Grimstad

Pen 3-roms selveierleilighet med tilhørende carport - Solrikt

Kleppekjærmyra 10 B , 4885 Grimstad

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Phong Thanh Tran
Phong Thanh Tran Partner / Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

85%

eier sin egen bolig

24%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

59%

har bolig på over 120 kvm

52%

av boligene er eldre enn 20 år

45%

er barnefamilier

Type / Eierform Leilighet / Eierseksjon
Primærrom 72 m²
Bruksareal 72 m²
Bruttoareal 83 m²
Oppholdsrom 1
Soverom 2
Byggeår 2014
Gårdsnummer 47
Bruksnummer 51
FINN.no 214048804
Sist endret 14.04.2021 09:11
Prisantydning 2 290 000
Totalpris 2 348 592
Ligningsverdi 642 376,-

Beregnet totalkostnad

2 290 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-)) -------------------------------------------------------- 58 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 348 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

2. etg.: Stue, bad, vaskerom, entré, kjøkken og 2 soverom. I tillegg er det carport med tilhørende bod. Vestvendt balkong på ca. 11 kvm.

Standard

Leiligheten holder gjennomgående normal standard for byggetiden.
Bad: Fliser på gulv og vegger. Varmekabler. Sprekker i fuger ved toalett.
Vaskerom: Belegg på gulv. Malte slette vegger og tak. Det er ikke etablert fall på gulv.
Kjøkken: Parkett på gulv. Fliser på vegger mellom over- og underskap. Slette malte vegger. Innredning med slette fronter og laminat benkeplate. Gulv og innredning bærer preg av slitasje.
Øvrige rom: Parkett på gulv. Slette malte vegger og tak. Gulv bærer preg av slitasje.
Stålpipe i stue med vedovn. Det er merkbare skjevheter i stue. Viser forøvrig til boligrapport vedlagt i salgsoppgaven.

Felleskostnader

1 593 pr. mnd. Inkl. Tv/internett, forsikring, forretningsførsel mv.

Løpende kostnader

Fellesutgifter til sameiet, kommunale avgifter og eiendomsskatt, renovasjon mv.

Sameie

Sameie: Sameiet Kleppekjærmyra, Orgnr: 915518168

Forsikring

IF skadeforsikring Polisenummer: SP0000967124

Vedtekter / husordensregler

Vedtektene og husordensreglene følger som vedlegg.

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23

Boligens areal

Primærrom: 72 kvm, Bruksareal: 72 kvm, Bruttoareal: 83 kvm
2. etasje:
Bruksareal: 72 m².
Primærrom: 72 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue, bad, vaskerom, entré, kjøkken og 2 soverom
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Tomt

Eierform: Fellestomt
Tomten er fellesareal.

Garasje / Parkering

Parkering i carport og på felles tomt.

Byggemåte

Leilighet i 2.etg i bygg bestående av 8 enheter. Adkomst via felles utvendig trappeoppgang. Oppført i trekonstruksjon. Vestvendt balkong. Carport i
frittstående rekke, med bod.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest foreligger.

Adgang til utleie

Ingen restriksjoner.

Oppvarming

Vedovn i stuen. Ellers elektrisk.

Energimerking

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca 14 000 kwh.
Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 14 000,- pr. år.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 13 925,46 pr. år Inkl. eiendomsskatt kr. 3 986,04,- a-konto vann/avløp mv. Delt abonnement mv.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 642 376 pr. 31.12.18 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 312 552 pr. 31.12.18 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til boligformål. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Det er planlagt oppføring av boligbebyggelse i området. Se vedlagte reguleringskart og reguleringsbestemmelser eller kontakt megler for mer informasjon.

Boplikt

Det er ikke boplikt.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Grimstad kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Tinglyst legalpant tilsvarende 1 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Kleppekjærmyra 10 B, 4885, Grimstad, Gnr. 47 bnr. 51 snr. 2 orgnr. 915518168 i Grimstad kommune

Eier

Steffan Andreas Jepsen Mathiesen Marie Sørum

Oppdragsnummer

40-21-0021

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.