Vegårshei

Hyttetomt beliggende i et lite hytteoråde med nærhet til fantastisk natur og flott utsikt til Vegår.

Tjussliveien , 4985 Vegårshei

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Thomas Noddeland
Thomas Noddeland Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

82%

eier sin egen bolig

69%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

66%

har bolig på over 120 kvm

33%

er barnefamilier

39%

er gift

Type / Eierform Hyttetomt / Selveier
Tomt 2 584 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 15
Bruksnummer 17
FINN.no 185820991
Sist endret 27.08.2021 15:16
Prisantydning 500 000
Totalpris 526 492

Beregnet totalkostnad

500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 500 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 26 492,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 526 492,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Råtomt beliggende i Tjusslia, helt sør i vestfjorden. Avstanden til Fiane/E18 fra Tjuslia er ca. 24 km. Hyttene er plassert i en høyde på 220-240 meter over havet. Hytteområdet ligger i en nordvendt skogsli med vakker utsikt og nær tilknytning til Vegår. Trevegetasjonen domineres av gran og furu.
Det er planlagt og utstukket 6 hyttetomter. Med sikte på å oppnå en best mulig helhetsvirkning av en fremtidig utbygging er det viktig at hyttene størrelse, form og farge blir utført slik at helhetsbilde blir best mulig. Før hyttene oppføres må det søkes om byggetillatelse for hver enklet hytte. Hver tomt er markert med en trepål, og det forutsettes at hyttene plasseres slik på tomtene at den utsatte trepåle falles innenfor grunnmuren på hytta. Det skal kun settes opp ett bygg i en etasje. Hyttene skal oppføres i tre og males eller beises i naturfarger.

Beliggenhet

En hyttetomt med solrik beliggenhet på en høyde. Her har du flott utsikt til Vestfjorden. Det er bilvei helt frem til tomten.
I området har man fine turmuligheter. Det er kort vei til Vegår, med sine mange fjorder kan by på godt fiske og flere fine badestrender.

Løpende kostnader

Selger kjenner ikke til noen felles brøyteavtale eller avtale for vedlikehold av vei. Dette kan tilkomme kjøper på et senere tidspunkt.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 60 781 pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Fra Arendal: Følg E18 og ta av til Åmli/Vegårshei. Etter avkjøringen fra E18 kommer du til Fianesvingen, her tar du inn til høyre mot Vegårshei og følger Fv 415 i ca 11 km. Deretter tar du avkjøring til høyre mot Vegårshei og følger veien. Etter ca. 9 km. tar du avkjøring til venstre og inn på Sinesveien og følger veien rett frem. Etter ca. 1, 3 km. tar du til venstre og følger veien/bakken helt til endes. Velkommen!

Regulering

Eiendommen er regulert til byggeområde for fritidsboliger, iht. disposisjonsplan for Tjusslia. Området rundt hyttefeltet er regulert til skog og friluftsområde. Ta kontakt med megler for å få tilsendt disposisjonsplan for Tjuslia Hyttefelt.
Eiendommen som selges markeres som tomt nr. 3.

Boplikt

Nei.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.