Kolbjørnsvik

Guldsmedenga - Nyoppført og rålekker del av arkitekttegnet bolig i etablert område - Utsikt og kveldssol - Garasje

Vikaveien 78 B , 4816 Kolbjørnsvik

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Phong Thanh Tran
Phong Thanh Tran Partner / Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

86%

eier sin egen bolig

21%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

64%

har bolig på over 120 kvm

49%

av boligene er eldre enn 20 år

31%

er barnefamilier

Type / Eierform Tomannsbolig / Selveier
Primærrom 152 m²
Bruksareal 191 m²
Tomt 454 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 2
Soverom 4
Byggeår 2019
Gårdsnummer 305
Bruksnummer 1101
Energimerking B
FINN.no 194302069
Sist endret 25.05.2021 13:26
Prisantydning 5 200 000
Totalpris 5 343 992
Ligningsverdi 87 500,-

Beregnet totalkostnad

5 200 000,- (Prisantydning) Omkostninger 130 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 200 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 172,- (Pantattest kjøper) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 143 992,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 5 343 992,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

1.etg.: Entré, gang, bad, vaskerom, hobbyrom og garasje.
2. etg.: Gang, kjøkken, stue, bad og soverom.
Loft: Loftstue, 2 soverom, bad, og garderobe/bod.

Standard

Boligen holder gjennomgående normal god standard, med hovedsakelig parkett på gulv, foruten entré, bad og vask som er flislagt. På vegger er det hovedsakelig malte flater utenom badet som er flislagt. Det er balansert ventilasjon med varmegjenvinning,

Tomt

Areal: 454 kvm, Eierform: Eiet tomt. Felles eiertomt. Noe tilleggsareal tilknyttet den enkelte seksjon. Gruset innkjøring og noe naturtomt. mv.

Garasje / Parkering

Parkering i garasje.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest er utstedt

Boligens areal

Primærrom: 152 kvm, Bruksareal: 191 kvm. Det gjøres oppmerksom på at arealene er innhentet fra arkitekttegninger. Det er ikke foretatt oppmåling i boligen. Det tas forbehold om at det kan være avvik fra tegninger og boligen slik den fremstår idag.
1. etasje:
Bruksareal: 86 m².
Primærrom: 47,4 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, entré, soverom/hobbyrom, bad og vaskerom.
2. etasje:
Bruksareal: 58 m².
Primærrom: 58 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, bad, kjøkken, soverom og stue.
Loft:
Bruksareal: 47 m².
Primærrom: 40 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Loftstue, 2 soverom og bad.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Ingen restriksjoner.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter B
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca 25 000 kwh.
Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 25 000,- pr. år.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter og eiendomsskat, forsikring av bygg, tv/internett, evt. snøbryting og fellesutgifter mv.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 87 500 pr. 31.12.18 Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. 31.12.18 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til boligformål. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Boplikt

Det er ikke boplikt i Arendal kommune.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen:
-

Vei/vann/avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Kommunal vei og privat stikkvei inn til eiendommen.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:
Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.