Froland

BUD MOTTATT- Leilighet med meget høy standard. Leiligheten ligger i 1. etasje med dobbel garasje og stor privat uteplass

Nidelvvegen - 19 A , 4820 Froland

BE OM SALGSSUM
Jan Terje Øygarden
Jan Terje Øygarden Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

54%

eier sin egen bolig

57%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

45%

har bolig på over 120 kvm

61%

av boligene er eldre enn 20 år

16%

er barnefamilier

Type / Eierform Leilighet / Eierseksjon
Bruksareal 105 m²
Tomt 425 m² / Eiet tomt
Soverom 2
Etasje 1
Byggeår 2020
Gårdsnummer 18
Bruksnummer 732
Energimerking A
FINN.no 194956147
Sist endret 27.11.2020 11:08
Prisantydning 3 690 000
Totalpris 3 697 592

Beregnet totalkostnad

3 690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 6 250,- (Dokumentavgift) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 7 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 697 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Entre/gang, stue, kjøkken, bad, vaskerom, gjestetoalett, garderobe/bod og to soverom.

Standard

Leilighetene er ferdigstilt både inn- og utvendig. Det er en god standard med hvitevarer på kjøkken, eikparket på alle tørre oppholdsrom, våtroms belegg på vaskerom og fliser i gang/entré. Badet leveres komplett med vegghengt toalett, fliser på gulv og vegg, innredning fra Gustavsberg og dusjnisje. Innvendige flater er sparklet og malt. Kjøkkeninnredningen er en påkostet modell levert av Wagner kjøkken på Stoa. Alle hvitevarer medfølger. Leiligheten har utstrakt spottbelysning i de fleste rom og en fin finish hvor alle spikerhull i lister og foringer er ferdig sparklet og malt.
Det er i tilknytning til Hovedsoverommet innredet walk inn closset ferdig med garderobeløsning.

Tomt

Areal: 425 kvm, Eierform: Eiet tomt Tomten er ferdig opparbeidet med hekker, asfalt, heller og plen. Her er alt 100 % ferdig. Noe som gjør leiligheten spesiell i forhold til de andre leiligheten i prosjektet er at tomten på ca. 425 kvm er privat. Her har man god plass til flere biler, gjesteparkering og kanskje en bobil, tilhenger mv.

Etasje 1 etasje

Garasje / Parkering

Dobbel garasje med innlagt strøm og elektriske portåpner.

Barnehage / skole i området

Froland barne- og ungdomsskole på Mjølhusmoen, like utenfor Froland sentrum Osedalen.

Felleskostnader

1 395. Felleskostnader dekker bl.a. grunnpakke for internett og tv fra Get, honorar til styret i sameiet, forretningsførsel, bygningsforsikring, brøyting, vedlikehold, mv. Det er Arendal boligbyggerlag som er forretningsfører for sameiet.. Kjøper må ved registrering i sameiet, betale et innskudd på kr 1 000,- til sameiet.

Sameie

Det vil bli opprettet ett/flere sameier på eiendommene, og ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameie og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 gang folketrygdens grunnbeløp.

Fellesgjeld / lånevilkår

I en tolkningsuttalelse har toll og avgiftsdirektoratet lagt til grunn at salgsverdi pluss andel fellesgjeld er seksjonens fulle verdi. Det skal følgelig beregnes, og betales, dokumentavgift også for seksjonens andel av fellesgjeld i sameiet.

Regnskap

Foreligger ikke for 2020. Første fulle regnskapsår er 2021.

Vedtekter / husordensregler

Vedtektene og husordensreglene følger som vedlegg.

Husdyrhold

Husdyrhold er ifølge vedtektene / husordensreglene tillatt.

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23

Boligtype, eierform og byggeår

Leilighet (Eierseksjon), byggeår: 2020

Antall soverom

2

Byggeår

2020

Byggemåte

Bygget er oppført i trekonstruksjon. Bygget er kledd med dekorative fasadeplater (Lette, værbestandige plater med egenskaper som sikrer lang levetid og enkelt vedlikehold)

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på leiligheten.

Boligens areal

Bruksareal: 105 kvm
Leiligheter i 1. etasje: Bruksareal: 105,9m² + Utvendig terrasse på ca. 16.7 kvm.
 Arealene er kun oppgitt av fagleder/arkitekt hos utbygger og ikke kontrollert/oppmålt av megler. Noe avvik på påregnes.

Adgang til utleie

Ingen restriksjoner.

Oppvarming

Varmekabler i vindfang og vannbåren varme på bad og vaskerom. Varmtvannsbereder med luft til vann varmegjenvinning som er konstruert etter passivhus standard som tilfredsstiller krav om 50% av kostnader for oppvarming av varmt tappevann med fornybar energi. Balansert ventilasjons anlegg med høyeffektiv varmegjenvinning og styringspanel samt meget lave fyringsutgifter.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter A. Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ikke vurdert på nybygg

Kommunale avgifter

Kr. 13 623 pr. år

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er regulert til bolig. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Videre utbygging på tomten til gamle Blakstad Yrkesskole.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Boplikt

Nei.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Froland kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:
Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Leiligheten er klar for overtakelse.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.
Boligen selges mindre enn før seks måneder etter ferdigstillelse av selger som ikke er forbruker, jf. avhl. § 2-11. Dette innebærer at selger, straks etter avtaleinngåelse, skal stille garanti for oppfyllelse av sine forpliktelser etter avtalen, i samsvar med  bustadoppføringslova. § 12.
Garantien er pålydende 5 % av kjøpesummen og gjelder i fem år etter overtakelse. Garantien gjelder som sikkerhet for selgers ansvar for feil og mangler på bakgrunn av  avtaleforholdet.  Selger skal stille garanti umiddelbart i forbindelse med avtaleinngåelsen. Dersom garanti ikke er stillet ved overtakelsen kan dette gi kjøper rett til å holde  tilbake avtalt vederlag frem til dokumentasjon for at garanti er stillet foreligger. Eiendomsmegler kan heller ikke gjennomføre det økonomiske oppgjøret før garantien er stillet.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.