Froland

Stort kombinert bygg med bolig og næring midt i Froland sentrum, Osedalen. "Røyslandbygget" Mange muligheter !

Frolandssenteret 3 , 4820 Froland

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Glenn J. Olsen
Glenn J. Olsen Daglig leder / Partner / Eiendomsmegler
Type / Eierform Næringsbygg / Selveier
Bruksareal 2 515 m²
Bruttoareal 2 630 m²
Tomt 2 286 m² / Fellestomt
Byggeår 1953
Gårdsnummer 13
Bruksnummer 32
FINN.no 176068801
Sist endret 19.01.2021 18:52
Prisantydning 13 900 000
Totalpris 14 248 842

Beregnet totalkostnad

13 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 347 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 13 900 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 172,- (Pantattest kjøper) -------------------------------------------------------- 348 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 14 248 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Her har vi for salg selve "hjertet" i Osedalen, Froland sentrum. Røysland bygget som det ofte blir omtalt på folkemunne er et meget romslig bygg som er kombinert bolig og næring. Mer sentral beliggenhet i Froland får man ikke. Bygget er nok mest kjent for å huse lokalsamfunnet`s kolonialbutikk over flere tiår, men bygget er stort og har veldig mange muligheter. Her er leiligheter i toppetasjen, mens det er næringslokaler i 1. etasje og i underetasjen. Leilighetene har flotte takterrasser og uteplass.
Eiendommen består av 2 tomter/bnr. som tilsammen utgjør 2286 kvm. midt i Osedalen i Froland.
Bygget er dels oppført i 50-årene, og senere påbygget i nyere tid. Noe er bygget ut i 80-årene, mens siste tiltak ble utført i 2013.
Det kan være muligheter for å overta selskapet/AS ifbm. salget av eiendommen.
Froland kommune er en kommune i vekst og passerte i 2019  5.950 innbyggere. Geografisk er kommunen stor med et areal på 642 km², og strekker seg fra Libru i sør til Mykland og Risdal i nord. Osedalen er Frolands kommunesenter, og her finner du et godt utvalg av butikker, kommuneadministrasjon, skole, badeland og flere barnehager. Froland er en viktig pendlerkommune for Arendal og Grimstad der mange av kommunens innbyggere har sitt daglige virke. Froland Skole på Mjølhusmoen har gjenomgått en omfattende ombygging i nyere tid og I tillegg er det bygget flerbrukshall og svømmehall ved Froland Idrettstadion Kringla som stod ferdig sommeren 2011. Kommunen er kjent for å ha et godt oppvekstmiljø med mange gode tilbud til deg som liker aktiv fritid, i forening, alene, eller sammen med din familie. Sørlandets største fengsel er også vedtatt lagt til Froland og og er under utbygging. Dette og mye mer er med å skape mange nye arbeidsplasser og fortsatt vekst i Froland.

Innhold

Bygget går over 3 plan.
Underetasje: Her er totalt 6 lokaler, hvorav 1 er lagerlokale. På dette plan er det også kjøreport for varelevering, samt heis.
1. etasje: Stort forretningslokale med lager og kontorer. (SPAR supermarked er i lokalene i dag)
2.. etasje: 3 leiligheter

Standard

Bygget holder en forholdsvis normal bruksstand, men noen oppgraderinger må påberegnes. Se verditaktst vedlagt i prospektet for mer informasjon.

Beliggenhet

Beliggenheten må sies å være så sentralt i Froland sentrum, Osedalen som man kan komme. Her er det meste av tilbud med mange mindre butikker, men også bank, vinmonopol, restaurant m.m.

Ferdigattest / brukstillatelse

Finnes ikke i kommunens arkiver. For bygg som er omsøkt før Bygningsloven av 1965, og som mangler midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, er det ikke krav om dette. Ferdigattest utstedes heller ikke for tiltak som er omsøkt før  1. januar 1998. Det foreligger imidlertid ferdigattest for tilbygg i forbindelse med nytt inngangsparti på bygget datert 28.02.2013.

Boligens areal

Bruksareal: 2 515 kvm, Bruttoareal: 2 630 kvm
U . etasje:
Bruksareal: 1135 m².
Her er følgende rom: 5 stk. næringslokaler med tilhørende boder, 1 lagerlokale, trapperom og teknisk rom. 
1. etasje:
Bruksareal: 1060 m².
Her er følgende rom: Stort næringslokale(SPAR), lager, kontor og personalrom.
2. etasje:
Bruksareal: 320 m².
Her er følgende rom: En stor leilighet med gang, stue, kjøkken, 5 soverom, bad, wc og boder. 2 leiligheter med gang, åpen stue/kjøkken løsning, bad, soverom og bod.
Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

- 2 av 3 leiligheter er pt. utleid.
- Alle næringslokalene er pt. utleid. 1 stort butikklokale med lager og kontorer i 1. etg. + 6 lokaler i underetasjen.
For mer informasjon rundt leieforholdene, venligst ta kontakt med megler.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming i bygget.

Formuesverdi

Foreligger ikke.

Adkomst

Fra Arendal: Ta E-18 mot Grimstad, og ta avkjørsel ved Stoa handelsområde. Kjør inn på Frolandsveien og følg denne rett fram til du kommer til Osedalen i Froland. Kjør rett frem i rundkjøringen og man får bygget på høyre hånd.

Regulering

Eiendommen  er regulert til Næring/bolig. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte takstrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.