Froland

OSEDALEN - Sentrumsnær enebolig med romslig tomt (1927 KVM) og uthus. Gode parkeringsforhold.

Frolandsveien 950 , 4820 Froland

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Jan Terje Øygarden
Jan Terje Øygarden Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

NABOLAGSPROFIL

80%

eier sin egen bolig

61%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

52%

har bolig på over 120 kvm

91%

av boligene er nyere enn 20 år

43%

er barnefamilier

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 98 m²
Bruksareal 98 m²
Tomt 1 927 m² / Eiet tomt
Soverom 3
Byggeår 1914
Gårdsnummer 13
Bruksnummer 16
Energimerking G
FINN.no 319556067
Sist endret 16.09.2023 08:57
Prisantydning 1 990 000,-
Totalpris 2 056 142,-

Beregnet totalkostnad

1 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-)) 15 050,- (Boligkjøperpakke (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 66 142,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 056 142,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

VELKOMMEN TIL KARTMYR I FROLAND SENTRUM

Eiendommen ligger sentralt i Froland med kort gangavstand til butikk, skole mv. Eiendommen har en romslig tomt på over 1,9 daa hvor det er opparbeidet noe plen, godt med biloppstillingsplasser og et eldre uthus.

Boligen har gjennomgående vanlig standard. Boligen ble tilbygget i 1989. Da ble vinduer deler av kledning mv. skiftet. Taket ble skiftet i ca. 2008.  Boligen er delvis kosmetisk oppgradert i nyere tid. Boligen er innflytningsklar, men ny eier på sikt påregne noe oppgradering og vedlikehold på sikt.

Boligen er oppført i to etasjer og inneholder bl.a Vindfang/hall, 3 soverom, stue, kjøkken og bad/vaskerom

Innhold

1. etasje: Gang, bad/vaskerom, kjøkken, spisestue og stue.
2. etasje: Gang og 3 soverom

Utstyr

Varmepumpe
Peisovn
Fiber

Standard

Boligen har gjennomgående vanlig standard. Boligen ble tilbygget i 1989. Da ble vinduer deler av kledning mv. skiftet. Taket ble skiftet i ca. 2008.  Boligen er delvis kosmetisk oppgradert i nyere tid. Boligen er innflytningsklar, men ny eier på sikt påregne noe oppgradering og vedlikehold på sikt.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:

Bad - 1. etasje: TG 2 er valgt på hele våtrommet på grunn av alder og/eller slitasjegrad. Det er blant annet registrert følgende avvik: Motfall i dusjsonen. Ingen veggmembran. Manglende avrenning fra vegghengt toalett. Det er foretatt fuktmåling med egnet instrument fra krypkjeller til våtsone. Det ble ikke registrert forhøyede verdier. Målingene viser vektprosent under 16. Fornying/oppgradering av våtrommet bør påregnes.

Kjøkken: TG 2 er valgt på grunn av kjøkkenets alder med tanke på innredninger, overflater, røropplegg samt andre installasjoner.  Utskifting/oppgradering av innredning etc. bør påregnes.

Øvrige rom: Innvendige flater bærer preg av alder/slitasje. Eksempelvis nevnes sprekk i fliser gang. Knirk i gulv og slitt laminat. Overflater bør fornyes

Krypkjeller: Det er påvist fuktproblematikk i krypekjeller. Sprekker og åpninger i grunnmur. Spor etter borrebiller og mus. Det er økt risiko for skader, oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales.

Loft - uinnredet/råloft: Spor etter borrebiller og mus. Ytterligere undersøkelser anbefales.

Etasjeskiller: Målingene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Skjevheter er mer påregnelige i eldre bygninger enn i nye. Største avvik ble målt i gang. Årsaken til skjevhetene er ikke vurdert.

Tekniske anlegg, VVS anlegg (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom):

Varmtvannsbereder (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom) TG2 er valgt på grunn av alder og tilstand. Det kan ikke utelukkes behov for reparasjoner/utskiftning. Oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales slik at eventuelle tiltak kan iverksettes ved behov.

Vannrør (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): Vannrør i boligen har en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. Oppfølging
med jevnlig ettersyn anbefales slik at eventuelle tiltak kan iverksettes ved behov.

Avløpsrør. (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): Avløpsrør i boligen er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er
passert. Oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales slik at eventuelle tiltak kan iverksettes ved behov.

Andre VVS-tekniske anlegg (eksempelvis luft/luft varmepumpe)
Varmepumpe er fra ukjent år. Restlevetid er usikker, tiltak bør påregnes.

Radon: Det er ukjent om radonmåling er gjennomført i boligen. Dette er anbefalt jf. DSA.

Elektrisk anlegg: Varmtvannsbereder har ikke fast tilkobling, men er koblet med stikkontakt. Fare for varmgang. Stedvis defekte downlight.  Eksempelvis i bad. Med bakgrunn i de registrerte avvik bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person.

