Frolands verk

Prosjektert tomannsbolig på Trevanntoppen - Idylliske omgivelser - Garasje - God standard - Strai kjøkken

Trevanntoppen 2 A og B , 4827 Frolands verk

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Thomas Noddeland
Thomas Noddeland Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

90%

eier sin egen bolig

41%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

53%

har bolig på over 120 kvm

27%

av boligene er nyere enn 20 år

30%

er barnefamilier

Type / Eierform Tomannsbolig / Eierseksjon
Primærrom 102 m²
Bruksareal 108 m²
Tomt 1 104 m² / Fellestomt
Soverom 3
Byggeår 2022
Gårdsnummer 20
Bruksnummer 305
FINN.no 245509986
Sist endret 11.04.2022 10:56
Prisantydning 2 990 000,-
Totalpris 3 003 842,-

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
1 (2A 3 102 m2 108 m2 2 990 000,-
2 (2B 3 102 m2 108 m2 2 990 000,-

Beskrivelse av prosjektet

<b> Nå selges en helt ny tomannsbolig i idylliske omgivelser på Trevanntoppen. Boligene vil holde god standard med 1-stavs laminat på gulv, gips på vegger og i tak, kjøkken med kvalitetsinnredning fra Strai og godt utstyrte bad.

Boligene vil ligge sentralt i boligfeltet og leveres med terrasser og plen på bakkeplan og balkong ut fra trappegangen i 2. etasje . Her kan man nyte utsikten mot Trevann i solrike omgivelser.

Det leveres garasje rett ved inngangspartiet med innlagt strøm og automatisk portåpner.

Følelsene og fordelene ved å kjøpe ny bolig er mange:

- Lave vedlikeholdskostnader
- Lave driftskostnader
- Lavt energiforbruk
- Mulighet til å påvirke sluttresultatet
- Praktiske og moderne løsninger
- Lav dokumentavgift
- Tilpasset framtiden/alderdom
- Trygghet
- Kun nytt er nytt!
<b>

Prosjektet / Selskapet / Eiendommen

Trevanntoppen 2 A og B består av en prosjektert tomannsbolig med tilhørende garasje. Boligen leveres av Dale og Tønnesen Eiendom AS. Tomannsboligen ligger i flotte omgivelser kun noen få minutter unna Froland sentrum

Forventet fremdrift

Bygging vil bli igangsatt ved salg av 1 bolig. Forventet overtakelse er ca. 5 måneder etter signert kjøpekontrakt. Kjøper vil bli varslet om overtagelsesmåned ca. 3 måneder før overtagelsestidspunkt. Selger vil senest 4 uker før ferdigstillelse av boligen meddele kjøper skriftlig om overtagelsesdato. Ca. 14 dager før overtagelsen vil selger innkalle til en forhåndsbefaring hvor det føres protokoll. Hver kjøper vil ved overtagelse få overlevert FDV dokumentasjon. Kontakt megler for mer informasjon om overtakelsestidspunkt.

Beliggenhet

Trevanntoppen boligfelt er et mindre boligfelt med en fantastisk beliggenhet ved Trevann på Frolands Verk i Froland kommune.

Boligfeltet er under opparbeidelse og flere av boligtomtene er bebygd. Boligfeltet er åpent for publikum og man kan kjøre frem til tomten for egensyn, eller parkere ved Trevann og ta en spasertur opp i feltet.

Alle beboerene på Trevanntoppen boligfelt vil få tilgang til aktivitets- og friområde ved Trevann.

Badeplass og uteområde: Flott offentlig badestrand ved Trevann. Badeplassen har stor, fin sandstrand, parkeringsplass og toalettanlegg.

Trevann ligger ca. 40 meter over havet og er en av mange innlandsvann som renner ut i Nidelva. Vannet er et yndet rekreasjonsområde og et populært bade- og fiskevann. Med båt i Trevann kan man komme ut i Nidelva og følge denne helt til fossen ved Eivindstad (motstrøms) og Rykene (medstrøms). Man kan også komme seg til Rorevann i Grimstad med båt.  Fra gamle tider var dette en hovedferdselsåre mellom Froland og Grimstad for transport av varer og folk.

Litt om Frolands Verk: Frolands Verk Kultursenter finner man en kort spasertur fra boligfeltet. Området er kjent for sine mange aktiviteter, sin kulturhistorie med opprettelse av jernverk på 1700 tallet og flotte uteområder.  Man bør oppleve eplehagen til storgården i blomstringstiden, torvtrappene som er satt i stand og lysthuset som er restaurert med en nydelig utsikt over Trevann og omegn. Den kjente norske matematikeren Nils Henrik Abel, som regnes som en av matematikkens største begavelser døde på Frolands Verk i 1829.

Adkomst

Følg Rv. 42 Frolandsveien fra Osedalen i Froland sentrum i rentning Frolandsverk/Åmli. Ta til venstre etter Kleivene inn på Treveien. Ta deretter 3. avkjørsel mot venstre. Du vil da få Trevanntoppen 4 på høyre hånd. Se etter byggeplass skilt for Trevanntoppen 2 A og B.

