Drangedal

Arealeffektiv og oppusset ferieleilighet i populært område - Gautefall - Gode utleiemuligheter

Gautefallveien 1122 , 3750 Drangedal

VISNINGER

1. oktober søndag kl. 13:00-14:00

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Phong Thanh Tran
Phong Thanh Tran Partner / Eiendomsmegler
Type / Eierform Fritidseiendom / Eierseksjon
Primærrom 28 m²
Bruksareal 28 m²
Oppholdsrom 1
Soverom 1
Byggeår 1989
Gårdsnummer 44
Bruksnummer 135
FINN.no 315625210
Sist endret 21.09.2023 10:32
Prisantydning 790 000,-
Totalpris 820 342,-
Fellesutgifter 2 333,-

Beregnet totalkostnad

790 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 19 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790 000,-)) 9 250,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 30 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 820 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

2. etg.: Kjøkken, stue, bad, soverom og disponibelt rom innredet som soverom.

Standard

Leiligheten holder gjennomgående normal standard. Bad er fra 2022 og har flis og gulvvarme på gulv. Vegger med flis og himling med malt slett flate. Kjøkkeninnredning fra 2022. Gulv med laminat, vegger med malte slette fronter, laminert benkeplate med nedfelt kjøkkenkum med ett-greps blandebatteri. Integrert kjøleskap, oppvaskmaskin og platetopp. Øvrige overflater er fornyet i 2022. Gulv med laminat, vegger med malte slette flater, himlinger med mdf-panel og downlights. Viser forøvrig til tilstandsrapporten vedlagt.

Felleskostnader

2 333 pr. mnd. Inkl. strøm, tv/internett, styrehonorarer, vaktmestertjenester, forsikringer, vann, kloakk, renovasjon og eiendomsskatt.

Andel fellesgjeld

Leiligheten har ingen andel fellesgjeld. Sameiet har et lån på ca. 650.000,- men dette knytter seg mot 4 andre leiligheter som ikke ha innløst sin andel fellesgjeld.

Sameie

Sameie: Gautefall, Orgnr: 990964319

Hva skjer i gården / vedlikehold etc.

Av planer for 2023 er det planlagt å støpe platting/grillplass, oppføre ski/sykkelbod (venter svar fra grunneier og det innhentes tilbud på elbil-ladere.
På sikt er det et ønske med lekeplass/fotballbinge og terrasser til leiligheter.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Nei.

Fellesgjeld / lånevilkår

I en tolkningsuttalelse har toll og avgiftsdirektoratet lagt til grunn at salgsverdi pluss andel fellesgjeld er seksjonens fulle verdi. Det skal følgelig beregnes, og betales, dokumentavgift også for seksjonens andel av fellesgjeld i sameiet.

Vedtekter / husordensregler

Vedtektene datert 04.06.2021 ligger vedlagt.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
- Våtrom - Bad - Ventilasjon - Ventilasjonsystemet må undersøkes og bør utbedres
- Kjøkken - Ventilasjon - Ventilator er koblet sammen med avtrekk på bad. Virker til å være en feilkobling, da lufta fra kjøkkenventilator blir blåst inn på bad via ventil i himling. Krever nærmere undersøkleser, bør utbedres.
- Øvrige rom - Ventilasjon (gjelder kun for P-ROM) -  Naturlig ventilasjon med ventil i vindu. Det anbefales å etablere mer tilluft med ventil i vegg, da nytt vindu på soverom ikke har ventil.
- Siste felt i laminatgulv inn mot bad beveger seg noe ned ved gange, kan lage en klakkelyd. I tillegg registreres det limrester på overflaten, et par steder i gulvet.
- Radon - Det er ukjent om radonmåling er gjennomført i boligen. Dette er anbefalt jf. DSA.
- Elektrisk anlegg - Det er kun fremlagt samsvarserklæring på deler av det elektriske anlegget, montert etter 1999. Se sjekkliste dokumentasjon. Bilde dokumentasjon og garantibevis for varmekabel er fremlagt.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
- 1. Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller
soppskader? - Ja. Kommentar: Badet totalrenovert av sameie gjennom Rørleggerekspressen AS med rør i rør system i 2022
- 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Hvis nei, gå til punkt 3.
Ja, kun faglært. Firmanavn: Rørleggerekspressen AS. Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Totalrenovert 2022
-2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja. Firmanavn Rørleggerekspressen AS Redegjør for hva som ble gjort av hvem
og når: Alt nytt 2022
- 2.2 Foreligger det dokumentasjon på arbeidene?Nei. Kommentar: Regner med sameie har dokumentasjon da det er utført av fagpersoner gjennom
sameie
- 4. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, kun faglært. Firmanavn: Rørleggerekspressen AS. Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Rørleggerekspressen AS, 2022
- 13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Hvis nei, gå til punkt 14. Ja, kun faglært. Firmanavn: Beredesen elektro AS. Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Totalrenovert el-system av Beredesen elektro AS i 2022
- 13.1 Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)?Ja. Kommentar Hele
- 14. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?Ja. Kommentar: Sameie har utført kontroller på ventilasjon.
- 18. Kjenner du til forslag til- eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser? Ja. Kommentar: "Varmesenger", leies ut av eier gjennom airbnb idag.

