Kolbjørnsvik

Bud mottatt! Eiendom i etablert og populært område på Hisøy

Villaveien 3 B , 4816 Kolbjørnsvik

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Phong Thanh Tran
Phong Thanh Tran Partner / Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

87%

eier sin egen bolig

74%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

66%

har bolig på over 120 kvm

11%

av boligene er nyere enn 20 år

34%

er barnefamilier

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 154 m²
Bruksareal 191 m²
Tomt 500 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 1
Soverom 1
Byggeår 1920
Gårdsnummer 306
Bruksnummer 548
FINN.no 318843818
Sist endret 21.09.2023 10:17
Prisantydning 1 990 000,-
Totalpris 2 041 092,-

Beregnet totalkostnad

1 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-)) -------------------------------------------------------- 51 092,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 041 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

U. etg.: Hall m/trapp, bad og bod.
1. etg.: Entré, soverom og stue/kjøkken
2. etg.: Kontor og stue
Loft: Uinnredet loft.

Standard

Boligen holder normal enkel standard med vedlikeholdsbehov.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:
- Utvendig > Nedløp og beslag - Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Her mangler takrenne på baksiden av boligen (mot garasje/nord).
- Utvendig > Veggkonstruksjon - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Baksiden mot fjellet må skrapes og males.
- Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - Her er tegn på tidligere råte
- Utvendig > Vinduer - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Vinduer i fra byggeår med sjel. Men trenger vedlikehold.
- Utvendig > Dører - Hoveddør trenger vedlikehold.
- Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
- Innvendig > Overflater - Noe løs maling
- Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunnen - Målt høydeforskjell på mellom 10-20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Innvendig > Radon
- Innvendig > Pipe og ildsted - Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Ildfast plate på gulv i 2. etasje mangler. I underetasje er treverk for nærme feieluke.
- Innvendig > Rom under terreng - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
- Innvendig > Innvendige trapper - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad - Noen hull etter tidligere montasje
- Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad - Taklys virker ikke
- Kjøkken > Avtrekk > Stue/Kjøkken - Her mangler lys i viften
- Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg - Eldre el anlegg men oppgradert i senere tid. Her ligger kun en håndskreven kurs liste.
- Tomteforhold > Drenering - Topplist har ikke feste. Bakvegg (mot fjell har ikke grunnmurs plate ?
- Tomteforhold > Terrengforhold - Her er bratt fjell ganske nærme bak boligen.
- Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.


I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 3:
- Utvendig > Taktekking - Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
- Utvendig > Utvendige trapper - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.

Boligens areal

Primærrom: 154 kvm, Bruksareal: 191 kvm

U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 56 m².
Primærrom: 19 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Hall m/trapp og bad.

1. etasje:
Bruksareal: 67 m².
Primærrom: 67 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entré, soverom og stue/kjøkken

2. etasje:
Bruksareal: 68m².
Primærrom: 68 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Kontor og stue.

Loft:
Bruksareal: 0 m².
Primærrom: 0 m². Kommentar takstmann: Loftsrom har hanebjelker med høyde i underkant på 1,87m. Takstmann skal ikke måle under 1,9 m. Men rommet er fult brukenes. Størrelse her ville være ca. 26 kvm.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Areal: 500 kvm, Eierform: Eiet tomt. Hovedsakelig bygningsmasse, asfaltert biloppstillingsplass.....

Garasje / Parkering

Parkering i garasje og på tomten.

Byggemåte

Byggegrunn på spreng avrettet og pukket tomt. Grunnmur av betong. Etasjeskille i tre. Stående kledning. Plassbygd sperretak fra byggeår. Betongtakstein fra ca. 1950/-60.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

For å få noe godkjent som egen boenhet, finnes det en rekke offentligrettslige krav. For det første kan det finnes begrensninger i kommunens planer (reguleringsplan, bebyggelsesplan). Her må det skilles mellom hybler, hybelleiligheter (utleiedeler) og seksjoner, fordi det er ulike krav og regelverk som regulerer disse kategoriene. Kommunen kan ha angitt begrensning av antall boenheter på eiendommen, jf. plan- og bygningsloven § 12-7. Har kommunen fastsatt en begrensning på én boenhet pr. gn/bnr, må eier søke dispensasjon dersom vedkommende ønsker å opprette en utleiedel på eiendommen. For det annet kan det dreie seg om endring i bruk som krever bruksendring, jf. plan- og bygningsloven § 20-1. Et klassisk eksempel er der eier har omgjort en del av kjelleren til beboelsesrom (rom for varig opphold), og at kjelleren er registrert som bod/oppbevaringsplass i kommunens arkiv. Omgjøring av kjelleren vil i denne sammenheng kreve søknad om bruksendring. For det tredje må en rekke bygningstekniske krav være oppfylt, jf. plan- og bygningsloven § 29-5 der de detaljerte regler finnes i byggteknisk forskrift (TEK). Eksempler på dette er branntekniske krav (rømningsvei, branncelle), krav til lys og utsyn, krav til "tilstrekkelig romstørrelse", vindusstørrelse m.v. I tillegg er det krav til oppbevaringsplass, uteareal og parkering til hver boenhet. De siste byggtekniske forskriftene kom i 2010 og gjelder fra  01.07.2010. Hvis utleieenheten ikke er omsøkt tidligere må den tilfredsstille kravene fra denne forskriften. De er omfattende og omhandler  forhold som er nevnt over. Særlig kapitel 12 og 13 i forskriften har detaljerte krav til den fysiske utførelsen. (Kilde: NEF)

Energimerking


Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 23 726,32 pr. år Inkluderer kommunale avgifter for næring og eiendomsskatt. I tillegg vil renovasjon tilkomme.

Formuesverdi

Eiendommen mangler formuesverdi.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Boligen er registrert i SEFRAK-registerert. Det vil si bygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikke er fredet etter Kulturminneloven. I enkelte kommuner og fylker (f.eks. Finnmark) er grensen for registrering satt lenger inn på 1900-tallet. Utover det som er nevnt under 'formål' knytter det seg ingen spesielle restriksjoner til det at en bygning er SEFRAK-registrert. Mange av dem vil likevel kunne ha lokal eller regional verneverdi, og det vil som regel være lurt å kontakte regional kulturminne-myndighet også i de tilfellene der bygningen ikke er formelt meldepliktig.

Regulering

Eiendommen  er regulert til Offentlig eller privat tjenesteyting, og har tidligere vært brukt som barnehage. Eiendommen ligger i Kp Angitt hensynssone, Kp Detaljeringssone i kommuneplanen. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Boplikt

Det er ikke boplikt i Arendal kommune.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Arendal kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er regulert til Offentlig eller privat tjenesteyting, og har tidligere vært brukt som barnehage. Ved endring til bolig, må eiendommen omreguleres til bolig, og bygningen omsøkes bruksendret til bolig. Kjøper må selv eventuelt søke slik tillatelse/endring for egen regning og risiko.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Villaveien 3 B, 4816, Kolbjørnsvik, Gnr. 306 bnr. 548 i Arendal kommune

Oppdragsnummer

40-23-0176

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.