Areal

Primærrom: 102 kvm, Bruksareal: 108 kvm
1.etasje:
Bruksareal: 54 kvm
Primærrom: 52 kvm

2.etasje:
Bruksareal: 54
Primærrom: 50 kvm

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 19.01.2022 . Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Fellestomt på ca. 1 104 kvm som eies av sameiet. Tomten vil bli seksjonert slik at hver boenhet vil få sitt eget tilleggsareal som opparbeides med ferdig sådd plen(45 kvm) og terrasse. Felles innkjørsel og gårdstun leveres ferdig gruset. (se vedlagt situasjonskart som viser fellesområde og tilleggsareal lenger bak i prospektet)
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte leveransebeskrivelse, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter seksjonering og ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter. Det kan dog være avvik mellom endelig tilleggsareal etter oppmåling og opparbeidelse/illustrasjonstegninger.

Garasje/parkering

Parkering i garasje. Garasjeport med automatisk portåpner. Det vil tilrettelagt for El-bil lading. Forøvrig parkering på fellesareal foran boligenes inngangsparti

Boder

Boligene leveres med utvendig sportsbod som er praktisk til oppbevaring av bildekk, sykler, hageredskaper o.l. I tillegg er det en innvendig bod i tilknytning til et av soverommene som er godt egnet som en "walk in" garderobe.

Internett / TV

Fiber. Pris for tilkoblingsgebyr for TV/bredbånd avhenger av valgt leverandør og vil komme i tillegg til ovennevnte omkostninger.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Avtalte endringer/tilvalg vil gjøres opp i forbindelse med overtakelse av boligen og skal innbetales til meglers klientkonto i forkant av overtakelsen.

Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

NB! Boligen leveres med ferdigmalt hvit kledning.

Utenomhusarealer

Eiendommen leveres med gruset innkjørsel/gårdstun. På den enkelte seksjon vil det bli levert plen som blir sådd. Ut fra stuen i 1.etasje vil det være en terrasse på ca 24 kvm. Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

Sameiet / Forretningsfører

Det vil bli opprettet et sameie på eiendommene, og ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

Eierseksjonssameie er eiendomsform hvor du som seksjonseier har en sameieandel med enerett til en eierseksjon, mens resten er i sameie mellom eierne. Hver selveierenhet kalles en eierseksjon, resten kalles fellesareal. Andre navn på eierseksjoner benyttes også, for eksempel selveierleiligheter og eiendomsleiligheter. Det er eierseksjonsloven som regulerer forholdene i et eierseksjonssameie. Hver seksjon har et eget grunnboksblad. I dette sameiet er det totalt 2 eierseksjonsleiligheter. Hver bolig vil få sameiebrøk  1/2.
Vedtekter for sameiet finner du lenger bak i prospektet.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene. Pliktig medlemskap i velforrening. Årlig kontigent er estimert til ca kr. 500,-.

Adgang til utleie

Ingen restriksjoner.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/Vann/Avløp

Offentlig vei, vann og avløp

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i et regulert område, avsatt med formål bolig.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

.
Endelige felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/sameiets styre ved overtagelse. I tillegg vil det påløpe andre løpende kostnader som for eksempel strømforbruk i den enkelte leilighet, forsikring, kommunale avgifter osv.
Kommunale avgifter er ikke fastsatt ennå da boligene ikke er bygget og seksjonert.

Oppgjør

Kjøper skal innbetale 100 % av kjøpesum ved overtakelse. Kjøper trenger ikke å etablere byggelån i byggeprosessen. Ved inngåelse av kjøpsbekreftelse må finansieringsbekreftelse overleveres megler. Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad-oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, betales inn på meglers klientkonto når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført og senest ved overtakelse. Kjøper må stille finansieringsbekreftelse ved tilvalg utover den ordinære kjøpesummen.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 75.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Oppvarming

Varmekabler i hall og på bad 1. og 2. etasje. Det leveres pipe klar for montering av peisovn. Peisovn kan kjøpes som tilvalg. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Forøvrig elektrisk oppvarming.

Innhold

Tomannsboligen går over 2 plan og inneholder:
1.etg: Hall, stue, kjøkken, bad og vaskerom/teknisk rom. Utvendig bod i tilknytning til inngangspartiet
2.etg: Gang, 3 soverom, bad og bod(walk in closet).

Standard

Boligene vil bli levert med en gjennomgående god standard og leveres nøkkelferdig til kunde.  Boligene leveres med 1-stavs laminat på gulv i alle rom, unntatt våtrom hvor det vil bli lagt flismønstret baderomspanel. Vegger kles med gips i tørre rom og baderomsplater på bad/vaskerom. I himling leveres gips. Kjøkken leveres med kvalitetsinnredning fra Strai tilpasset boligen. Kjøkken medfølger med kr. 65.000,- inkl. mva, montering og frakt. Hvitevarer medfølger ikke i leveransen. På badrommene leveres badromsinnredning(60cm) med speil og lys, toalett og dusjvegger. I tilknytning til badet i 1. etasje vil det være et eget rom med opplegg for vaskemaskin.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Trevanntoppen 2 A og B, 4827, Frolands verk, Gnr. 20 bnr. 305 i Froland kommune

Oppdragsnummer

40-21-9088

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.