Saltrød

Koselig småhusbebyggelse - Liatunet brl. - 3 - roms leil. m/hems - Prisregulert - Seniorbolig for 60 år +- BUD ØNSKES !

Liatunet 25 , 4815 Saltrød

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM

NABOLAGSPROFIL

81%

eier sin egen bolig

56%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

62%

har bolig på over 120 kvm

69%

av boligene er eldre enn 20 år

28%

er barnefamilier

Type / Eierform Tomannsbolig / Borettslag
Primærrom 61 m²
Bruksareal 65 m²
Bruttoareal 78 m²
Tomt 8 368 m² / Fellestomt
Soverom 2
Etasje 1
Byggeår 1990
Gårdsnummer 44
Bruksnummer 590
Energimerking E
FINN.no 195120630
Sist endret 09.06.2021 19:33
Prisantydning 450 000
Totalpris 618 299
Ligningsverdi 376 501,-

Beregnet totalkostnad

450 000,- (Prisantydning) 160 317,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 610 317,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 7 982,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 618 299,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Liatunet borettslag ble oppført i 1990 og består av småhusbebyggelse - vertikaldelte boliger.
Dette er seniorboliger for aldersgruppen 60 +.
Denne leilighetene består av : 1. etg: Gang, stue og kjøkken i åpen løsning, bad/vaskerom og 1 soverom. Fra stuen er det trappegang opp til hems mot stue og 1 soverom. Bod i gang.

Innhold

Inngang, gang, stue og kjøkken i åpen løsning, bad/vaskerom og soverom. Trapp opp fra stue er det hems og 1 soverom. I tillegg er det en bod i gangen. Terrasse på ca. 39 kvm. som går over to av husets sider.

Standard

I1. etg er det vinylbelegg på gulv i gang, bod, stue/kjøkken og på soverommet. Bad har våtromsbelegg på gulv. (I boligsalgsrapporten dat. 29.09.20, s. 5/11 pkt. Bad, står det at det er sprekker i sveiseskjøter i gulvbelegg. Dette skal nå være utbedret av firma Olav Stormo, jfr opplyst fra selger)
I 2 etg. er det furugulv på hemsen og soverommet.
Det er montert komfyrvakt på kjøkken.
Det er nytt bryterpanel til varmekablene for  bad/vaskerom og til varmekabler i stue/kjøkken.
Terrasse  har 2 markiser. Markise over verandadør er med bryter inne i leiligheten og markise over veranda mot P-plass har fjernkontroll. 

Beliggenhet

Liatunet borettslag er beliggende sentralt på Saltrød. Ikke langt til offentlig kommunikasjon og Saltrød senter med butikker og apotek. Det er gangvei fra Liatunet og ned til senteret og bussholdeplass.Fine turområder finner du og like ved.

Tomt

Areal: 8 368 kvm, Eierform: Fellestomt
Tomten er fellesareal med små asfalterte adkomstveier, opparbeidet grøntarealer med beplantning.

Parkering

Det er felles parkeringsplass, like før du kommer inn i boligområdet Liatunet. Det er ikke fast parkeringsplass for hver bolig. Dersom noen trenger å ha bil inne i boligområdet på grunn av handikap må de søke styret om tillatelse.

Felleskostnader

5 290 pr. mnd. Fordeler seg slik: Kr. 1 141,- er avdrag og kr. 210,- er renter på andel fellesgjeld. Kr. 3 939,- er fellesutgifter som inkluderer bl. a. kommunale avg. m/eiendomsskatt, forsikring, forretningsførsel til ABBL - Tv -og internett, drift- og vedlikehold m.m

Borettslag

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.
Borettslaget er i tillegg medlem av sikringsfond/ tilleggsforsikret

Forkjøpsrett

Jfr. borettslagets vedtekter så har de øvrige andelseiere dernest medlemmer i Arendal boligbyggelag forkjøpsrett når en andel skal selges.
Forkjøpsrett  gir andre andelseiere i borettslaget og boligbyggelaget som boligen er tilknyttet, en mulighet til å tre inn i avtalen som kjøper og selger har inngått.Forkjøpsrett innebærer at den som har forkjøpsrett kan kjøpe boligen i stedet for den som selger har inngått avtale med. Du betaler da den prisen som kjøper og selger har blitt enige om.
Forkjøpsrett avklares etter at boligen er solgt.
Se Liatunet borettslag I sine vedtekter pkt.  Forkjøpssrett

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Sikringsordning fellesgjeld
Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning som gir en sikkerhet for manglende innbetaling av felleskostnader.
https://www.nbbl.no/for-borettslag-og-sameier/borettslagenes-sikringsordning/
IN- ordning betyr individuell nedbetaling på fellesgjelden. At hver andelseier kan infri hele eller deler av andelen fellesgjeld.
Borettslaget har ingen avtale for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld.

