His

Fin endeleilighet i Skibberhei borettslag på Hisøy - Stor innglasset veranda med utsikt - Nytt og romslig bad/vaskerom.

Hisøysvingen 18 , 4817 His

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM

NABOLAGSPROFIL

84%

eier sin egen bolig

78%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

58%

har bolig på over 120 kvm

22%

av boligene er nyere enn 20 år

34%

er barnefamilier

Type / Eierform Leilighet / Borettslag
Primærrom 73 m²
Bruksareal 94 m²
Bruttoareal 101 m²
Tomt 19 509 m² / Fellestomt
Soverom 2
Etasje 3
Byggeår 1971
Gårdsnummer 305
Bruksnummer 549
Energimerking F
FINN.no 235463760
Sist endret 21.10.2021 17:00
Prisantydning 1 350 000
Totalpris 1 977 772
Fellesutgifter 6 179,-

Beregnet totalkostnad

1 350 000,- (Prisantydning) 619 790,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 1 969 790,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 7 982,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 977 772,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Skibberhei borettslag er beliggende på His på Hisøy,  5 km. vest, fra  Arendal sentum.
Borettslaget består av 60 leiligheter fordelt på 2 blokker.  Her er 12 2-roms leiligheter og 48 4-roms leiligheter.

Innhold

Gang, bad/ vaskerom (nytt i 2021), 2 soverom, kjøkken og stue med  utgang til innglasset  veranda på 21 kvm. 2 boder i kjeller.

Standard

Det er parkett på gulv i gang, stue og på soverommene.
Kjøkken har vinylbelegg.
Vegger er malte.
Bad/vaskerom (2021) har fliser på gulv og vegger. Varmekabler i gulv.
Borettslaget har gjennomgått rehabilitering av rørsystemet i hele borettslaget.  Det er da byttet ut vann og avløpsrør i leilighetene og  felles. I den forbindelse så ble bad og vaskerom slått sammen og er totalrenovert.

Beliggenhet

Skibberhei er beliggende sentralt på Hisøy. Borettslaget ligger i et veletablert boligområde. Her er kort vei til buss, barnehager, barne- og ungdomsskole, Arendal internasjonale skole, idrettshall, flott kunstgressbane, samt flere matbutikker. Fine turområder i nærheten som badestrand/friområde i Stølsviga og Flødeviga. Fine turstier i omkringliggende skogområder.

Felleskostnader

6 179 pr. mnd. Fordeler seg slik: Kr.1.531,- renter og kr. 807,- er avdrag på fellesgjelden - kr. 3.841,- er fellesutgifter som inkluderer kommunale avgifter og eiendomsskatt, forsikring bygg, Tv-og internett, driftsutgifter m.m.

Andel fellesgjeld

619 790

Borettslag

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne.
Andelseierne er ansvarlig for å dekke borettslagets kostnader. Dette gjøres ved å betale månedlige felleskostnader.
Hvis borettslaget lider tap som følge av at andelseier ikke betaler sine felleskostnader, kan et eventuelt tap medføre at de andre andelseierne må betale høyere felleskostnader.
Borettslaget har tegnet forsikring, i henhold til borettslagsloven, mot denne typen tap.
Forsikringen er tegnet i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.
Ny andelseier må godkjennes av borettslaget som andelseier.
Adgang til utleie:
Overlating av bruken i sin helhet for inntil 3 år
En egen bestemmelse regulerer de forholdene der andelseier selv flytter ut og loven sier at slik fremutleie kan skje i inntill tre år. Begrensningen i loven er imidlertid at andelseieren eller noen nærstående må ha tatt boligen i bruk, og bodd der minst ett av de siste to årene. Videre er det slik at styret må godkjenne vedkommende. Dersom de to første vilkårene er oppfylt kan styret altså kun nekte dersom det foreligger omstendigheter ved den som skal bruke boligen som gjør at avslaget fremstår som saklig, typisk en berettiget frykt for at vedkommende vil være til sjenanse for de øvrige beboerne. Sistnevnte representerer imidlertid ikke noen innskrenkning i fremleieretten som sådan, i det andelseieren i stedet kan leie ut til noen annen. Andelseieren vil fortsatt ha tillatelse til å leie ut.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Sikringsordning: Skibberhei borettslag har forsikring i Borettslagenes sikringsfond.
Dette er en ordning hvor andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene, må boligen selges. SBS dekker de uteblitte felleskostnadene som borettslaget ikke får dekket via salget.
IN-ordning (Individuell nedbetaling):
Det er pr. i dag ingen ordning i Skibberhei borettslag for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld