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23

Boligens areal

Primærrom: 28 kvm, Bruksareal: 28 kvm

2. etasje:
Bruksareal: 28 m².
Primærrom: 28 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Kjøkken, stue, bad, soverom og gang/omkledningsrom.

Gang/omkledningsrom er i bruk som soverom. Dette var tidligere en del av soverommet. Selger opplyser om det er gitt dispansasjon til dette fra brannvesenet, og flere leiligheter i bygget har samme romløsning. Dokumentasjon ikke fremlagt på befaringstidspunktet. Det er ikke vindu på rommet, men dør i mellom rommene, Krever nærmere undersøkelser.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Tomten er fellesareal.

Garasje / Parkering

Det er parkeringsplass for eiere bak idrettshall mot Biathlon, vis-a-vis Appartmentet.

Byggemåte

Leilighet i 2. etasje tilhørende Gautefall sameie på Gautefallheia i Drangedal kommune. Adkomst via parkering til Gautefall Ski Logde, videre på
grusvei til parkering bak bygget. Overbygget inngangsparti på gavelvegg mot vest med felles trappeoppgang og videre adkomst til fellesgang.
Biloppstilling på grusplass ved adkomstvei (Bobilparkering samme sted) Oppvarming ved elektrisitet. Naturlig ventilasjon. Bygget er oppført med grunnmur av betong. Veggkonstruksjoner i betong, lettklinkerblokker og treverk. Fasader med liggende trekledning. Utvendige brannskiller med pusset overflate. Saltak av trekonstruksjon tekket med takpapp. Taktekking fra omkring 2020. Vinduer med karmer og rammer i treverk med 2-lags glass fra byggeår og 2021. Slett inngangsdør fra byggeår med klassifikasjon B30.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.
For bygg som er omsøkt før Bygningsloven av 1965, og som mangler midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, er det ikke krav om dette. Ferdigattest utstedes heller ikke for tiltak som er omsøkt før  1. januar 1998.

Adgang til utleie

Leieavtalen mellom leilighetseierne og hotellet ble sagt opp i 2022, med virkning 01.01.2023. Det er mulig å leie ut i privat regi. Nåværende eier har leid ut gjennom AirBnb og har hatt gode leieinntekter i sesong.

Oppvarming

Gulvvarme på bad.

Energimerking

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 13 043,76 pr. år Årsprognose for 2023. Inkl. VA, eiendomsskatt, renovasjon.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 438 460 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til "Hotell", og er en del av reguleringsplanen Gautefallheia gnr. 44 bnr. 1, 2, 19, datert 25.04.2002. Eiendommen i sin helhet er regulert til hotell. Eiendommen er i kommunens arealdelplan vist til næringsformål. I kommuneplanen står det at reguleringsplanen skal gjelde foran kommuneplanen. . For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Ingen kjente

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

- 904383-1/13 - Erklæring/Avtale - Diverse servitutter - ufullstendig spesifisert fra hovedbølet (m.fl). Kan inneholde pengeheftelser. Overført fra: Knr:3815 Gnr:44 Bnr:135 Gjelder denne registerenheten med flere
Eiendommen er tidligere utskilt fra eiendommen gnr. 44, bnr. 22 i Drangedal kommune («hovedbølet»). På hovedbølet kan det være tinglyst erklæringer/ avtaler/heftelser som har lite eller ingen betydning for leiligheten. Disse dokumentene vil ikke bli slettet fra eiendommens grunnboksblad, og kjøpers bank vil få prioritet bak.
- 05.01.1987 - Erklæring/Avtale - Med gautefall alpinsenter As om tilkobling av kloakkavløpet ttil hotellets renseanlegg. Disse dokumentene vil ikke bli slettet fra eiendommens grunnboksblad, og kjøpers bank vil få prioritet bak.
- 30.06.2006 - Seksjonering.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Drangedal kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, ta kontakt med megler.

Adresse og matrikkel

Gautefallveien 1122, 3750, Drangedal, Gnr. 44 bnr. 135 snr. 20 orgnr. 990964319 i Drangedal kommune

Oppdragsnummer

40-23-0144

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.