Åmli

BUD MOTTATT - Eldre småbruk med våningshus, driftsbygning og fjøs. Stor tomt på ca. 10 mål. Mulighet for å leie jakt.

Sandå 149 , 4865 Åmli

BE OM SALGSSUM
Jan Terje Øygarden
Jan Terje Øygarden Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

NABOLAGSPROFIL

89%

eier sin egen bolig

44%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

65%

har bolig på over 120 kvm

26%

er barnefamilier

39%

er gift

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 128 m²
Bruksareal 128 m²
Bruttoareal 144 m²
Tomt 9 979 m² / Eiet tomt
Soverom 4
Byggeår 1874
Gårdsnummer 31
Bruksnummer 30
Energimerking G
FINN.no 220957361
Sist endret 22.09.2021 17:22
Prisantydning 690 000
Totalpris 703 842

Beregnet totalkostnad

690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 500,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 13 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 703 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

VELKOMMEN TIL SANDÅ I ÅMLI KOMMUNE
Eiendommen ligger et steinkast fra Nidelva, omkranset av flott natur og fine turområder. Eiendommen har tidligere vært en del av et større bruk, men ble i år delt. Det er nå våningshus, driftsbygning og sauefjøs med til sammen ca. 9,9 mål tomt som selges. Det vil være muligheter for en kjøper å leie jakt på resten av eiendommen dersom det er av interesse.
Eiendommen er godt egnet for å kunne drive med hest og/eller dyrehold på hobbybasis. Det vil være mulighet for nydyrking og dyrkningsarbeid på jordene som følger med eiendommen.
Bygningsmassen er meget enkel der vedlikehold og oppgradering er påkrevd. Våningshuset er oppført som et tradisjonelt gårdshus som er helt eller delvis laftet. Våningshuset har ikke innlagt vann eller avløp, men det er strøm.

Innhold

Våningshus:
1. etasje: Gang, stue, kjøkken og soverom.
2. etasje: Gang, stue og 2 soverom.
Loft: Uinnredet.
Kjeller: Krypkjeller
Driftsbygning:
Oppført i reisverk med en grunnflate ca. 140 kvm. Bygningen er benyttet til lager.
Sauefjøs:
Delvis oppført i laftekasser.

Standard

Bygningsmassen må restaureres for å tilfredsstille dagens krav. Boligen har en enkel, men solid konstruksjon i laftet tømmer. Våningshuset er beboelig i dag som fritidsbolig, men egner seg ikke for helårsbosetning. Det er ikke innlagt vann eller avløp men det er innlagt strøm.

Løpende kostnader

Vedlikehold av adkomstvei ca. kr 1500,- pr. år.

Boligens areal

Primærrom: 128 kvm, Bruksareal: 128 kvm, Bruttoareal: 144 kvm
1. etasje:
Bruksareal: 64 m².
Primærrom:64 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, stue, kjøkken og soverom.
2. etasje:
Bruksareal: 64 m².
Primærrom: 64 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, stue og 2 soverom.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Tomt

Areal: 9 979 kvm, Eierform: Eiet tomt. Tomten er målt opp og det er satt ned nye offentlige grense påler fra Åmli kommune. Potensielle kjøpere oppfordres til å sette seg inn i disse nye grensene før budgivning. Tomten består av gårdstun og noe dyrket mark.

Garasje / Parkering

Parkering på egen tomt.

Byggemåte

Våningshuset er oppført i laftet tømmer. Kledd med utvendig panel. Trolig fra byggeår. Bølgeblikk på taket.

Ferdigattest / brukstillatelse

Etter gjennomgang av Plan- og bygningsmyndighetenes saksmappe kan vi ikke se at det forefinnes bekreftelse på ferdigattest eller brukstillatelse på oppføring av eiendommen. Dette var heller ikke vanlig på oppføringstidspunktet.

Barnehage / skole i området

Se nabolagsprofil på neste side i prospektet for bl.a. informasjon om barnehage og skole.

Jakt

Det er mulighet for å leie sjakt på hovedeiendommen "Neset". Her er det egen småviltjakt og storviltjakt i lokalt jaktlag. Det er fri kvote på rådyr i Åmli kommune.

Adgang til utleie

Ingen restriksjoner.

Oppvarming

Ved. Ukjent tilstand på pipe og bør kontrolleres av Østre Agder brannvesen før den tas i bruk.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 5 000 pr. år

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Boligen er registrert i SEFRAK-registerert. Det vil si bygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikke er fredet etter Kulturminneloven. I enkelte kommuner og fylker (f.eks. Finnmark) er grensen for registrering satt lenger inn på 1900-tallet. Utover det som er nevnt under 'formål' knytter det seg ingen spesielle restriksjoner til det at en bygning er SEFRAK-registrert. Mange av dem vil likevel kunne ha lokal eller regional verneverdi, og det vil som regel være lurt å kontakte regional kulturminne-myndighet også i de tilfellene der bygningen ikke er formelt meldepliktig.

