Sundebru

Idyllisk småbruk på med våningshus, eldhus og stolpehus. 5 min. til Brokelandsheia. Restaureringsobjekt.

Grytingveien 261 , 4993 Sundebru

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Jan Terje Øygarden
Jan Terje Øygarden Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

NABOLAGSPROFIL

93%

eier sin egen bolig

70%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

60%

har bolig på over 120 kvm

29%

er barnefamilier

42%

er gift

Type / Eierform Landbrukseiendom / Selveier
Primærrom 147 m²
Bruksareal 193 m²
Tomt 112 319 m² / Eiet tomt
Soverom 2
Byggeår 1700
Gårdsnummer 5
Bruksnummer 18
Energimerking G
FINN.no 310839316
Sist endret 14.09.2023 13:26
Prisantydning 2 490 000,-
Totalpris 2 568 642,-

Beregnet totalkostnad

2 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 050,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 78 642,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 568 642,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Eiendommen ligger i landlige og idylliske omgivelser i grenda Gryting i Gjerstad kommune. Eiendommen ligger meget sentralt i forhold til E-18 og knutepunktet Brokelandsheia. Til Brokelandsheia tar det ca. 4 minutter med bil og her finner man det meste av butikker og serveringstilbud. Bl.a. Spar, Europris, Agder Sparebank, apotek, Burger King mv.

Eiendommen består av totalt 112 daa herav ca. 8 daa med innmarksbeite/jorde og ca. 86 daa med fulldyrket skog.  Eiendommen har jaktrettigheter i lokalt jaktlag som jakter felles på bl.a. elg og hjort.

På eiendommen er det oppført et våningshus med tilbygget bad i 2013, eldhus og stolpehus. All bygningsmasse må restaureres for å tilfredsstille dagens krav til standard.

Innhold

Våningshus:
1. etasje: Hall, bad, to stuer og kjøkken.
2. etasje: Bod/kott, Trapp/gang, to soverom og stue.

Eldhus:
1. etasje: Hobbyrom, hall og stue.
2. etasje: To stuer, gang og trapp.

Utstyr

Klargjort for fiber
Vannmåler
Automatsikringer.

Standard

Våningshuset: Boligen har generell enkel standard og modernisering og vedlikeholdsarbeid må påregnes. Nyere elektrisk anlegg og kjøkkeninnredning. Det ble foretatt noe kosmetisk oppgradering for ca. 10 år siden. Nytt tilbygg i 2013 med bad/vaskerom og vindfang.

Eldhuset: Dette må totalrenoveres.

Internett

Det er klargjort med fiber til husveggen.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:

Våtrom - Bad 1.etg:
Det vurderes at det ikke er benyttet tilstrekkelig tettesjikt på vegger i våtsoner. Rommet tilfredsstiller ikke krav til fukt- og lekkasjesikkerhet. Tilstrekkelig tettesjikt bør etableres. Ved bruk av badet uten oppgraderinger, må dusjkabinett med dusjvegger benyttet videre og det bør etableres  ettesjikt/vannmotstandig materiale i våtsone ved servant. Annet Det er registrert lukt på badet. Årsak er tørre sluk. Tiltak anbefales.

Øvrige rom - 2. etasje:
TG 2 er valgt i hele 2.etg. på grunn av registrerte avvik. Det er blant annet registrert følgende avvik: Stedvis registrert sprekker på vegger og i himling. Kan skyldes råteskader og/eller setningsskader. Det er usikkert om forholdet er under utvikling eller om situasjonen er stabilisert. Ytterligere undersøkelser bør påregnes. -Synlige fuktmerker, eksempelvis på vegg og i himling ved pipe i stue. Det ble utført overflatesøk med   indikasjonsinstrument protimeter mms3. Det ble ikke registrert verdier som kan indikere fuktighet. Bakenforliggende skader kan ikke utelukkes. TG2 er valgt for å belyse risiko. Råteskade på gulv ved pipe i stue. Det ble ikke målt forhøyede fuktverdier, skadene skyldes tidligere fuktproblematikk.
Stedvis observert spor etter treskadeinsekter. Overflater bærer preg av alder/slitasje. Ikke tilfredsstillende ventilasjon. Utbedrende tiltak bør påregnes.

Øvrige rom - 1. etasje:
Ventilasjonen vurderes til ikke å være tilfredsstillende. Tilfredsstillende ventilasjon bør etableres.

