Dølemo

Austenå - Nydelig laftet hytte med tilhørende uthus og vedbod, i naturskjønne omgivelser! Ta kontakt for visning!

Austenå 453 , 4869 Dølemo

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Marius Engelskjønn
Marius Engelskjønn Eiendomsmegler
Elisabeth Grosvold Altenborg
Elisabeth Grosvold Altenborg Backoffice/medhjelper
Type / Eierform Fritidseiendom / Selveier
Primærrom 37 m²
Bruksareal 37 m²
Tomt 979 m² / Eiet tomt
Soverom 2
Byggeår 1983
Gårdsnummer 8
Bruksnummer 9
FINN.no 323614380
Sist endret 29.11.2023 14:00
Prisantydning 690 000,-
Totalpris 721 142,-

Beregnet totalkostnad

690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 690 000,-)) 12 550,- (Boligkjøperpakke (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 31 142,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 721 142,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Nydelig laftet innlandshytte på romslig og solrik tomt i naturskjønne omgivelser er klar for nye minner med ny familie!
Hytta har strøm via solcelle og det er oppvarming med vedfyring. I tillegg er det frittstående bod og uthus. Hytta er beliggende i et rolig og etablert hytteområde. Den er fint plassert på tomten som er på hele 979 km2. Her er mer en nok boltreplass! Inntrykket når du ankommer er at her er det tid for ro og hygge i flotte omgivelser. Fra hytta kan du gå direkte ut på tur i flott og variert turterreng, enten om du tar på deg turskoa eller spenner på deg skiene så er det godt utgangspunkt for fine friluftsopplevelser for store og små. Ønskes det preparerte langrennsløyper så er det ikke lange turen til velkjente og populære Hillestadheia.
Det er flere vann i området, og flere fiskevann med småfisk. For bærplukkeren så kan du plukke både blåbær og tyttebær rett på utsiden av hytta i sesong.

Innhold

Hytte på ett plan, med tilhørende bod og uthus.

Hytta inneholder stue, kjøkken, to soverom, toalettrom, og bod ved inngangsparti.
Bod ved inngangsparti har inngang kun fra utsiden, og er derfor utelatt fra arealoppmåling.

Bod og uthus er oppført i ettertid. Det gjøres oppmerksom på at dette kan være et søknadspliktige tiltak. Det er ikke kjent om tiltakene er søkt om eller godkjent, eller om dette lar seg gjøre.

Standard

Hytta har gjennomgående vanlig standard for byggetiden. Det er utarbeidet en byggteknisk boligrapport fra Anticimex i forbindelse med salget. Rapporten inneholder en beskrivelse om bygningsmassens tekniske stand.

Løpende kostnader

Løpende kostnader vil være hytteforsikring, brøyting og vedlikehold av vei.
Årlig avgift på vedlikehold av vei er på ca 500,-

Forsikring

Tryg

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:


I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:

Toalettrom (Ikke våtrom).
Det er ikke etablert ventilasjon. Tilstrekkelig ventilasjon bør etableres.Det er registrert åpninger/gliperi skjøter på laminatgulv. Utbedring anbefales.

Etasjeskiller - 1.etg.
Det er noe merkbare skjevheter i hytta. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt på 2,0 meter er målt til 15mm i stue og 12mm på soverom 1. Målingene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Skjevheter er mer påregnelige i eldre bygninger enn i nye. Årsaken til skjevhetene er ikke vurdert. Anbefales å holdes under oppsyn og gjøre tiltak ved negativ utvikling.

Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon.
Overflatebehandlingen bærer stedvis preg av alder/slitasje og det er observert alger og svertesopp. Overflatebehandling og rengjøring bør påregnes.

Dører og vinduer.
Vinduer er av eldre dato og har behov for oppgraderinger/overflatebehandling. Det må forventes høyere varmetap fra disse vinduene sammenlignet med vinduer fra nyere dato. Til informasjon ble det utført stikkprøvekontroll på enkelte vinduer, hvor
åpne/lukkefunksjon fungerte som forventet.

Yttertak.
Det er registrert symptomer på elde og slitasje, selv om det ikke ble observert tegn på lekkasjer, anbefales oppfølging med jevnlig ettersyn slik at vedlikeholds- og eventuelle utbedringstiltak kan iverksettes ved behov. TG2 er satt for å belyse
skaderisikoen som følge av alder og observert tilstand. Det er stedvis observert fuktmerer i undertak/taktro oppunder gesims/takutstikk. Det ble utført fuktmåling med pigg på disse områdene. Det ble ikke registrert forhøyede verdier som kan indikere fuktighet. Anbefales å holdes under oppsyn og gjøre tiltak ved negativ utvikling. Det er stedvis observert deformasjoner på renner. Utskiftning bør påregnes. Det er stedvis registrert høy slitasjegrad på vindskier og det er ikke etablert dekkbord/vannbord på vindskiene. Vindskier bør skiftes, bakenforliggende konstruksjon kontrolleres og dekkbord/vannbord bør etableres. Det kan ikke ses å være montert flutefuk i gesims. Det ble registrert veps på befaringstidspunktet. Fluteduk bør etableres.

Terrasser / platting på terreng.
Det er stedvis observert alger og slitasje. Rengjøring og overflatebehandling anbefales.

