Færvik

Ny innholdsrik 2-manns bolig på Tromøya. Inkludert hvitevarer. Carport m/bod. Leveres helt nøkkelferdig !

Revesandveien 310 D & C , 4818 Færvik

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Glenn J. Olsen
Glenn J. Olsen Daglig leder / Partner / Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

88%

eier sin egen bolig

5%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

83%

har bolig på over 120 kvm

67%

av boligene er eldre enn 20 år

31%

er barnefamilier

Type / Eierform Tomannsbolig / Selveier
Primærrom 105 m²
Bruksareal 110 m²
Bruttoareal 121 m²
Tomt 899 m² / Eiet tomt
Soverom 3
Byggeår 2021
Gårdsnummer 206
Bruksnummer 546
Energimerking B
Sist endret 14.06.2021 21:30
Prisantydning 2 650 000
Totalpris 2 661 342

Beregnet totalkostnad

2 650 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 10 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 400 000,-)) -------------------------------------------------------- 11 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 661 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse av prosjektet

Her oppføres nå en ny 2-mannsbolig i god standard i et attraktivt boligområde på Tromøya i Arendal. Boligene leveres helt ferdige med hvitevarer montert og carport med bod i bakkant. Gjennomgående god standard. Her kan du flytte rett inn !

Prosjektet / Selskapet / Eiendommen

Boligene oppføres i regi av A og G Bygg og Eiendom AS.

Forventet fremdrift

Boligene er forventet ferdigstilt innen 31.12.2021.

Beliggenhet

Meget grei beliggenhet på Tromøy vest. Stille og rolig område som passer for både store og små familier.

Meget grei beliggenhet på Tromøy vest. Stille og rolig område som passer for både store og små familier.

Adkomst

Kjør over Tromøybroa og ta 2. avkjørsel i 1. rundkjøring. Følg Skilsøveien rett frem utover mot Skilsø. Like før Pusnes tar man av til venstre og inn på Revesandveien. Følg veien til Jonsvold. Der Revesandveien deler seg holder man til venstre. Følg veien rett frem og etter å ha passert 3 boliger får man tomten inn til venstre.

Areal

Boligene vil ha et Bra på ca. 110 kvm.
1 . etasje:
Bruksareal: Ca. 56,4 m².
2. etasje:
Bruksareal: Ca. 53,5 m².
Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.
Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Totalt er dette en eiet tomt på ca. 900 kvm. Det vil bli avholdt kartforretning hvor tomten deles ca. på midten, og hver bolig vil få sin egen tomt med eget gnr/bnr. Det tas forbehold om godkjnning av fradeling hos kommunen.

Parkering

Boligene leveres med carport. Det blir i tillegg biloppstillingsplass på tomten.

Boder

Leveres med utvendig bod i bakkant av carport.

Internett / TV

Fiber leveres i boligene.

Ventilasjon

Boligene bygges etter TEK 17 og det vil bli balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.
Det er åpnet for følgende tilvalg:
- Pipe (Kr. 34.900,- inkl. mva.)
- Sentralstøvsuger (Kr. 16.800,- inkl. mva.)
Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil i størst mulig grad ferdigstilles til overtagelse.
Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen skal arbeidet utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Adgang til utleie

Boligen kan fritt leies ut.

Pengeheftelser

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/Vann/Avløp

Offentlig vann og avløp.

Formuesverdi

Foreligger ikke.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Oppgjør

Fullt oppgjør ved overtagelse.
Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.
Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges boligene iht. bustadoppføringslova.
Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Etasje

Boligene går over 2 etasjer.

Oppvarming

Elektrisk. Det er varmekabler i gang og på bad. Boligene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Pipe og eventuelt ildsted kan leveres som tilvalg.

Innhold

Boligene går over 2 etasjer og inneholder følgende:
1. etg.: Stue, kjøkken bad og vaskerom.
2. etg.: 3 soverom, loftstue og bad.
I tillegg blir det carport med utvendig bod i bakkant.

Betalingsbetingelser

Fullt oppgjør ved overtagelse.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Adresse og matrikkel

Revesandveien 310 D & C, 4818, Færvik, Gnr. 206 bnr. 546 i Arendal kommune

Eier

A & g bygg og eiendom as v. Jonny Antonsen

Oppdragsnummer

40-21-0115

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.