Krypkjeller: Det er ingen inspeksjonsmulighet for å kontrollere tilstanden til etasjeskiller fra undersiden. Konstruksjonen har erfaringsmessig vist seg å være skadeutsatt, grunnet fuktproblematikk fra grunnmur og fra grunnen. Ytterligere undersøkelser anbefales. Gulv på kjøkken ble i år fjernet og bygget opp på nytt med støpt gulv. Dette bør vurderes på det resterende.

Innvendige trapper:
Det er kun rekkverk/håndløper på en side. TG 2 i henhold til NS 3600. Tiltak anbefales.

Radon: Det er ukjent om radonmåling er gjennomført i hytta. Dette er anbefalt jf. DSA.

Drenering:
Dreneringens tilstand har påvirkning på boligens bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult, og av den grunn må estimert tilstand vurderes ut ifra alder. Estimert teknisk levetid på drenssystem har et betydelig sprang, og er mellom 20 - 60 år. Grunnmuren er ikke fuktsikret og takvann er ikke ledet bort. Fuktvandringer kan påvirke grunnmuren negativt. Utvendig terreng ligger stedvis for høyt og innpå kledning/konstruksjon på et hjørne av boligen. Dette påvirker kledning/konstruksjon negativt. Tiltak bør påregnes.

Stabbur:
Det er foretatt en forenklet og overordnet vurdering av tilstanden. TG 3 er valgt på hele uthuset på grunn av registrerte avvik. Det er blant annet
registrert følgende avvik:
-Råteskader på kledning, bakenforliggende skader kan ikke utelukkes.
-Høy slitasjegrad på yttertaktekking.
-Omfattende sprekkdannelser på søylefundament.
-Svikt/nedbøyning på gulvbord.
Utbedrende tiltak må påregnes. Sjablongmessig prisanslag gjelder for total oppgradering av uthuset.
Sjablongmessig prisanslag: kr 100 000 - 300 000

Eldhus:
Det er foretatt en forenklet og overordnet vurdering av tilstanden. TG 3 er valgt på hele våningshuset på grunn av registrerte avvik. Hele våningshuset
bærer preg av høy slitasjegrad. Det er blant annet registrert følgende avvik:
-Råteskader på kledning og i konstruksjonen.
-Høy slitasjegrad på yttertaktekking.
-Skjevheter/nedbøyning på takkonstruksjonen.
-Sprekker i grunnmur.
-Stokkmaur er registrert.
Utbedrende tiltak må påregnes. Sjablongmessig prisanslag gjelder for total oppgradering av våningshuset. Sjablongmessig prisanslag: kr over 300 000.

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 3:

Loft - uinnredet/råloft:
TG 3 er valgt på hele loftet på grunn av registrerte avvik. Det er blant annet registrert
følgende avvik: Stedvis observert fuktmerker på undertak/taktro og på gavlvegger. Det ble utført
fuktmåling med pigg på enkelte områder. Dette ble utført med fuktindikasjonsinstrument protimeter mms3. Det ble målt forhøyede verdier som
indikerer fuktighet (målinger over 20 vektprosent) på enkelte av områdene. Dette er et pågående problem som i hovedsak skyldes svakheter med yttertaktekking. Stedvis observert spor etter treskadeinsekter på undertak/taktro, gulv og i bærende konstruksjoner. Fordi det er målt forhøyede fuktverdier på loftet, er det sannsynlighet for at det er aktivitet på nåværende tidspunkt. Det er observert en død fugl. Dette skyldes utettheter i vegger og tak. Skjevheter på takkonstruksjon og gulv. Dette anses å ikke være unormalt på eldre bygninger, men forholdet bør holdes under oppsyn og tiltak må utføres ved negativ utvikling. Det er ikke etablert tilkomst til kaldtloft over tilbygg. Se punkt yttertaktekking, yttervegger/konstruksjon og etasjeskiller for ytterligere kommentarer og tiltak. Utbedrende tiltak må påregnes. Sjablongmessig prisanslag gjelder for utbedringer av yttertaktekking, utbedringer av ytterkledning, bekjempelse av evt. treskadeinsekter, etablering av tilkomst til kaldtloft over tilbygg og jevnlig ettersyn. Sjablongmessig prisanslag: kr over 300 000.

Ildsteder / skorsteiner innvendig. (Omfatter ikke funksjonalitet og innvendig pipeløp):
Det er stedvis observert riss/sprekker i begge pipene. Overflater må fornyes og eksakt skadeomfang og tiltak må vurderes av feier. Ildsteder inne i boligen bør kontrolleres samtidig. Sjablongmessig prisanslag gjelder for befaring av feier. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000.