Drenering.
Takvann er ikke ledet bort. Konsekvens kan være økt fuktbelastning av søylefundamenter. Tiltak anbefales. Det vurderes at søylefundamenter mangler fuktsikring. Konsekvens kan være økt fare for fuktvandring. Det er ikke observert tegn til skader på befaringstidspunktet. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Frittstående byggverk - Uthus.
Det er foretatt forenklet og overordnet vurdering av tilstanden.Takrenner, nedløp og bortledning av takvann er ikke etablert. Det er observert avstand  mellom dekkbord på vindskie og yttertaktekking, kan føre til fuktinntrenging på innsiden av vindskie/ned på undertak. Utbedringer bør påregnes.
Til informasjon:
Det er stedvis registrert fuktmerker innvendig på vegg. Det ble utført fuktmåling med pigg på disse områdene. Det ble ikke registrert forhøyede verdier som kan indikere fuktighet. Fuktmerkene kan stamme fra byggetiden. Anbefales å holdes under oppsyn og gjøre tiltak ved negativ utvikling.

Andre forhold. (som ikke inngår i det foran) - Trefiberplater under bjelkelag.
Det er stedvis åpninger ved trefiberplater under bjelkelaget. Det er stor sannsynlighet for at det er her inntrengning av mus skjer. Tiltak bør påregnes.

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 3:
Andre forhold - Lagringsrom under kjøkken.
Det er registrert synlige fuktmerker på panel. Det er utført fuktmåling med pigg i treverk med egnet instrument (Protimeter MMS), på synlig fuktmerke. Det ble registrert forhøyet fuktverdi. Målingen viser vektprosent over 20. Fuktproblematikk skyldes manglende fuktsikring utvendig. Fuktsikring av vegger og gulv, samt utbedring av skader må påregnes.

Andre forhold - Skadedyr.
Det er observert forhold som tyder på stor aktivitet av gnagere. Musesikring må påregnes.

Brann.
Det er ikke røykvarsler(e) iht gjeldene forskrift i hytta. Røykvarslere må anskaffes. Brannslukkingsapparat er utgått/ikke forskriftsmessig vedlikeholdt. Brannslukkingsapparatet må fornyes/vedlikeholdes.

Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon.
Det er observert råteskade på bærende konstruksjon (bunnsvill/bunnstokk) ved inngangsparti. Råteskade må utbedres.

Frittstående byggverk - Bod.
Det er foretatt en forenklet og overordnet vurdering av tilstanden. Vesentlig slitasje, feil og mangler påvist, eksempelvis råteskader. Tiltak må påregnes.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?
-Ja. Det har vært mus.

Boligens areal

Primærrom: 37 kvm, Bruksareal: 37 kvm

Hytte:
Bruksareal: 37 m².
Primærrom: 37 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue, kjøkken, to soverom og toalett.

Uthus:
Bruksareal: 10 m².
Primærrom: 10 m².

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Areal: 979 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Det er snøskutergarasje ca 4 km nedenfor hytta hvor bom til hyttefeltet er, og det er tilhørende to biloppstillingsplasser til hytta.

Byggemåte

Hytte på ett plan. Hytta er oppført med søylefundamenter. Yttervegger med laftet tømmer og bindingsverk kledd med stående trekledning. Kobla vinduer i 2-lags glass. Saltakkonstruksjon tekket med asfaltpapp, knotteplast og torv. Frittstående bod og uthus. Ventilering via veggventiler.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Ingen restriksjoner.

Oppvarming

Oppvarming med vedfyring

Kommunale avgifter

Kr. 1 935 pr. år Renovasajon på 1935,- for 2023,-

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Nei.

Regulering

Eiendommen er regulert til fritidsbolig. Reguleringskart med bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Ingen kjente

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Heftelser

Gjennomføring av handelen forutsetter at akseptert bud dekker alle heftelser på eiendommen, meglers vederlag m.v.  Dersom avtalt kjøpesum ikke dekker heftelser/kostnader ved avtalt tidspunkt for overtakelse er begge parter fri fra handelen, og kan ikke kreve noe av hverandre.
§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Boplikt

Det er ingen boplikt på eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1986/6884-2/36  Bestemmelse om gjerde  
24.06.1986  Bestemmelse om årlig avgift for vei og parkeringsplass.
 
2009/409265-2/200  Bestemmelse iflg. skjøte  
09.06.2009  Bestemmelse om gjerde

2022/354355-1/200  Forkjøpsrett på vilkår  
31.03.2022 21:00  rettighetshaver:Knr:4217 Gnr:8 Bnr:3  
Gjelder ved salg utenfor familie.

Vei/vann/avløp

Det foreligger tinglyst veirett opp til hytta bortsett fra de siste 100 m. Det nyttes formuldingstoaletter av godkjent type. Vann må medbringes på fasker/kanner/dunker hjemmefra. Søppel bringes i sekker til låsbar bod ved veien.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider.  Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til  "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Forkjøpsrett

2022/354355-1/200  Forkjøpsrett på vilkår  
31.03.2022 21:00  rettighetshaver:Knr:4217 Gnr:8 Bnr:3  
Gjelder ved salg utenfor familie.

Adresse og matrikkel

Austenå 453, 4869, Dølemo, Gnr. 8 bnr. 9 i Åmli kommune

Oppdragsnummer

40-23-0115

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.