Fellesgjeld / lånevilkår

Borettslaget er et veldrevet borettslag.
Lånenummer: 0012136NILS - Nordea Bank Norge ASA
Annuitetslån, 4 terminer per.år.
Rentesats per 25.09.2020: 167 % pa.
Antall terminer til innfrielse: 45
Saldo per 25.09.20:  3 654 000
Andel av saldo 146 160,-
Neste termin/første avdrag: 30.09.2012 (siste termin 31.07.2031.
Borettslaget er et veldrevet borettslag.
Lånenummer: 63118105917 - Nordea Bank Norge ASA
Annuitetslån, 4 terminer per.år.
Rentesats per 25.09.2020: 1,8 % pa.
Antall terminer til innfrielse: 97
Saldo per 25.09.20: 524 914
Andel av saldo 20 997,-
Neste termin/første avdrag: 25.03.2015 (siste termin 25.12.2044)
Flytende rente.

Andel fellesgjeld

160 317

Andel formue

35 930

Forsikring

If Skadeforsikringsselskap Polisenummer: SP0002020936

Vedtekter / husordensregler

Vedtektene og husordensreglene følger som vedlegg.
I følge vedtektene er det krav om styregodkjennelse av ny eier.
I følge vedtektene er det krav om styregodkjennelse i forbindelse med utleie.
Kun fysiske personer kan være kjøper/borettshavere. Ingen kan eie mer enn en andel. Borettslagets vedtekter forutsetter at kjøper blir godkjent av styret som ny eier.

Husdyrhold

Husdyrhold krever søknad til og godkjennes av styret.

Byggemåte

Trehusbebyggelse. Oppført i bindingsverk med liggende ytterkledning. Saltak tekket med betongtakstein. Sørvest vendt terrasse.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse dat. 28.05.1990

Boligens areal

Primærrom: 61 kvm, Bruksareal: 65 kvm, Bruttoareal: 78 kvm
1. etasje:
Bruksareal: 48 m².
Primærrom: 44 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue, kjøkken, soverom, bad/vaskerom, gang.
2. etasje (hems):
Bruksareal: 17  m².
Primærrom: 17 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Hems og soverom.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Overlating av bruken i sin helhet for inntil 3 år
En egen bestemmelse regulerer de forholdene der andelseier selv flytter ut og loven sier at slik fremutleie kan skje i inntill tre år. Begrensningen i loven er imidlertid at andelseieren eller noen nærstående må ha tatt boligen i bruk, og bodd der minst ett av de siste to årene. Videre er det slik at styret må godkjenne vedkommende. Dersom de to første vilkårene er oppfylt kan styret altså kun nekte dersom det foreligger omstendigheter ved den som skal bruke boligen som gjør at avslaget fremstår som saklig, typisk en berettiget frykt for at vedkommende vil være til sjenanse for de øvrige beboerne. Sistnevnte representerer imidlertid ikke noen innskrenkning i fremleieretten som sådan, i det andelseieren i stedet kan leie ut til noen annen. Andelseieren vil fortsatt ha tillatelse til å leie ut.

Oppvarming

Elektrisk

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter E
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 376 501 pr. 31.12.18 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 355 403 pr. 31.12.18 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Kjør fra Arendal til Saltrød. Når du passerer Saltrød senter på høyre side, ta deretter inn første vei til venstre. Følg veien til sykehjemmet, forbi parkeringsplass og under gangbroen fra sykehjemmet.
Liatunet 25 er det første huset på venstre side. Velkommen.

Regulering

Eiendommen  er regulert til boligformål. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Ingen kjente

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Boplikt

Det er ikke boplikt i Arendal kommune

Heftelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/vann/avløp

Tilknyttet offentlig vei. Veiene inne i småhusbebyggelsen er privat vei (borettslaget), vann og avløp i henhold til informasjon fra Arendal kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:
Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.