Arendal

Bud mottatt! Flott eierleilighet over 2 plan like ovenfor sentrum - Parkeringsplass

Skrubbekjærveien 3 , 4836 Arendal

BE OM SALGSSUM
Phong Thanh Tran
Phong Thanh Tran Partner / Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

72%

eier sin egen bolig

58%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

31%

har bolig på over 120 kvm

1%

av boligene er nyere enn 20 år

24%

er barnefamilier

Type / Eierform Leilighet / Eierseksjon
Primærrom 62 m²
Bruksareal 64 m²
Bruttoareal 72 m²
Oppholdsrom 1
Soverom 2
Byggeår 1876
Gårdsnummer 502
Bruksnummer 260
Energimerking F
FINN.no 231333380
Sist endret 23.09.2021 11:46
Prisantydning 1 650 000
Totalpris 1 717 742
Ligningsverdi 370 541,-

Beregnet totalkostnad

1 650 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 58 750,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 67 742,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 717 742,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

2. etg.: Vindfang, gang, kjøkken, stue og kott under trapp.
3. etg.: Gang, bad/vaskerom, 2 soverom, sovealkove og kott.
I tillegg er det utvendig tilbygget bod ved inngangsparti på 2 kvm.

Standard

Leiligheten holder gjennomgående normal standard, og fremstår som godt vedlikeholdt. Bygget ble renovert i 2004. Bad har flislagt gulv med varmekabler og fliser på vegger. Opplegg for vaskemaskin. Kjøkkeninnredning med slette foliert fronter, nedfelt vaskekum i laminert benkeplate. Dekorbelegg på vegg over kjøkkenbenk. Varmtvannsbereder montert i benkeskap. Laminat på gulv og malte/tapetserte vegger. Ellers er det laminat og belegg på gulv, malte og tapetserte veggflater og malte slette plater i himling. Viser forøvrig til boligrapport vedlagt i salgsoppgaven.

Felleskostnader

874 pr. mnd.

Løpende kostnader

Fellesutgifter til sameiet, kommunale avgifter, tv/internett mv.

Sameie

Sameie: Sameiet Skrubbekjærveien 3, Orgnr: 923781099

Hva skjer i gården / vedlikehold etc.

Plan om å skifte kledningen mot parkeringsplassen og utføre en taksjekk.

Regnskap

Regnskapet for 2019 viser en beholdning på kr. 89.168,85,-

Vedtekter / husordensregler

Fellesutgifter/alle driftsutgifter skal dekkes av sameierne, og fordeles i henhold til den eierbrøk seksonen har fått ved tinglysingen av seksjoneringen (8/26). Fremleie er ikke tillatt. Dispensasjon kan gis av styret og evt. leietaker må godkjennes av styret. Se hele vedlagt i salgsoppgaven.

Husdyrhold

Ikke tillatt uten godkjenning fra styret.

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23

Boligens areal

Primærrom: 62 kvm, Bruksareal: 64 kvm, Bruttoareal: 72 kvm
2. etasje:
Bruksareal: 40 m².
Primærrom: 39 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, gang, kjøkken og stue.
3. etasje:
Bruksareal: 24 m².
Primærrom: 23 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, bad/vaskerom, 2 soverom og sovealkove.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Tomt

Eierform: Fellestomt
Tomten er fellesareal.

Garasje / Parkering

Det medfølger en parkeringsplass til leiligheten.

Byggemåte

Leilighet fra 2004 beliggende i 2 og 3 etasje i boligbyning (småhus) oppført i 1876. Sameie. Tilhørende terrasse med overbygget inngangsparti.
Grunnmur i naturstein og mur med felles krypkjeller. Yttervegger i trekonstruksjon med liggende trekledning. Vinduer er koblet smårutete type. Taket
er saltaksformet og tekket med teglstein. Oppvarming er elektrisk. Tilhørende parkeringsplass. Felles hage med gressplen og stakittgjerde.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest er utstedt.

Adgang til utleie

Ikke uten styrets samtykke. Evt. leietaker må godkjennes av styret.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca 10 000 kwh.
Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 10 000,- pr. år.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 10 889,30 pr. år Årsprognose for delt abonnement, vann/avløp, feiing mv. Eiendomsskatt kommer i tillegg (kr. 2.156,04,- i 2020)

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 370 541 pr. 31.12.19 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 333 946 pr. 31.12.19 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til spesialområde, bevaring bolig. Området er avsattt til bevaringsverdig område, registrert i SEFRAK-registeret. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Boplikt

Det er ikke boplikt i Arendal kommune.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

- 11.11.2004 Best. iflg. skjøte - Parkering

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Arendal kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:
Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Tinglyst legalpant tilsvarende 1 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Skrubbekjærveien 3, 4836, Arendal, Gnr. 502 bnr. 260 snr. 3 orgnr. 923781099 i Arendal kommune

Eier

Ramalia Santander

Oppdragsnummer

40-21-0166

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.