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF område i kommuneplanen. (Landbruks- natur- og friluftsområde)

Offentlige planer

Ingen kjente

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Boplikt

Nei.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

I forbindelse med fradeling av eiendommen fra hovedbruket vil endel gamle servitutter også bli overført til denne eiendommen. De vil ikke være relevante for nettopp denne eiendommen. Dette er:
Utskifting 28.06.1826 
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Erklæring/avtale  26.09.1840 
Kommissjonsforlik vedk. en omtvistet strekning
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Erklæring/avtale 23.01.1878 
Oppgangs- og fornyelsesforretning vedk. skoggrensen
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Utskifting  25.05.1886 
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Utskifting 19.09.1889 
Gjelder denne registerenheten med flere
Erklæring/avtale 22.09.1908 
I forb. med mottatt erstatning for event. skade på d.br. ved
damslipninger i elvene
 
Rettsbok 15.08.1911 
Undertakst i anl. Åmli-Tveitsund jernbaneanlegg
Fravikelseskjennelse i anl. det samme tgl. 14.november 1911
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Erklæring/avtale 28.01.1913 
Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
 
Rettsbok 10.02.1921 
Ekspropriasjonstakster for Aust-Agder Kraftverk
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Festekontrakt - vilkår 06.11.1942 
Gjelder matrikkelenhet: Knr:4217 Gnr:31 Bnr:1 Fnr:4
ÅRLIG AVGIFT NOK 20
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Elektriske kraftlinjer 05.04.1944 
Rettighetshaver: Aust-Agder Kraftverk
Kraftledning
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Bestemmelse om veg 12.10.1955 
rettighetshaver:Knr:4217 Gnr:24 Bnr:33  
 
Skjønn 15.11.1955 
ang. utbygging av Dynjanfoss
Gjelder dene registerenheten med flere
 
Diverse påtegning  10.01.2001 
ÅRLIG ERSTATNING KR. 83,- SLETTES.
 
Erklæring/avtale 24.06.1961 
Bestemmelse om planovergang
Bestemmelse om veg 26.10.1973 
rettighetshaver:Knr:4217 Gnr:31 Bnr:23  
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om garasje/parkering
Bestemmelse om kloakkutslipp, fremføring av ledninger m.v.
 
Erklæring/avtale  
Rettighetshaver: NRK
rett til plassering av et radioanlegg m.v. på d.br.
 
Skjønn 27.09.1983 
Nedenes herredsretts vassdragsskjønn - Åmli kraftverk
Gjelder denne registerenheten med flere
Elektriske kraftlinjer 13.06.2003 
Rettighetshaver :AGDER ENERGI NETT
 
Bestemmelse om veg 06.08.2008 
rettighetshaver:Knr:4217 Gnr:31 Bnr:20  
Bestemmelse om veg 11.08.2008 
rettighetshaver:Knr:4217 Gnr:31 Bnr:19  
Bestemmelse om brønn
Bestemmelse om veg  
23.08.2010 
rettighetshaver:Knr:4217 Gnr:31 Bnr:23  
Bestemmelse om tømmerveg

Vei/vann/avløp

Nei.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:
Boligen selges som forevist. Møbler og inventar følger med. Boligen blir ikke ytterligere vasket eller ryddet i forbindelse med overtakelsen.

Boligselgerforsikring

Nei.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.
Alle bud på eiendommen skal være skriftlige. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. Det enkleste er å benytte elektronisk budgivning via 'Budknapp' på våre nettsider med Bank-ID. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud og sende det til meglerforetaket pr. e-post med skannet budskjema eller med fax. Budforhøyelser kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning eller første bud med akseptfrist på mindre enn 30 minutter vil ikke bli formidlet til selger. Megler har fullmakt til å avvise bud på eiendommen som ikke er gjeldende i minst 2 timer innenfor meglerkontorets åpningstid, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Bud med akseptfrist utenom meglerkontorets åpningstid aksepteres kun i unntakstilfeller. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til  "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners  standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Ledig for overtakelse.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Det opplyses at selger aldri har bebodd eiendommen som nå selges. Dette betyr at selger kan har begrenset kunnskap om eiendommens tilstand og eiendommens omgivelser.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Sandå 149, 4865, Åmli, Gnr. 31 bnr. 30 i Åmli kommune

Eier

Aslak Askland

Oppdragsnummer

40-21-0095

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.