Nelaug

Nelaug - Enebolig over 2 plan med garasje/uthus - Gode solforhold og utsikt til Nelaugvatnet

Nelaugvegen 457 , 4863 Nelaug

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Phong Thanh Tran
Phong Thanh Tran Partner / Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

82%

eier sin egen bolig

73%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

78%

har bolig på over 120 kvm

24%

er barnefamilier

34%

er gift

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 106 m²
Bruksareal 109 m²
Bruttoareal 120 m²
Tomt 1 324 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 1
Soverom 3
Byggeår 1939
Gårdsnummer 57
Bruksnummer 82
Energimerking G
FINN.no 210885667
Sist endret 22.09.2021 17:44
Prisantydning 950 000
Totalpris 975 092
Ligningsverdi 234 204,-

Beregnet totalkostnad

950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,-)) -------------------------------------------------------- 25 092,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 975 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

1. etg.: Gang, bad/vaskerom, stue, spisestue, kjøkken, soverom og bod.
2. etg.: Gang og 2 soverom
I tillegg er det knekott i 2. etg. bolig som ikke er målbart areal grunnet lav takhøyde.
Garasje/uthus: Garasje og bod
Det er hems i garasje/uthus.

Standard

Boligen holder normal enkel standard. Det er belegg på gulv på bad med varmekabler, baderomsplater på vegger og malte panelbord i himling med downlight. Dusjkabinett. På kjøkkenet er det laminat på gulv, malte panelplater på vegger og malte plater i himling med downlights. Innredning med hvite malte fronter og vaskekum nedfelt i laminert benkeplate. Vannrør av typen "rør i rørsystem" og avløpsrør i plast fra 2016. Ellers er gulver med laminat, belegg og tregulv. panelte og tapetserte veggflater. Varmepumpe montert i stue.
Stedvis uferdige flater både innvendig og utvendig. Vinduer bærer preg av slitasje og elde.
Taktekking fra ca. 1990. Det er benyttet brukte betongtakstein. Nye lekter, sløyfer fra 2016. Tilbygg har bølgeblikksplater. Noe uferdig/slitt. Mangler takrenner og beslag. Viser forøvrig til boligrapport vedlagt i salgsoppgaven.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter, eiendomsskatt, forsikring, tv/internett, strøm mv.

Boligens areal

Primærrom: 106 kvm, Bruksareal: 109 kvm, Bruttoareal: 120 kvm
1. etasje:
Bruksareal: 79 m².
Primærrom: 76 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, bad/vaskerom, stue, spisestue, kjøkken og soverom.
2. etasje:
Bruksareal: 30 m².
Primærrom: 30 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang og 2 soverom.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Tomt

Areal: 1 324 kvm, Eierform: Eiet tomt. Gruset innkjørsel og tun. terrasser/platting, noe plen og ellers naturtomt.

Garasje / Parkering

Parkering i garasje og på tomten.

Byggemåte

Enebolig over 2-plan bygget i 1960. Tilbygg 2016/2018. Grunnmur i betongstein og pillarer. Yttervegger i trekonstruksjon med liggende og stående
trekledning. Taket har saltaks form og tekket med betongtakstein. Vinduer er type 2-lags glass. Syd og vestvendt terrasse med utgang fra stue.
Deler av terrasse er takoverbygd utestue. Overbygget inngangsparti. Oppvarmingen er elektrisk og ved. Skorstein med vedovn i stue. Varmepumpe
montert i stue.
Det er en tilhørende frittstående garasje/uthus med hems på eiendommen.
Gruset gårdsplass. Hage med gressplen og frukttre.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Oppvarming

Vedovn i stuen, varmekabler på bad og ellers elektrisk.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca 20 000 kwh.
Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 20 000,- pr. år.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 19 158 pr. år Inkl. vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 234 204 pr. 31.12.18 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 843 133 pr. 31.12.18 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, formål i kommuneplanen: Bebyggelse- og anlegg; boligbebyggelse, hensynssone kulturmiljø; bevaringsverdig bebyggelse.

Offentlige planer

Ingen kjente

Boplikt

Det er ingen boplikt på eiendommen.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Åmli kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Nelaugvegen 457, 4863, Nelaug, Gnr. 57 bnr. 82 i Åmli kommune

Eier

John Rune Samuelsen

Oppdragsnummer

40-20-0233

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.