Mjåvatn

BUD MOTTATT! Øynaheia - Hytte i naturskjønne omgivelser -Kort vei til Øynastua og skiløyper - Bilvei helt frem til hytta

Øynaheiveien 498 , 4828 Mjåvatn

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Thomas Noddeland
Thomas Noddeland Eiendomsmegler
Type / Eierform Fritidseiendom / Selveier
Primærrom 54 m²
Bruksareal 56 m²
Tomt 1 235 m² / Eiet tomt
Soverom 3
Byggeår 1980
Gårdsnummer 32
Bruksnummer 80
Energimerking G
FINN.no 324966345
Sist endret 23.11.2023 12:03
Prisantydning 890 000,-
Totalpris 926 142,-

Beregnet totalkostnad

890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 22 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000,-)) 12 550,- (Boligkjøperpakke (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 36 142,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 926 142,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Sjarmerende hytte i naturskjønne og usjenerte omgivelser på Øynaheia. Her er det kort vei til Øynastua med et flott skiløypenett gjennom den kalde årstiden som passer både for mosjonisten og familieturer.

Hytta ligger tilbaketrukket med luftig utsikt og gode solforhold. Tomten er romslig og perfekt for barnelek på plenen, fyring av bålpanne på terrassen og aking i bakken som går opp til hytta. Her er det bilvei helt frem til hytta og parkering rett på utsiden av inngangsdøra.

Hytta er malt både utvendig og innvendig i nyere tid. Inne er det en god atmosfære med moderne farger, samtidig som man får den gode gamle hyttefølelsen. I hytta er det totalt 3 soverom med 6 sengeplasser.

Innhold

Entré, toalettrom, tre soverom, stue/kjøkken og matbod.

Standard

Hytta har enkel standard og har blitt kosmetisk oppgradert i nyere tid. Hytta ble malt innvendig og utvendig i 2021. På gulv er det hovedsakelig parkett og laminat-fliser. På vegger og i himling er det malt panel. Nytt solcellepanel ble montert i 2021. Ny peisovn fra 2022. 220VAC i alle rom for lading av mobil, lys, o.l.

Stue

I stuen får man virkelig den gode hyttefølelsen! Her er det store vindusflater som gir mye lys og en fin utsikt utover flott natur. Her kan man fyre opp i peisovnen, finne frem yatzy og skape gode minner. Stuen ligger i en åpen løsning med kjøkkeninnredningen.

Kjøkken

Kjøkkeninnredning med mørke slette fronter og benkplate i heltre.

Toalettrom

Toalettrom med servant og toalett. Det er ikke innlagt vann i hytta. Nytt toalett ble montert i 2018 og ny beholder til toalett for fast avfall fra 2021.

Terrasse

Romslig terrasse som er perfekt for grilling, avslapping og sosiale sammenkomster. Her kan man nyte naturen i fredelige omgivelser.

Soverom

Hytta har totalt 3 soverom med 6 sengeplasser.

Beliggenhet

Sjarmerende hytte i naturskjønne og usjenerte omgivelser på Øynaheia. Her er det kort vei til Øynastua med et flott skiløypenett gjennom den kalde årstiden som passer både for mosjonisten og familieturer. Her er det forskjellige løyper med lengder fra 2,2 km og helt opptil 16,5 km rundt Topplandsheia. Når man er ferdig med turen, kan man gå innom Øynastua for en vaffel og en varm kaffe.
Til Osedalen i Froland sentrum er det 15 minutter i bil.

Løpende kostnader

Selger har betalt ca kr. 2.000,- per år i brøyting. Det er opptill ny eier å inngå en egen avtale vedrørende brøyting.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:

- Toalettrom (Ikke våtrom):
Ventilasjon: Ventilasjonen vurderes til ikke å være tilfredsstillende. Tilfredsstillende ventilasjon bør etableres.

- Øvrige rom:
Ventilasjon (gjelder kun for P-ROM): Ventilasjonen vurderes til ikke å være tilfredsstillende. Tilfredsstillende ventilasjon bør etableres.

- Loft - uinnredet / råloft:
Kontroll av diffusjonssperre: Det er registrert utettheter i dampsperre/plast mellom kald og varm sone. Konsekvens er fare for kondensering. Det er ikke observert skader eller symptomer på skader, men skader kan ikke utelukkes. Dampsperre bør fornyes og konstruksjonen bør kontrolleres for eventuelle bakenforliggende skader.

Konstruksjonsoppbygging: Det er registrert mørkere områder som kan ligne svertesopp stedvis på flere taksperrer/overgurt. Det ble utført fuktmåling med pigg på tilfeldige steder. Målingene viser vektprosent under 16. Dette er ikke ett pågående problem på befaringstidspunktet, kan være fra byggetiden eller at det er utvikling i andre årstider. Jevnlig ettersyn anbefales slik at eventuelle tiltak kan iverksettes ved negativ utvikling.
Luftespaltene mellom taksperrene er i hovedsak tettet med trebord og det er ikke etablert ventiler i gavlvegger, noe som fører til redusert ventilering av kaldtloftet. Det er ikke observert skader eller symptomer på skader, men skjulte skader kan ikke utelukkes. Jevnlig ettersyn anbefales slik at forbedring av ventilering kan etablert ved behov.

