BUD MOTTATT! Langedal - Enebolig over 3 plan med tilbygget garasje - Innredet leilighet/hybel

Kartemyrhei 1 , 4820 Froland

BE OM SALGSSUM
Phong Thanh Tran
Phong Thanh Tran Partner / Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

80%

eier sin egen bolig

70%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

68%

har bolig på over 120 kvm

68%

av boligene er eldre enn 20 år

29%

er barnefamilier

Type Enebolig / Selveier
Primærrom 173 m²
Bruksareal 195 m²
Bruttoareal 216 m²
Tomt 960 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 2
Soverom 4
Byggeår 1978
Gårdsnummer 18
Bruksnummer 231
Energimerking F
FINN.no 177139059
Sist endret 28.05.2020 11:58
Prisantydning 1 890 000
Totalpris 1 931 170
Ligningsverdi 625 382,-

Beregnet totalkostnad

1 890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 40 000,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 41 170,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 931 170,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

1. etg.: Vindfang, gang, kjøkken, stue, wc-rom.
2. etg.: Gang, bad/vaskerom og 3 soverom.
U.etg.: Trapperom, gang. Leilighet: Vindfang, gang, bad/vaskerom, kjøkken, stue, soverom, bod og garasje.

Standard

Boligen holder gjennomgående normal enkel standard. Bad er med belegg på gulv og våtromsplater på vegg. Parkett på gulv i stuen og ellers belegg. Vegger er tapetserte og malte. Kjøkkeninnredning med hvit profilerte fronter, heldekkende vaskekum i rustfritt stål og laminert benkeplate. Boligen har noe oppgradering-/moderniseringsbehov. Viser forøvrig til boligrapport vedlagt i salgsoppgaven.

Tomt

Areal: 960 kvm, Eierform: Eiet tomt. Gruset innkjøring og tun med god parkeringsplass til flere biler. I tillegg er det platting og plen med diverse beplantning.

Garasje / Parkering

Parkering i tilbygget garasje og til flere biler på tomten.

Boligtype, eierform og byggeår

Enebolig (Selveier), byggeår: 1978

Antall soverom

4

Byggeår

1978

Byggemåte

Enebolig over 3 plan bygget i 1978. Tilbygget garasje med betongdekke. BOligen har grunnmur i pusset Leca. Yttervegger i trekonstruksjon med stående/liggende malt trekledning. Taket har saltaksform og tekket med betongtakstein. Vinduer er type 2 lags glass og 3 lags glass. Skorstein er en elemntpipe. Oppvarmingen er strøm og ved. Vedovn i stue 1. etg. og gang underetasje. Varmepumpe i 1. etg. Terrasse over garasje v/inngangspart. Sy/øst vendt terrasse med utgang fra stue. Beplantet hage med gressplen. Stor gårdsplass med belegningsstein.

Boligens areal

Primærrom: 173 kvm, Bruksareal: 195 kvm, Bruttoareal: 216 kvm
U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 79 m².
Primærrom: 57 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Trapperom, gang. Leilighet: Vindfang, gang, bad/vaskerom, kjøkken stue og soverom.
1. etasje:
Bruksareal: 66 m².
Primærrom: 66 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, gang, kjøkken, stue og wc.
2. etasje:
Bruksareal: 50 m².
Primærrom: 50 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, bad/vaskerom og 3 soverom.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Det er innredet til leilighet i deler av underetasjen. Det finnes ingen godkjente tegninger/papirer på at dette er omsøkt hos kommunen.
For å få noe godkjent som egen boenhet, finnes det en rekke offentligrettslige krav. For det første kan det finnes begrensninger i kommunens planer (reguleringsplan, bebyggelsesplan). Her må det skilles mellom hybler, hybelleiligheter (utleiedeler) og seksjoner, fordi det er ulike krav og regelverk som regulerer disse kategoriene. Kommunen kan ha angitt begrensning av antall boenheter på eiendommen, jf. plan- og bygningsloven § 12-7. Har kommunen fastsatt en begrensning på én boenhet pr. gn/bnr, må eier søke dispensasjon dersom vedkommende ønsker å opprette en utleiedel på eiendommen. For det annet kan det dreie seg om endring i bruk som krever bruksendring, jf. plan- og bygningsloven § 20-1. Et klassisk eksempel er der eier har omgjort en del av kjelleren til beboelsesrom (rom for varig opphold), og at kjelleren er registrert som bod/oppbevaringsplass i kommunens arkiv. Omgjøring av kjelleren vil i denne sammenheng kreve søknad om bruksendring. For det tredje må en rekke bygningstekniske krav være oppfylt, jf. plan- og bygningsloven § 29-5 der de detaljerte regler finnes i byggteknisk forskrift (TEK). Eksempler på dette er branntekniske krav (rømningsvei, branncelle), krav til lys og utsyn, krav til "tilstrekkelig romstørrelse", vindusstørrelse m.v. I tillegg er det krav til oppbevaringsplass, uteareal og parkering til hver boenhet. De siste byggtekniske forskriftene kom i 2010 og gjelder fra  01.07.2010. Hvis utleieenheten ikke er omsøkt tidligere må den tilfredsstille kravene fra denne forskriften. De er omfattende og omhandler  forhold som er nevnt over. Særlig kapitel 12 og 13 i forskriften har detaljerte krav til den fysiske utførelsen. (Kilde: NEF)

Oppvarming

Varmepumpe i 1. etg., vedovn i stue og gang underetasje. Ellers elektrisk.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca 26 000 kwh.
Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 26 000,- pr. år.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 11 146,35 pr. år Fordelt på 3 terminer.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter, forsikring av bygg, tv/internett, evt. snøbrøyting mv.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 625 382 pr. 31.12.18 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 251 373 pr. 31.12.18 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til boligformål, og grenser til henssynssone Høyspenningsanlegg. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Ingen kjente

Boplikt

Det er ikke boplikt i Froland kommune.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

- 23.06.1978 Bestemmelse om veg.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Froland kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.