Mjåvatn

BUD MOTTATT - Enebolig på stor tomt med dobbel garasje og uthus/låve. Mulighet for hest/dyrehold.

Øynaheiveien 300 , 4828 Mjåvatn

BE OM SALGSSUM
Jan Terje Øygarden
Jan Terje Øygarden Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

84%

eier sin egen bolig

83%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

52%

har bolig på over 120 kvm

36%

er barnefamilier

41%

er gift

Type Enebolig / Selveier
Primærrom 152 m²
Bruksareal 212 m²
Bruttoareal 230 m²
Tomt 3 547 m² / Eiet tomt
Soverom 4
Byggeår 1946
Gårdsnummer 30
Bruksnummer 46
Energimerking G
FINN.no 182926012
Sist endret 09.07.2020 08:07
Prisantydning 1 350 000
Totalpris 1 384 920
Ligningsverdi 350 226,-

Beregnet totalkostnad

1 350 000,- (Prisantydning) Omkostninger 33 750,- (Dokumentavgift) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 34 920,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 384 920,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Eiendommer ligger i landlige og rolige omgivelser på Øynaheia. Eiendommen har tidligere vært et lite småbruk og det er oppført et eldre uthus på eiendommen, som enkelt kan innredes til f.eks. stall. Det er også et naturlig areal på tomten for eventuelt uteområde for dyr. Tomten er forøvrig pent opparbeidet med diverse beplantning, blomsterbed og plen.
Boligen er vedlikeholdt og noe oppgradert de senere årene med bl.a. nytt tilbygget bad/vaskerom og soverom i 2006.
Fra eiendommen er det kort vei til flotte oppkjørte skiløyper på vinterstid, badeplasser sommerstid og ellers byr området på mange fine turmuligheter hele året.

Innhold

Bolig:
1. etasje: Stue, bad/vaskerom, entré, kjøkken, soverom og gang.
2. etasje: Bad, 3 soverom og gang.
U. etg: Uinnredet kjellerom.
Låve/uthus:
1. etasje: Eldre fjøs
2. etasje: Løe/lager
Kjeller: Gjødselkjeller og lager.

Standard

Boligen har gjennomgående vanlig standard for byggetiden, men er oppgradert og modernisert etter byggeår. Utvendig er det noe behov for vedlikehold og oppgradering. Det ble oppført et tilbygg i ca. 2008 og innredet et nytt bad/askerom i 2010. Foruten bad/vaskerom, inneholder tilbygget et stort soverom. Taket på låve/uthus er nytt.
Innvendig er overflater modernisert, malt og tapetsert siden byggeår. Men det er noe behov for oppgradering for å tilfredsstille dagens krav til standard. Det er utarbeidet en i byggteknisk boligrapport fra Anticimex i forbindelse med salget. Rapporten inneholder en beskrivelse om bygningsmassens tekniske stand.

Tomt

Areal: 3 547 kvm, Eierform: Eiet tomt. Det ble i 1989 målt om et areal (169 kvm) rundt den doble garasjen som er oppført. Dette arealet fremgår ikke av totalarealet på eiendommen. Grensene er heller ikke lagt inn i de digitale kartene. Det er utarbeidet en skisse fra Froland kommune som viser ca. grenser. Dette kartet ligger i salgsoppgaven. I tillegg ligger matrikkelbrev for nåværende eiendom og gammelt målebrev. Konferer megler for mere informasjon.

Garasje / Parkering

Garasje 1: Dobbel garasje fra ca. 1985. Bruksareal (BRA): 43 kvm.
Garasje 2: Eldre garasje/redskapsbu fra byggeår. Bruksareal (BRA): 8 kvm.

Barnehage / skole i området

Froland barne- og ungdomsskole på Mjølhusmoen, like utenfor Froland sentrum Osedalen.
Skoleskyssordning. Se nabolagsprofil i prospektet for bl.a. informasjon om barnehage og skole.

Forsikring

Premie: 5000

Boligtype, eierform og byggeår

Enebolig (Selveier), byggeår: 1946

Antall soverom

4

Byggeår

1946

Byggemåte

Enebolig oppført i bindingsverk med liggende ytterkledning, halvvalmet tak tekket med betongtakstein. Dobbel garasje oppført i bindingsverk med
stående ytterkledning, saltak tekket med stålplater. Enkel garasje i trekonstruksjon og flatt tak.

Ferdigattest / brukstillatelse

Etter gjennomgang i Plan- og bygningsmyndighetenes saksmappe kan vi ikke se at det forefinnes bekreftelse på ferdigattest eller brukstillatelse på bolig, garasje eller tilbygget. For bygg som er omsøkt før Bygningsloven av 1965, og som mangler midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, er det ikke krav om dette. Ferdigattest utstedes heller ikke for tiltak som er omsøkt før  1. januar 1998. Konferer megler vedr. ferdigattest på tilbygget fra 2006.

Boligens areal

Primærrom: 152 kvm, Bruksareal: 212 kvm, Bruttoareal: 230 kvm
U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 60m².
Primærrom: 0 m². 
1. etasje:
Bruksareal: 89 m².
Primærrom: 89 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue, bad/vaskerom, entré, kjøkken, soverom og gang.
2. etasje:
Bruksareal: 63 m².
Primærrom: 63 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Bad, 3 soverom, gang.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Ingen restriksjoner.

Oppvarming

Vedovn i stuen og ellers elektrisk. Varmepumpe i stue.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca. 15.000 kwh. Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 15 000,- pr. år.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 6 003 pr. år

Løpende kostnader

Årlig forsikringspremie: Kr 5 000,- pr. år.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 350 226 pr. 31.12.18 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 260 815 pr. 31.12.18 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Internett

Det er ikke utbygget fiber i området enda. For mere informasjon om fiberutbygging, kan kommunen kontaktes.

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til boligbebyggelse nåværende, LNRF nåværende område i kommuneplanen. (Landbruks- natur- og friluftsområde)

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Boplikt

Nei.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Skjønn - 14.02.1972 
Sand herredsrett ang. anlegg av bl.a. vannledning fra
Rorevann til Saltrød.
Gjelder denne registerenheten med flere
Rettigheter i eiendomsrett
Bestemmelse om vannrett - 23.04.1946 
rettihetshaver:Knr:4214 Gnr:30 Bnr:46

Vei/vann/avløp

Offentlig vei og privat vann og avløp i henhold til informasjon fra Froland kommune.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fast montert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Etter avtale.

Avtalt meglervederlag

Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners eller Husbankens standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand. Meglers vederlag betales av selger. Avtalt vederlag er kr 50.000,- inkl. mva. av salgssummen. Tilretteleggingsgebyr kr. 7.900,- Markedsføringspakke kr. 13.900,- Oppgjørsgebyr kr. 3.975,-. Meglerfirmaet har ikke krav på provisjon dersom handel ikke er kommet i stand innen oppdragstidens utløp. Dersom eiendommen ikke skulle bli solgt i oppdragstiden, betales det for salgsforberedelser, markedsføringspakke og alle avtalte utlegg.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.