Rykene

Bud mottatt! Innholdsrik enebolig i landlige omgivelser - Romslig tomt med 3 garasjer

Løddesølveien 539 , 4821 Rykene

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Phong Thanh Tran
Phong Thanh Tran Partner / Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

86%

eier sin egen bolig

42%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

83%

har bolig på over 120 kvm

46%

av boligene er eldre enn 20 år

44%

er barnefamilier

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 188 m²
Bruksareal 219 m²
Bruttoareal 240 m²
Tomt 1 483 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 3
Soverom 4
Byggeår 1974
Gårdsnummer 414
Bruksnummer 32
Energimerking E
FINN.no 231810086
Sist endret 23.09.2021 12:55
Prisantydning 2 290 000
Totalpris 2 348 592
Ligningsverdi 745 615,-

Beregnet totalkostnad

2 290 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-)) -------------------------------------------------------- 58 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 348 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

1. etg.: Vindfang, gang, 4 soverom, bad, kjøkken, 2 stuer og garderobe.
Kjeller: Trapperom, 2 gang, vaskerom, kjellerstue, 3 boder og kjølerom.
I tillegg er det tre garasjebygg.

Standard

Boligen holder gjennomgående enkel standard med behov for modernisering/oppussing. Gulver med parkett, heltre, teppe og belegg. Malte veggflater med plater og panel. Noe preg av slitasje. Viser forøvrig til boligrapporten for nærmere beskrivelser.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter, eiendomsskatt, forsikring, evt. tv/internett og brøyting mv.

Boligens areal

Primærrom: 188 kvm, Bruksareal: 219 kvm, Bruttoareal: 240 kvm
U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 88 m².
Primærrom: 62 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Trapperom, 2 gang, vaskerom og kjellerstue. (Kjellerstue avviker fra dagens  forskriftskrav for dagslys).
1. etasje:
Bruksareal: 131 m².
Primærrom: 126 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Trapperom, 2 gang, vaskerom og kjellerstue.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Tomt

Areal: 1 483 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Parkering til flere biler på eiendommen. I tillegg er det oppført 3 garasjer på eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at bygningene står på utsiden av tomtegrensen.

Byggemåte

Enebolig over 2-plan med kaldtloft bygget i 1974. Grunnmur oppført i Lecablokker eller lignende. Yttervegger i trekonstruksjon kledd med stående
og liggende trekledning. Vinduer er type 2-lags glass og enkel. Taket er saltaksformet og tekket med betongtakstein. Etasjeskiller i trebjelkelag.
Oppvarming er elektrisk og ved. Klebersteinsovn i stue. Varmepumpe montert i stue. Vestvendt terrasse med utgang fra stue. Tilhørende 3
frittstående garasjer/uthus. Stor beplantet hage med gressplen og prydbusker.

Adgang til utleie

Ingen restriksjoner.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca 20 000 kwh.
Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 20 000,- pr. år.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 13 560,59 pr. år Årsprognose for 2021.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 745 615 pr. 31.12.19 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 684 215 pr. 31.12.19 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, og avsatt til LNFR i kommuneplanen. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Ingen kjente.

Boplikt

Det er ikke boplikt i Arendal kommune.

Vei/vann/avløp

Det er privat vei til eiendommen. Offentlig vann og privat avløp.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Løddesølveien 539, 4821, Rykene, Gnr. 414 bnr. 32 i Arendal kommune

Eier

Leif Walle

Oppdragsnummer

40-21-0141

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.