Etasjeskiller - 1 og 2.etasje:
Det er merkbare skjevheter i boligen. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt i 2.etg. er målt til 30mm i stue og 60mm på soverom 1.
35mm i stue 1 1.etg. Det er registrert svikt/nedbøyning, eksempelvis i trapp/gang 2.etg. ved dør til soverom 1. Målingene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Skjevheter er mer påregnelige i eldre bygninger enn i nye. Eksakt årsak til skjevhetene og svikt/nedbøyning er ikke kjent. Kan skyldes råteskader og/eller setninger i grunnen. Ytterligere undersøkelser må påregnes, og eventuelle setningsskader og/eller
råteskader må utbedres. Sjablongmessig prisanslag gjelder for videre undersøkelser for å avdekke årsak.

Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon:
yttervegger i sin helhet har stort etterslep på vedlikehold. Det er stedvis omfattende råteskader på kledning. Skade i bakenforliggende konstruksjoner kan ikke utelukkes. Råteskader må utbedres og konstruksjon må kontrolleres. Sjablongmessig prisanslag gjelder for total utskifting av kledning, kontroll og utbedring av evt. råteskader i konstruksjonen. Sjablongmessig prisanslag: kr over 300 000.

Dører og vinduer:
Vindu: Vinduer bærer preg av høy slitasjegrad innvendig og utvendig. Utskiftning må påregnes. Sjablongmessig prisanslag gjelder for utskifting av vinduer. Sjablongmessig prisanslag: kr 100 000 - 300 000.

Grunnmur, fundamenter:
Det registreres stedvis riss/sprekkdannelser og åpninger i grunnmuren. Eksakt årsak er ikke kjent, men kan skyldes setninger. Ytterligere undersøkelser anbefales for å avdekke årsak og skadeomfang. Skader må utbedres. Sjablongmessig prisanslag gjelder for ytterligere undersøkelser og total utbedring av grunnmuren. Sjablongmessig prisanslag: kr over 300 000.

Andre forhold. (som ikke inngår i det foran) - Skadedyr.
Det er stedvis observert åpninger i grunnmur og i kledningen. Inntrengning av mus eller andre skadedyr kan ikke utelukkes.
Det er registrert stokkmaur i og ved grunnmur/yttervegg, dette ble i hovedsak observert på gavelvegg mot hovedvei. Skadeomfang er ikke kjent.
Tiltak mot skadedyr og utbedring av evt. skader må påregnes. Sjablongmessig prisanslag gjelder for befaring av skadedyrtekniker for kontroll av
skadeomfang og råd om tiltak. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja.
2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja.
2.3 Er arbeidet byggemeldt? Ja.
7. Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja.
9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende? Ja.
12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja.
13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja.

Boligens areal

Våningshus:
Primærrom: 147 kvm, Bruksareal: 193 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 87 m².
Primærrom: 87 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Hall, bad, to stuer og kjøkken.

2. etasje:
Bruksareal: 72 m².
Primærrom: 60 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Trapp/gang, to soverom og stue.

Eldhus:
Primærrom: 72 kvm, Bruksareal: 95 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 47 m².
Primærrom: 25 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Hal og stue.

2. etasje:
Bruksareal: 48m².
Primærrom: 47 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: To stuer, gang og trapp.

Stabbur:
Bruksareal: 16m². Lager.

Kommentar til areal:
Hovedhus: Deler av uinnredet loft er ikke måleverdig areal grunnet lav takhøyde under skråtak. Arealet er vanskelig å måle helt nøyaktig, grunnet ujevnheter på gulv.

Eldhus: Kjeller og uinnredet kaldtloft er ikke måleverdig areal grunnet lav takhøyde. Det er ikke tilgang til området under trapp i 1.etg. Arealet er medregnet som p-rom.

Stabbur: Deler av uthus er ikke måleverdig areal grunnet lav takhøyde.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Areal: 112 319 kvm, Eierform: Eiet tomt. Tomten er ikke nøyaktig oppmålt i forbindelse med salget og avvik kan forekomme. Opplysninger om eiendommens størrelse er gitt til eiendomsmegler av Gjerstad kommune.

Eiendommen består av totalt  ca.112 daa herav ca. 8 daa med innmarksbeite/jorde og ca. 86 daa med fulldyrket skog. Resten er uproduktiv skog og gårdstun. På eiendommen er det sol fra tidlig morgen til ca. kl. 20.30. (Sommerstid)

Jakt

Eiendommen har en liten part i Gryting jaktlag. Det jaktes felles på hjort og elg. Eiendommen har p.t. kvote på et rådyr på egen eiendom hvert 2. år.

Garasje / Parkering

Parkering på egen tomt.

