Arendal

Arendal sentrum / Arena Park II - Praktisk 2-roms leilighet - Heis

Strømsbuveien 7 L , 4836 Arendal

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Phong Thanh Tran
Phong Thanh Tran Partner / Eiendomsmegler
Type / Eierform Leilighet / Borettslag
Primærrom 46 m²
Bruksareal 46 m²
Bruttoareal 52 m²
Oppholdsrom 1
Soverom 1
Byggeår 2007
Gårdsnummer 501
Bruksnummer 305
Energimerking D
FINN.no 230451567
Sist endret 22.09.2021 12:19
Prisantydning 300 000
Totalpris 1 416 674
Ligningsverdi 361 052,-

Beregnet totalkostnad

300 000,- (Prisantydning) 1 115 542,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 1 415 542,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) -------------------------------------------------------- 1 132,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 416 674,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Entré, bad, soverom og stue med åpen kjøkkenløsning. I tillegg er det en utvendig sportsbod.

Standard

Leiligheten holder gjennomgående normal standard. Badet er flislagt og med varmekabler i gulv. Det er registrert bomlyd i enkelte gulvfliser og fukt er registert i dusjsonen. Det er ellers hovedsakelig parkett på gulv og malte veggflater. Brannskade i parkettgulv i stuen. Kjøkkenet har innredning med hvite slette fronter, nedfelt vaskekum i laminert benkeplate og dekorpanel over kjøkkenbenken. Rør-i-rør system. Viser forøvrig til boligrapport vedlagt i salgsoppgaven.

Felleskostnader

8 291. Renter og avdrag på fellesgjeld, tv/internett, forsikring, forretningsførsel mv.

Andel fellesgjeld

1 115 542

Borettslag

Borettslag: Arena Park II Arendal borettslag, Orgnr: 992786159

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Ja

Fellesgjeld / lånevilkår

Lånenummer: 28008202720, Sparebanken Sør, Arendal
Annuitetslån, 12 terminer per år.
Rentesats per 19.08.2021: 3.15% pa.
Antall terminer til innfrielse: 356
Saldo per 19.08.2021: 70 831 424
Andel av saldo: 1 104 451
Første termin/første avdrag: 30.04.2017 ( siste termin 31.03.2051 )
IN lån.Fastrente 3,15 til 30.11.2023. In lån kan ikke innfris i denne perioden.
IN lån.Fastrente 3,15 til 30.11.2023. In lån kan ikke innfris i denne perioden.
Lånenummer: 63118133147, Nordea Bank Norge ASA
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 19.08.2021: 2.5% pa.
Antall terminer til innfrielse: 17
Saldo per 19.08.2021: 857 827
Andel av saldo: 11 092
Første termin/første avdrag: 30.12.2020 ( siste termin 30.09.2025 )

Vedtekter / husordensregler

Vedlagt i salgsoppgaven

Husdyrhold

Ikke uten styrets samtykke.

Boligens areal

Primærrom: 46 kvm, Bruksareal: 46 kvm, Bruttoareal: 52 kvm
3. etasje:
Bruksareal: 46 m².
Primærrom: 46 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entré, bad/vaskerom, kjøkken, stue og soverom
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Tomt

Eierform: Fellestomt
Tomten er fellesareal.

Garasje / Parkering

Nei

Byggemåte

Leilighet beliggende i 3.etg i boligblokk. Terrasse på gateplan. Bygningen er en betongkonstruksjon kledd med fasadeplater og trekledning. Vinduer
er type 2-lags glass i PVC. Etasjeskiller i betong. Tilhørende bod i samme etasje.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest er utstedt.

Adgang til utleie

I henhold til Lov om borettslag § 5-5 kan man med godkjenning fra styret i borettslaget leie ut leiligheten til andre for opp til tre år dersom man har bodd i leiligheten i minst ett av de to siste årene. Tillat å leie ut leiligheten i inntil 30 dager pr. år.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca 10 000 kwh.
Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 10 000,- pr. år.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 361 052 pr. 31.12.19 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 299 787 pr. 31.12.19 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til bolig/forretning/kontor. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Igangsatt regulering av kanal Pollen/Kittelsbukt
Planarbeid for Vestregate, Klevgaten og Høyveien

Boplikt

Det er ikke boplikt i Arendal kommune.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Arendal kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Forkjøpsrett

Ja. Borettslag, felles forkjøpsrett, andel Boligbyggelag.

Adresse og matrikkel

Strømsbuveien 7 L, 4836, Arendal, Gnr. 501 bnr. 305, andelsnr. 46 i Arena Park II Arendal borettslag med orgnr. 992786159 i Arendal kommune

Eier

Synne Kristin Omholt

Oppdragsnummer

40-21-0013

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.