Kongshavn

BUD MOTTATT ! Sørlandsidyll ! Nærkontakt med havet... 2,6 mål tomt. Strandlinje !

Øyna 42 , 4812 Kongshavn

BE OM SALGSSUM
Glenn J. Olsen
Glenn J. Olsen Daglig leder / Partner / Eiendomsmegler
Type / Eierform Fritidseiendom / Selveier
Bruksareal 27 m²
Tomt 2 655 m² / Eiet tomt
Soverom 1
Byggeår 1966
Gårdsnummer 224
Bruksnummer 108
FINN.no 220170651
Sist endret 13.06.2021 23:19
Prisantydning 3 400 000
Totalpris 3 503 257
Ligningsverdi 55 881,-

Beregnet totalkostnad

3 400 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 102 500,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 103 257,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 503 257,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Sørlandsidyll i havgapet.....
Her er en unik mulighet til å sikre seg en fantastisk eiendom med strandlinje til sjøen. Her kan man sitte i solen på terrassen og nyte utsikten mens man drikker morgenkaffen. koselig liten hytte med en stor tomt. Få meter ned til fine badeplasser og sjøfiske. Her ligger det til rette for en perfekt sommer.......
- Innlagt strøm
- 2 parkeringsplasser
- Strandlinje
- Kommunalt vann & avløp til tomten
- Solrikt og utsikt til havet

Innhold

Hytten går over ett plan og inneholder bislag, stue, soveplasser og et lite kjøkken.
I tillegg er det en frittligende bod/ute-wc.

Standard

En mindre hytte med helt enkel standard, men her er innlagt strøm og det er nylig lagt frem kommunalt vann og avløp til hytten.

Beliggenhet

En utrolig fin beliggenhet på Øyna, Tromøy. Helt i havgapet og med strandlinje. Rundt hytten er det fine svaberg og her er gode solforhold.

Løpende kostnader

Årlig medlemskap i Øyna velforening utgjør kr.300,-. (ikke pliktig medlemsskap)
Årlig kostnad for vedlikehold av P-plasser utgjør kr. 165,- pr. p-plass.
Ny eier er ansvarlig for å få montert vannmåler da Arendal kommune krever dette.

Boligens areal

Bruksareal: 27 kvm
1. etasje:
Bruksareal: Ca. 27 m².
Primærrom: ca. 27 m². 
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA).  Arealene er oppgitt på bakgrunn av selgers opplysninger og offentlige registre. Arealet er ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adkomst

Kjør over Tromøybroa og hold til venstre i første rundkjøring. Følg Østre Tromøyvei mot Kongshavn. Følg veien helt ut til Øyna ytterst på Østsiden av Tromøya. Ca. 100 meter før snuplassen i enden tar man inn til høyre og følger veien ned til parkeringsplassen. Herfra er det ca. 200 meter å gå til hytten på pent opparbeidet sti.

Tomt

Areal: 2 655 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Det medfølger 2 stk. parkeringsplasser på felles parkeringsplass ca. 200 meter fra hytten.

Byggemåte

Hytten og bod/utedo er oppført i trekonstruksjon.

Ferdigattest / brukstillatelse

Finnes ikke i kommunens arkiv.
Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Ingen restriksjoner.

Oppvarming

Elektrisk

Energimerking

Det foreligger ikke energimerking av hytten.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere etter bruk. Hytten er av eldre, enkel standard og er i utgangspunktet brukt som en sommerhytte.

Kommunale avgifter

Kr. 8 556,60 pr. år Eiendomsskatt for 2021 er kr. 1603,-. og kommer i tillegg.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt for 2021 utgjør kr. 1603,-.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 55 881 pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til fritidsbebyggelse. En mindre del av tomten er friområde. Reguleringskart med bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven. Eiendommen ligger innenfor Raet Nasjonalpark. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Ingen kjente

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Boplikt

Det er ingen boplikt på eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende servitutter/heftelser/rettigheter som følger eiendommen:
2017/29205-2/200  Erklæring/avtale
1967/1864-1/36  Bestemmelse om veg
1979/6529-1/36  Best om garasje/parkering
1993/5525-1/36  Best om garasje/parkering
Det er 2 naboer som har båtfeste helt ytterst på tomten.

Vei/vann/avløp

Kommunal vei ut til Øyna. Privat vei siste 150 meterne frem til parkeringsplassen. Offentlig vann og avløp er lagt frem til hytten.

Tilbehør

Hytten selges som den står med de møbler og inventar som er i hytten.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle arealangivelser er opplyst av selger og offentlige registre. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Den første gangbroen i tre på vei inn til hytten ligger utenfor tomtegrensen. Man må være obs på at denne kan bli fjernet.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Øyna 42, 4812, Kongshavn, Gnr. 224 bnr. 108 i Arendal kommune

Eier

Lilly Synnøve Sundsdal

Oppdragsnummer

40-21-0108

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, egenerklæringsskjema selgerm.m. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.