Arendal

Bud mottatt! Arendal sentrum - Selveierleilighet med 2 soverom - Sentralt beliggende

Klevgaten 7 A , 4836 Arendal

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Phong Thanh Tran
Phong Thanh Tran Partner / Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

51%

eier sin egen bolig

52%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

47%

har bolig mellom 60-120 kvm

23%

av boligene er nyere enn 20 år

27%

er gift

Type / Eierform Leilighet / Eierseksjon
Primærrom 52 m²
Bruksareal 61 m²
Bruttoareal 79 m²
Oppholdsrom 1
Soverom 2
Byggeår 1850
Gårdsnummer 501
Bruksnummer 118
Energimerking F
FINN.no 203613398
Sist endret 05.03.2021 14:17
Prisantydning 1 190 000
Totalpris 1 257 198
Ligningsverdi 134 608,-

Beregnet totalkostnad

1 190 000,- (Prisantydning) 28 456,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 1 218 456,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 29 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 190 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 7 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 38 742,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 257 198,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

1. etg.: Vindfang, gang, stue, 2 soverom, kjøkken, bad/vaskerom og bod.

Standard

Leiligheten holder normal standard. Ble oppusset i 2019 etter en brann. Her er det belegg på gulv og vegger på bad med dusjgarnetyr på vegg med dører i glass. Opplegg for vaskemaskin. Ellers er det parkett og fliser på gulv og malte og tapetsert veggflater. Varmekabler på gulv i stue og soverom vest. Det gjøres oppmerksom på at vinduer ikke oppfyller dagens forskrifter for rømningsvei. Målt fukt på innsiden yttervegg soverom vest. Viser forøvrig til tilstandsrapport vedlagt i salgsoppgaven.

Tomt

Eierform: Fellestomt
Tomten er fellesareal.

Garasje / Parkering

Kommunal gateparkering i området. Se skilt.

Felleskostnader

875 pr. mnd. Forsikring, andel fellesgjeld mv.

Sameie

Eierseksjonssameie er eiendomsform hvor du som seksjonseier har en sameieandel med enerett til en eierseksjon, mens resten er i sameie mellom eierne. Hver selveierenhet kalles en eierseksjon, resten kalles fellesareal. Andre navn på eierseksjoner benyttes også, for eksempel selveierleiligheter og eiendomsleiligheter. Det er eierseksjonsloven som regulerer forholdene i et eierseksjonssameie. Hver seksjon har et eget grunnboksblad. I dette sameiet er det totalt 5 eierseksjonsleiligheter. Denne leilighetens sameiebrøk er  5/29. Vedtekter for sameiet, ordensregler og regnskap finner du i prospektet.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Nei

Fellesgjeld / lånevilkår

I en tolkningsuttalelse har toll og avgiftsdirektoratet lagt til grunn at salgsverdi pluss andel fellesgjeld er seksjonens fulle verdi. Det skal følgelig beregnes, og betales, dokumentavgift også for seksjonens andel av fellesgjeld i sameiet.

Andel fellesgjeld

28 456

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23

Byggemåte

leilighet i en bygård som er bygget i 1850-1874. Leiligheten er oppgradert i 2007 og oppgradert etter brann i 2019. Inngang fra gateplan i 1. etg. Yttervegger i trekonstruksjon med stående trekledning. Vinduer er type koblede. etasjeskiller i trebjelkelag/beting. Oppvarmingen er elektrisk.

Ferdigattest / brukstillatelse

For bygg som er omsøkt før Bygningsloven av 1965, og som mangler midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, er det ikke krav om dette. Ferdigattest utstedes heller ikke for tiltak som er omsøkt før  1. januar 1998.
For tiltak der søknad om byggetillatelse ble sendt kommunen etter 1. januar 1998 og før 1. juli 2010, og det er gitt midlertidig brukstillatelse, skal kommunen utstede ferdigattest når enten:
I følge kommunen er det ikke utstedet ferdigattest eller brukstillatelse på boligen.

Boligens areal

Primærrom: 52 kvm, Bruksareal: 61 kvm, Bruttoareal: 79 kvm
1. etasje:
Bruksareal: 61 m².
Primærrom: 52 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, gang, stue, 2 soverom, kjøkken og bad/soverom.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Ingen restriksjoner.

Oppvarming

Varmekabler på gulv i stue og på ett soverom.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca 10 000 kwh.
Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 10 000,- pr. år.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 6 473,04 pr. år Herav eiendomsskatt kr. 308,04,- for 2020

Løpende kostnader

Kommunale avgifter og eiendomsskatt, fellesutgifter til sameie, forsikring og evt. tv/internett mv.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 134 608 pr. 31.12.18 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 448 693 pr. 31.12.18 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Boligen er registrert i SEFRAK-registerert. Det vil si bygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikke er fredet etter Kulturminneloven. I enkelte kommuner og fylker (f.eks. Finnmark) er grensen for registrering satt lenger inn på 1900-tallet. Utover det som er nevnt under 'formål' knytter det seg ingen spesielle restriksjoner til det at en bygning er SEFRAK-registrert. Mange av dem vil likevel kunne ha lokal eller regional verneverdi, og det vil som regel være lurt å kontakte regional kulturminne-myndighet også i de tilfellene der bygningen ikke er formelt meldepliktig.

Regulering

Eiendommen  er uregulert. Det ble sendt ut varsel i forbindelse med igangsatt områdereguleringsplan for arealene innenfor Vestregate, Klevgaten og Høyveien. Formålet er å avklare bruk og vern av eksisterende bygninger, samt se på muligheten for ny bebyggelse som kontor, boliger, offentlig/privat tjenestyting og åpen parkering og parkering i fjell. mv. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Det ble sendt ut varsel i forbindelse med igangsatt områdereguleringsplan for arealene innenfor Vestregate, Klevgaten og Høyveien. Formålet er å avklare bruk og vern av eksisterende bygninger, samt se på muligheten for ny bebyggelse som kontor, boliger, offentlig/privat tjenestyting og åpen parkering og parkering i fjell. mv. Konf. megler.

Boplikt

Det er ingen boplikt på eiendommen.

Heftelser

Tinglyst legalpant tilsvarende 1 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Arendal kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:
Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Dødsbo

Eiendommen selges som et dødsbo, og arvingene har begrenset med kunnskap om boligens tilstand, da de aldri har bebodd den.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Eier

Tore Knutsen

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.