Åmli

Sentrumsnær enebolig med garasje, redskapsbod og stor tomt. Renoveringsbehov. IKKE BOPLIKT

Gamle Telemarksvegen 11 , 4865 Åmli

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Jan Terje Øygarden
Jan Terje Øygarden Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

NABOLAGSPROFIL

78%

eier sin egen bolig

72%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

46%

har bolig på over 120 kvm

26%

av boligene er nyere enn 20 år

36%

er barnefamilier

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 74 m²
Bruksareal 91 m²
Bruttoareal 105 m²
Tomt 2 040 m² / Eiet tomt
Soverom 3
Byggeår 1900
Gårdsnummer 39
Bruksnummer 33
Energimerking G
FINN.no 212654241
Sist endret 31.05.2021 12:19
Prisantydning 850 000
Totalpris 885 242
Ligningsverdi 195 869,-

Beregnet totalkostnad

850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 35 242,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 885 242,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Eiendommen ligger ca. 1 km nord for Åmli sentrum, i naturskjønne omgivelser på Lillemo. Kort vei til Åmli sentrum, Åmli skule, butikk, Nidelva, friområder mv. Eiendommens tomt er på over 2 mål og er opparbeidet med noe hage/plen, samt naturtomt.
På eiendommen er det oppført et koselig tømmerhus fra ca. 1900 tallet. Bolighuset er tilbygget og modernisert de senere årene. På 80 tallet ble det satt opp et tilbygg med nytt inngangsparti og flere soverom. I tillegg er det oppført en garasje i nyere tid, samt et praktisk redskapsbod/vedskjul. Eiendommens bygningsmasse må restaureres, med unntak av badet som ble påbygget og innredet i 2016.
"               Nyere garasje & bad
"               Varmepumpe & tømmervegger
"               Landlige omgivelser & sentrumsnært

Innhold

1. etasje: Gang, 2 soverom, bad/vaskerom, kjøkken, stue.
2. etasje: Soverom og 2 boder. (Lav takhøyde)
Kjeller: Diverse lager.

Standard

Boligen har enkel standard og modernisering og vedlikeholdsarbeid må påregnes. Kjøper må påregne del utgifter til restaurering av boligens konstruksjon og innvendige flater. Nytt bad fra 2016. Nyere elektrisk anlegg.  Det er utarbeidet en byggteknisk boligrapport fra Anticimex i forbindelse med salget. Rapporten inneholder en beskrivelse om bygningsmassens tekniske stand.

Bad

Nytt bad fra 2016 - Alle arbeider er utført av fagfolk.

Løpende kostnader

Årlig forsikringspremie: Ca. kr 3000,-

Boligens areal

Primærrom: 74 kvm, Bruksareal: 91 kvm, Bruttoareal: 105 kvm
U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 16 m².
Primærrom: 0 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:
1. etasje:
Bruksareal: 65 m².
Primærrom: 64 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, 2 soverom, bad/vaskerom, kjøkken og stue.
2. etasje:
Bruksareal: 10 m².
Primærrom: 10 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Soverom.
I tillegg er det en gang og kott i loftsetasje som ikke er målbart areal grunnet lav takhøyde
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Tomt

Areal: 2 040 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Ja / Nei

Byggemåte

Enebolig med loftsetasje. Boligen har grunnmur av naturstein med krypkjeller i den eldste delen. Tilbygg med murblokker. Yttervegger i
trekonstruksjon med stående trekledning. Taket har saltaks form og tekket med betongtakstein. Vinduer er type 2-lags glass og enkle glass.
Etasjeskiller i trebjelkelag.

Ferdigattest / brukstillatelse

Etter gjennomgang i Plan- og bygningsmyndighetenes saksmappe kan vi ikke se at det forefinnes bekreftelse på ferdigattest eller brukstillatelse på boligen/garasjen/påbygget, utover ferdigattest på tilbygg fra 80 tallet.

Barnehage / skole i området

Se nabolagsprofil på neste side i prospektet for bl.a. informasjon om barnehage og skole.

Adgang til utleie

Ingen restriksjoner.

Oppvarming

Varmekabler på bad. Vedovn i stuen og ellers elektrisk. Varmepumpe.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G. Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter for 2021 utgjør kr. 20.156,- inkludert eiendomsskatt.

Eiendomsskatt

Det er i Åmli kommune vedtatt eiendomsskatt.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 195 869 pr. 31.12.18 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 705 127 pr. 31.12.18 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Boligen og redskapsskjul er registrert i SEFRAK-registerert. Det vil si bygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikke er fredet etter Kulturminneloven. I enkelte kommuner og fylker (f.eks. Finnmark) er grensen for registrering satt lenger inn på 1900-tallet. Utover det som er nevnt under 'formål' knytter det seg ingen spesielle restriksjoner til det at en bygning er SEFRAK-registrert. Mange av dem vil likevel kunne ha lokal eller regional verneverdi, og det vil som regel være lurt å kontakte regional kulturminne-myndighet også i de tilfellene der bygningen ikke er formelt meldepliktig.

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, formål i kommuneplanen: Eksisterende boligbebyggelse.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Boplikt

Nei.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Rettsbok -15.11.1910 
Undertakst i anl. Aamli-Tveitsund jernbaneanlegget
Fravikelseskjennelse i anl. det samme tgl. 14.11.1911
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Bestemmelse om gjerde - 05.10.1915

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Åmli kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Boligen er rengjort og ryddet. Boligen vil ikke bli ytterligere rengjort eller ryddet i forbindelse med overtakelsen. Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Dødsbo

Eiendommen selges som et dødsbo, og arvingene har begrenset med kunnskap om boligens tilstand, da de aldri har bebodd den.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.
Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Gamle Telemarksvegen 11, 4865, Åmli, Gnr. 39 bnr. 33 i Åmli kommune

Oppdragsnummer

40-21-0043

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.