Dører og vinduer: Vinduer bærer preg av slitasje og elde. Det er ikke observert synlige skader av større betydning. Utbedring/utskiftning anbefales. Dører Entredør er av eldre dato, og det må forventes høyere varmetap fra denne døren sammenlignet med dører fra nyere dato. Til  informasjon ble det utført stikkprøvekontroll på dør hvor åpne/lukkefunksjon fungerte som forventet.

Yttertak: Konstruksjon Takkonstruksjonen har tegn til svekkelser. Det er registrert skjevheter og svanker. Ytterligere undersøkelser for å kartlegge aktuelle tiltak bør påregnes. Beslag, renner, nedløp og snøfangere Anbefaler å føre takvann mest mulig vekk fra grunnmur.

Grunnmur, fundamenter: Det registreres sprekker og åpninger på grunnmur, flere steder. Setninger kan ikke utelukkes. Det er ikke kjent om forholdet er under utvikling eller om situasjonen er stabilisert. Ytterligere undersøkelser og tiltak anbefales.

Drenering: Dreneringens funksjon er å forhindre fuktinnsig og fuktskader i underetasjen. Dreneringen er nedgravd og skjult. Estimert teknisk levetid for drenssystem ligger mellom 20 - 60 år. Det ble observert symptomer på fuktinnsig i krypkjeller som tilsier funskjsonssvikt. Dreneringens alder og observert tilstand tilsier at utbedringer/utskiftninger bør påregnes. Ytterligere undersøkelser anbefales for å avdekke skadeårsak/-omfang.

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 3:

Ildsteder / skorsteiner innvendig. (Omfatter ikke funksjonalitet og innvendig pipeløp): Innkledd teglsteinspipe. Alle fire sider skal kunne inspiseres. Konstruksjonen må åpnes slik at alle fire sider blir synliggjort. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000.

Balkonger, terrasser, veranda etc: Veranda er i dårlig stand. Tiltak må påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000

Frittstående byggverk - bod: Kondemnabel bygning. Tiltak må påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 50 000 - 100 000

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
Ingen.

Boligens areal

Primærrom: 98 kvm, Bruksareal: 98 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 58 m².
Primærrom: 58 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, bad/vaskerom, kjøkken, spisestue og stue.

2. etasje:
Bruksareal: 40 m².
Primærrom: 40 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang og 3 soverom

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Areal: 1 927 kvm, Eierform: Eiet tomt. Tomten er romslig og består av et gruset areal for parkering og gårdstun. Ellers hovedsakelig naturtomt. Opparbeidet pent  mellom boligen og veien. Eiendommen eier deler av skråningen hvor det i dag står mye vegetasjon rett ved huset.

Garasje / Parkering

På egen tomt.

Byggemåte

Enebolig over 2-plan fra 1914. Grunnmur med krypkjeller i murt naturstein/mur. Yttervegger i trekonstruksjon kledd med stående trekledning. Taket
er saltaksformet og tekket med betongtakstein. Vinduer er type 2-lags glass. Etasjeskiller i trebjelkelag.

Ferdigattest / brukstillatelse

Boligen er oppført i ca. 1914. Etter gjennomgang i Plan- og bygningsmyndighetenes saksmappe kan vi ikke se at det forefinnes bekreftelse på ferdigattest eller brukstillatelse på boligen, tilbygget eller uthuset.

Barnehage / skole i området

Froland barne- og ungdomsskole på Mjølhusmoen, like utenfor Froland sentrum Osedalen.

Adgang til utleie

Ingen restriksjoner.

Oppvarming

Varmekabler på bad. Vedovn og varmepumpe i stuen. Ellers hovedsakelig elektrisk oppvarming.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G. Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 21 391,- for 2023. Inkludert kr 4 165,- i eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Det er i Froland kommune vedtatt eiendomsskatt.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 513 961,-
pr. 31.12.21
Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 850 258,-
pr. 31.12.21

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Nei.

Regulering

Eiendommen er regulert til bolig. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Ingen kjente

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Boplikt

Boplikt

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1956/2124-1/36  Bestemmelse om vannrett  
10.09.1956 
rettighetshaver:Knr:4214 Gnr:13 Bnr:34  
 
1957/2909-1/36  Erklæring/avtale  
 23.11.1957 
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.

1970/1718-1/36  Rettsbok  
 20.04.1970 
Ekspropriasjonsoverskjønn ang. utvidelse av rv. 9
Gjelder denne registerenheten med flere

1985/3658-2/36  Bestemmelse om vannledn.  
 30.04.1985 
rettighetshaver:Knr:4214 Gnr:13 Bnr:34

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Froland kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider.  Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger.

Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap.

Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til  "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Frolandsveien 950, 4820, Froland, Gnr. 13 bnr. 16 i Froland kommune

Oppdragsnummer

40-23-0187

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.