Fellesgjeld / lånevilkår

Spesifikasjon av lån:
Nordea Bank Norgen ASA0018063NILS - lånenummer: 11522065
Annuitetslån, 4 terminer per. år.
Rentesats per 30.09.2021: 6,19 % pa.
Antall terminer til innfrielse: 112
Saldo per 30.09.2021: kr. 15 655925,-
Andel av saldo: Kr. 272 140,-
Første termin: 02.02.2012 (siste termin 02.08.2049
Spesifikasjon av lån:
Nordea Bank Norge ASA - lånenummer: 67143339711
Annuitetslån, 4 terminer per. år.
Rentesats per 30.09.2021: 2,09 % pa.
Antall terminer til innfrielse: 141
Saldo per 30.09.2021: kr. 4.000.000,-
Andel av saldo: Kr. 69 530,-
Første termin: 31.03.2017 Neste avdrag 31.12.2021 (siste termin 31.12.2056)
Avdragsfritt til 01.01.2022 - Flytende rente
Spesifikasjon av lån:
Nordea Bank Norgen - lånenummer: 631181337
Annuitetslån, 4 terminer per. år.
Rentesats per 30.09.2021: 1,4 % pa.
Antall terminer til innfrielse: 140
Saldo per 30.09.2021: kr. 16.000.000,-
Andel av saldo: Kr. 278.121,-
Første termin: 30.06.2021 - Neste avdrag: 30.12.2021 (siste termin 30.09.2056.
(Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 31.12.2021
utgjøre ca. kr. 164,- pr. mnd. for denne boligen.)

Forsikring

If Skadeforsikring Polisenummer: SP002033528

Vedtekter / husordensregler

I følge vedtektene er det krav om styregodkjennelse av ny eier.
I følge vedtektene er det krav om styregodkjennelse i forbindelse med utleie.
Vedtektene og husordensreglene følger som vedlegg.
Kun fysiske personer kan være kjøper/borettshavere. Ingen kan eie mer enn en andel. Borettslagets vedtekter forutsetter at kjøper blir godkjent av styret som ny eier.

Husdyrhold

Husdyrhold er i følge husordensreglene ikke tillatt.

Boligens areal

Primærrom: 73 kvm, Bruksareal: 94 kvm, Bruttoareal: 101 kvm
3. etasje:
Bruksareal: 94 m².
Primærrom: 73 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Gang, 2 soverom, bad/vaskerom, stue og kjøkken.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adkomst

Fra Arendal sentrum følg RV 420 mot Grimstad. Ved His ta til venstre mot Stølsviga/Flødeviga. Ta til venstre ved Hisøy kirke og følg veien, gjennom rundkjøring, ta 2. avkjørsel. Følg Kirkeveien. Du kommer til bussholdeplass på høyre side, da skal du ta inn neste vei til vesnstre, mot Myra. Følg så veien videre, forbi gjesteparkering tilhørene blokkene, på høyre side, ta her opp til høyre. Velkommen til Skibberhei borettslag.

Tomt

Areal: 19 509 kvm, Eierform: Fellestomt
Felles tomt for borettslaget som består av  naturtomt  samt opparbeidet med  blomsterbed og asfaltert veier.

Garasje / Parkering

Det medfølger ikke garasje
Felles parkeringsplass for alle beboere

Byggemåte

Boligblokk oppført i betong og bindingsverk med panel og plater på yttervegger. Vinduer er av type isolerglass. Pipe.

Adgang til utleie

I følge vedtektene er det krav om styregodkjennelse i forbindelse med utleie.

Oppvarming

Elektrisk, Varmekabler og Ved

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 414 535 pr. 31.12.19 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 492 326 pr. 31.12.19 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til  boligformål. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Ingen kjente

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Boplikt

Det er ikke boplikt i Arendal kommune

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen:
Dok. nr. 2590 reg. 09.06.1970 - Bestemmelse om gjerde - Hjemmel til feste
Dok. nr. 2725 reg. 02.04.1981 - Erklæring avtale
Dok. nr. 966 reg. 09.02.2001 - Bestemmelse iflg. skjøte- Hjemmel til eiendomsrett - Sletting
Dok. nr. 773366 reg. 24.09.2008 - Elektriske kraftlinjer

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Arendal kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:
Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg. Fra 01.01.2022 vil avhendingslova endres slik at det ikke lengre er adgang til å selge eiendom "as is" til forbruker.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Forkjøpsrett

Jfr. borettslagets vedtekter så har de øvrige andelseiere dernest medlemmer i Arendal boligbyggelag forkjøpsrett når en andel skal selges.
Forkjøpsrett  gir andre andelseiere i borettslaget og boligbyggelaget som boligen er tilknyttet, en mulighet til å tre inn i avtalen som kjøper og selger har inngått.Forkjøpsrett innebærer at den som har forkjøpsrett kan kjøpe boligen i stedet for den som selger har inngått avtale med. Du betaler da den prisen som kjøper og selger har blitt enige om.
Forkjøpsrett avklares etter at boligen er solgt.
Se Skibberhei borettslag sine vedtekter pkt.  Forkjøpsrett

Adresse og matrikkel

Hisøysvingen 18, 4817, His, Gnr. 305 bnr. 549, leilighetsnr. 31 orgnr. 954363546 i Arendal kommune

Oppdragsnummer

40-21-0208

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.