Froland

BUD MOTTATT - Romslig enebolig med dobbel garasje, stort uthus og solrik tomt.

Jomåsveien 1165 , 4820 Froland

BE OM SALGSSUM
Jan Terje Øygarden
Jan Terje Øygarden Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

88%

eier sin egen bolig

50%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

58%

har bolig på over 120 kvm

14%

av boligene er nyere enn 20 år

34%

er barnefamilier

Type Enebolig / Selveier
Primærrom 183 m²
Bruksareal 234 m²
Bruttoareal 253 m²
Tomt 1 105 m² / Eiet tomt
Soverom 5
Byggeår 1888
Gårdsnummer 52
Bruksnummer 85
Energimerking G
FINN.no 190158436
Sist endret 14.09.2020 14:49
Prisantydning 1 550 000
Totalpris 1 588 842
Ligningsverdi 403 930,-

Beregnet totalkostnad

1 550 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 500,- (Dokumentavgift) 172,- (Pantattest kjøper) -------------------------------------------------------- 38 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 588 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Bolig:
1. etasje: Vindfang, hall, wc rom, stue, kjøkken, arbeidsrom, 2 soverom og bad.
2. etasje: Ganger og 3 soverom.
Kjeller: Vaskerom og diverse lager.
Uthus:
1. etasje: Fire lagerrom, garasje, ganger, vedbod og utedo.
Boligen har en innholdsrik planløsning og det er godt med lagerplass.

Standard

Boligen er påbygget og modernisert i årens løp, men det er behov for kosmetiske oppgraderinger for å tilfredsstille dagens krav til god standard.  Det siste som ble oppgradert var taket, som ble omlagt i 2004. Boligens underetasje er uinnredet og det må dreneres rundt boligen for å oppnå tørr kjeller. Hovedbadet bør renoveres. Ellers har boligen gjennomgående vanlig standard for byggetiden, og fremstår som godt vedlikeholdt.

Internett

Det er fiber fra Telenor i boligen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt på Jomås, ca. 11,5 km fra kommunesentrum. På Jomås er det bl.a. mange fine turområder, badeplasser, oppkjørte skiløyper om vinteren og et aktivt grendelag.

Tomt

Areal: 1 105 kvm, Eierform: Eiet tomt. Boligen ligger på en forholdsvis flat og solrik tomt, med opparbeidet hage, stort uthus og dobbel garasje oppført på tomten. Asfaltert gårdstun. Stor gressplen og diverse beplantning. Eiendommen grenser til Jomåsveien.

Garasje / Parkering

God parkering på egen grunn og i garasje. Det ble i 2004 oppført en dobbel garasje hvor det tidligere stod en eldre garasje. Garasjen har elektrisk portåpner og et areal på: Bruksareal (BRA) 32 kvm. Det er et uinnredet loftsrom over garasjen. I tillegg er det mulighet for garasjeplass i uthuset.

Uthus

Det er oppført et praktisk uthus på eiendommen. Uthuset har tidligere vært benyttet som lager og produksjonslokale for honning, men de senere årene har det hovedsakelig vært benyttet til lager. Det er innredet en garasje i uthuset. Arealet på uthuset er: Bruksareal (BRA) 95 kvm.

Barnehage / skole i området

Froland barne- og ungdomsskole på Mjølhusmoen, like utenfor Froland sentrum Osedalen.
Skoleskyssordning. Se nabolagsprofil på neste side i prospektet for bl.a. informasjon om barnehage og skole.

Boligtype, eierform og byggeår

Enebolig (Selveier), byggeår: 1888

Antall soverom

5

Byggeår

1888

Byggemåte

Enebolig over 3-plan bygget i 1888. Grunnmur og kjeller i betong. Kjelleretasjen er utgravd og støpt senere. Yttervegger i tømmer og bindingsverk.
Taket har saltaks form og tekket med betongtakstein fra 2004. Overbygget inngangsparti. Vinduer er type 2-lags glass fra forskjellige årstall.
Etasjeskiller i trebjelkelag.

Ferdigattest / brukstillatelse

Etter gjennomgang av Plan- og bygningsmyndighetenes saksmappe kan vi ikke se at det forefinnes bekreftelse på ferdigattest eller brukstillatelse på oppføring av eiendommen. Dette var heller ikke vanlig på oppføringstidspunktet. Det gjøres oppmerksom på innredede rom i kjeller ikke er omsøkt eller godkjent av kommunen. Kjelleren ble utgravet etter byggeår. Oppføring av garasje i 2004 er ikke omsøkt. Dette vil ifølge selger bli ettergodkjent og det blir ustedet en ferdigattest på garasjen før overtakelse.

Boligens areal

Primærrom: 183 kvm, Bruksareal: 234 kvm, Bruttoareal: 253 kvm
U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 87 m².
Primærrom: 42 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vaskerom og snekkerverksted.
1. etasje:
Bruksareal: 96 m².
Primærrom: 96 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, hall, wc rom, stue, kjøkken, arbeidsrom, 2 soverom og bad
2. etasje:
Bruksareal: 54 m².
Primærrom: 45 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: To ganger og 3 soverom.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Ingen restriksjoner.

Oppvarming

Vedovner i flere rom. Ellers hovedsakelig elektrisk oppvarming. Varmepumpe montert i stue.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G. Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca. 20 000 kwh. Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 20 000,- pr. år.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 7 003 pr. år

Løpende kostnader

Årlig forsikringspremie: Kr 5.744,-

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 403 930 pr. 31.12.18 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 454 149 pr. 31.12.18 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Boligen er registrert i SEFRAK-registerert. Det vil si bygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikke er fredet etter Kulturminneloven. I enkelte kommuner og fylker (f.eks. Finnmark) er grensen for registrering satt lenger inn på 1900-tallet. Utover det som er nevnt under 'formål' knytter det seg ingen spesielle restriksjoner til det at en bygning er SEFRAK-registrert. Mange av dem vil likevel kunne ha lokal eller regional verneverdi, og det vil som regel være lurt å kontakte regional kulturminne-myndighet også i de tilfellene der bygningen ikke er formelt meldepliktig.

Regulering

Eiendommen er uregulert. (LNFR område) For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Boplikt

Nei.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Nei.

Vei/vann/avløp

Privat brønn og septiktank.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:
Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.