Froland

Enebolig i landlige, rolige og solrike omgivelser på Kjempekjenn. Oppgraderingsbehov.

Jomåsveien 1045 , 4820 Froland

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Jan Terje Øygarden
Jan Terje Øygarden Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

88%

eier sin egen bolig

75%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

59%

har bolig på over 120 kvm

14%

av boligene er nyere enn 20 år

35%

er barnefamilier

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 133 m²
Bruksareal 143 m²
Bruttoareal 159 m²
Tomt 1 049 m² / Eiet tomt
Soverom 4
Byggeår 1900
Gårdsnummer 52
Bruksnummer 169
Energimerking G
FINN.no 195107191
Sist endret 21.10.2020 11:28
Prisantydning 1 490 000
Totalpris 1 541 242
Ligningsverdi 385 617,-

Beregnet totalkostnad

1 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 172,- (Pantattest kjøper) 37 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 490 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 51 242,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 541 242,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

1. etasje: Vindfang, entre, stue, hall, wc rom, bad/vaskerom, kjøkken og stue.
2. etasje: Gang og 4 soverom.

Standard

Boligen er delvis oppgradert med nyere elektrisk anlegg, oppgradert kjøkken, og det er skiftet endel vinduer, samt inngangsdør. Det er også foretatt noe innvendig og kosmetisk oppgradering. Utover dette må kjøper påregne noe oppussing/modernisering. Hovedsakelig bad og ventilasjon av kjeller er påpekt av takstmann og bør på sikt utbedres. Det er utarbeidet en i byggteknisk boligrapport fra Anticimex i forbindelse med salget. Rapporten inneholder en beskrivelse om bygningsmassens tekniske stand.

Beliggenhet

Eiendommen ligger langs Jomåsveien, ca. 10 km fra kommunesentrum. I nærområdet og på Jomås er det bl.a. mange fine turområder, badeplasser, oppkjørte skiløyper om vinteren og et aktivt grendelag.
Boligen ligger i landlige og rolige omgivelser på en liten høyde. Fra boligen er det pen utsikt til området rundt. Det er gode solforhold med sol fra tidlig morgen og noe kveldssol.

Tomt

Areal: 1 049 kvm, Eierform: Eiet tomt. Pent opparbeidet tomt med asfaltert innkjørsel, plen, flaggstang og noe beplantning.

Garasje / Parkering

Parkering på egen grunn.

Barnehage / skole i området

Froland barne- og ungdomsskole på Mjølhusmoen, like utenfor Froland sentrum Osedalen. Skoleskyssordning.
Se nabolagsprofil på neste side i prospektet for bl.a. informasjon om barnehage og skole.

Boligtype, eierform og byggeår

Enebolig (Selveier), byggeår: 1900

Antall soverom

4

Byggeår

1900

Byggemåte

Enebolig over 3-plan. Grunnmur i betong/steinmur. Yttervegger i trekonstruksjon med stående malt trekledning. Taket har saltaks form og tekket med betongtakstein. Vinduer med 2-lags og koblede/enkle. Etasjeskiller i trebjelkelag. I følge selger er deler av huset oppført i tømmer.

Ferdigattest / brukstillatelse

Etter gjennomgang av Plan- og bygningsmyndighetenes saksmappe kan vi ikke se at det forefinnes bekreftelse på ferdigattest eller brukstillatelse på oppføring av eiendommen. Dette var heller ikke vanlig på oppføringstidspunktet.

Boligens areal

Primærrom: 133 kvm, Bruksareal: 143 kvm, Bruttoareal: 159 kvm
U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 10 m².
1. etasje:
Bruksareal: 90 m².
Primærrom: 90 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, entre, hall, wc rom, bad/vaskerom, kjøkken og 2 stue.
2. etasje:
Bruksareal: 43 m².
Primærrom: 43 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang og 4 soverom
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Ingen restriksjoner.

Oppvarming

Ved og strøm. Varmepumpe i hallen.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G. Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca. 18.000 kwh. Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 18.000,- pr. år.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 6 003 pr. år

Løpende kostnader

Utgifter til felles kloakk (renseanlegg) med 3 naboer: kr 4.215,- pr. år.
Felles vann med nabo: kr 500,- pr. år til strøm.
Brøyting og vintervedlikehold: Estimert til ca. kr 3 000,- pr år.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 385 617 pr. 31.12.18 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 388 222 pr. 31.12.18 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er regulert til uregulert men avsatt til bolig i kommuneplanen. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Boplikt

Nei.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Ingen.

Vei/vann/avløp

Adkomst på privat vei. Det er felles renesalegg/Biovac med to naboer for kloakk og vann. Felles borehull for vann med nabo. Varmekabel i vannrør.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen: Innen spesielle avtaler. Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Ledig på kort varsel.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.
Boligen er i forbindelse med salget ryddet og vasket. Det vil ikke bli foretatt noe ytterligere vasking i forbindelse med overtakelsen. Møbler mv. som står i boligen i dag følger ikke med.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.