Byggeår

Byggeår for bygningsmassen er usikker, men våningshuset er trolig fra ca.1700. Eldhuset er fra ca. 1930 tallet. Det var et uthus på eiendommen, men det er revet. Ukjent byggeår på stabburet.

Byggemåte

Enebolig med to etasjer og uinnredet kaldtloft. Boligen er oppført med grunnmur i naturstein og dels støpt plate. Yttervegger i trekonstruksjoner, kledd med stående trekledning. Kobla vinduer i 1 og 2-lags glass. Saltakkonstruksjon tekket med betongtakstein. Etasjeskiller i tre og dels støpt gulv
i 1.etg. Frittstående våningshus og uthus. Platting ved inngangsparti.

Ferdigattest / brukstillatelse

Foreligger ikke. For bygg som er omsøkt før Bygningsloven av 1965, og som mangler midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, er det ikke krav om dette. Ferdigattest utstedes heller ikke for tiltak som er omsøkt før  1. januar 1998. Det vil bli utstedet ferdigattest på tilbygget fra 2013.

Barnehage / skole i området

Se nabolagsprofil på neste side i prospektet for bl.a. informasjon om barnehage og skole.

Adgang til utleie

Ingen restriksjoner.

Oppvarming

Varmekabler på bad og gang. Ellers vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 11 574,- for 2023. Inkludert eiendomsskatt på kr 1 458,-

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 113 290 ptr. 2021.
Formuesverdi som sekundærbolig: Ikke fastsatt.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Våningshus, potetkjeller, eldhus og stabbur er registrert i SEFRAK-registeret. Det vil si bygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikke er fredet etter Kulturminneloven. I enkelte kommuner og fylker (f.eks. Finnmark) er grensen for registrering satt lenger inn på 1900-tallet. Utover det som er nevnt under 'formål' knytter det seg ingen spesielle restriksjoner til det at en bygning er SEFRAK-registrert. Mange av dem vil likevel kunne ha lokal eller regional verneverdi, og det vil som regel være lurt å kontakte regional kulturminne-myndighet også i de tilfellene der bygningen ikke er formelt meldepliktig.

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF område i kommuneplanen. (Landbruks- natur- og friluftsområde)

Offentlige planer

Ingen kjente

Konsesjon / Odel

Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr (kr.5000). Kjøper har konsesjonsrisikoen. Dersom ikke kjøper får konsesjon kan kjøper risikere å bli pålagt å selge eiendommen til en som kan få konsesjon. I slike tilfeller skal likevel selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

Boplikt

Boplikten oppstår ved erverv av eiendommen. Boplikt er betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bor der i minst 5 år. Det vil være mulighet for å utsette boplikten i restaureringsperioden.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1935/900282-1/35  Bestemmelse om veg  
16.09.1935. Righetshaver:Knr:4211 Gnr:5 Bnr:23  
(43-813)
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1956/1446-1/35  Bestemmelse om vannledn.  
 24.10.1956 
Vegvesenets betingelser vedtatt
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1976/3236-2/35  Bestemmelse om vannrett  
 16.09.1976 
rettighetshaver:Knr:4211 Gnr:5 Bnr:53  
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1992/3414-1/35  Erklæring/avtale  
 26.11.1992 
Bestemmelse om vann/kloakkledning
RETTIGHETSHAVER: Gjerstad Kommune
Gjelder denne registerenheten med flere

1994/3127-1/35  Erklæring/avtale  
 03.08.1994 
rettighetshaver:Knr:4211 Gnr:5 Bnr:53  
Bestemmelse om vannledning
Gjelder denne registerenheten med flere

2000/32-1/35  Erklæring/avtale  
 05.01.2000 
Bestemmelse om planovergang
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Offentlig vann. Sommervann fra egen brønn. Ny septiktank (slamavskiller) og avløpsrør i 2013.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. Det enkleste er å benytte elektronisk budgivning via 'Budknapp' på våre nettsider med Bank-ID. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud og sende det til meglerforetaket pr. e-post med skannet budskjema eller med fax. Budforhøyelser kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger.

Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning eller første bud med akseptfrist på mindre enn 30 minutter vil ikke bli formidlet til selger. Megler har fullmakt til å avvise bud på eiendommen som ikke er gjeldende i minst 2 timer innenfor meglerkontorets åpningstid, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger.

Bud med akseptfrist utenom meglerkontorets åpningstid aksepteres kun i unntakstilfeller. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til  "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners  standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Ledig på kort varsel.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Grytingveien 261, 4993, Sundebru, Gnr. 5 bnr. 18 i Gjerstad kommune

Oppdragsnummer

40-23-0125

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.