Annet: Det er registrert spor etter gnagere og veps. Tiltak mot gnagere og veps bør påregnes.

- Ildsteder / skorsteiner innvendig. (Omfatter ikke funksjonalitet og innvendig pipeløp):
Skorsteiner inne i boligen: Slitasje på flisfuger i øvre del mot himling/skråtak. Utbedring bør påregnes.

- Etasjeskiller - 1.etg.:
Skjevhetsmåling: Det er noe merkbare skjevheter i boligen. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt på 2,0 meter er målt til 20mm i stue/kjøkken og 10mm på soverom 1. Målingene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Skjevheter er mer påregnelige i eldre bygninger enn i nye. Eksakt årsak til skjevhetene er ikke vurdert, kan skyldes setninger i grunnen og/eller skjevheter på søylefundamenter. Anbefales å holdes under oppsyn og gjøre tiltak ved negativ utvikling.

- Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon:
Fasader ink. kledning: Det er ikke montert musesperre bak trekledning. Musesperre bør etableres. Ingen luftespalte bak underliggere. Forholdet kan redusere levetiden til kledningen og veggkonstruksjonen. Lufting bør etableres.

- Dører og vinduer:

Vinduer: Vinduer er av eldre dato og det må forventes høyere varmetap fra disse vinduene sammenlignet med vinduer fra nyere dato. Til informasjon ble det utført stikkprøvekontroll på enkelte vinduer, hvor åpne/lukkefunksjon fungerte som forventet.

Dører: Ytterdør og terrassedør er av eldre dato og det må forventes høyere varmetap fra disse dørene sammenlignet med dører fra nyere dato. Åpne/lukkefunksjon fungerte som forventet.

- Yttertak:
Tekking (undertak, lekter og yttertekking): Det er registrert symptomer på elde og slitasje, selv om det ikke ble observert tegn på pågående lekkasjer, anbefales oppfølging med jevnlig ettersyn slik at vedlikeholds og eventuelle utbedringstiltak kan iverksettes ved behov. TG2 er satt for å belyse skaderisikoen som følge av alder og observert tilstand. Takplater er stedvis deformerte i nedre del (utstikk). Takplater bør utbedres kortes
inn, slik at de tåler mer og at takvann kan renne opp i takrenne om det blir etablert.

Skorsteiner over tak: Sprekkdannelser er observert på murpuss. Det er usikkert om forholdene er under utvikling eller om situasjonen er stabilisert. Skader bør utbedres og forholdet bør holdes under oppsyn, slik at tiltak kan iverksettes ved eventuell negativ utvikling. Åpne piper må impregneres jevnlig for å unngå fuktvandringer, eventuelt kan heldekkende pipebeslag vurderes.

Gesimsløsninger: Det kan ikke verifiseres at det er etablert tilstrekkelig lufting i/ved gesims. Følgeskader er ikke registrert, men kan ikke utelukkes. Ytterligere undersøkelser anbefales slik at etablering av lufting og utbedringstiltak kan iverksettes dersom behov.

Beslag, renner, nedløp og snøfangere: Det er ikke etablert snøfangerutstyr, takrenner, nedløp eller beslag på forkantbord. Dette bør etableres.

- Terrasser / platting på terreng - Terrasse:
Terrasser på terreng (understøttet av bjelker / pilarer): Det er observert svikt i konstruksjonen på hjørne mot uthus. Tilstrekkelig understøttelse bør etableres. Enkelte terrassebord bærer preg av slitasje, eksempelvis i enden på fler bord mot uthus. Utbedring/utskifting av terrassebord med høy slitasje bør påregnes. Forkantbord er stedvis malingslitt. Overflatebehandling anbefales. Det er ikke etablert rekkverk. Rekkverk bør etableres der hvor der er 0,5m eller mer høydeforskjell fra terrassebord til terreng.

- Grunnmur, fundamenter:
Fundamenter: Søyler/pilarer som danner fundamenter har stedvis skjevheter, samt stedvis mindre skader og sprekker. Enkelte søyler/pilarer er ikke i kontakt med boligen/konstruksjoner. Søyler/pilarer bør utbedres.

- Drenering:
Vann fra yttertak og bortledning: Takvann er ikke ledet bort fra boligen. Innebærer økt fuktbelastning på søylefundamenter og risiko for fuktinnsig-/skader. Tilstrekkelig bortledning av takvann bør etableres.

Utvendig terreng, inkl fuktsikring av grunnmur: Terrenget rundt bygget har stedvis fall mot boligen. Innebærer økt fuktbelastning på søylefundamenter og risiko for fuktinnsig/-skader. Tilstrekkelig fall rundt bygget bør etableres.

Alder: Dreneringen er nedgravd og skjult. Tilstanden må derfor vurderes ut fra alder. Estimert teknisk levetid for drenssystem ligger mellom 20 - 60 år. TG2 er valgt for å belyse at dreneringen har nådd en alder der funksjonssvikt ikke kan utelukkes. Det anbefales derfor oppfølging med jevnlig ettersyn slik at eventuelle tiltak kan iverksettes ved behov.

- Forstøtningsmurer:
Det er registrert enkelte løse stein. Anbefales å holdes under oppsyn og gjøre tiltak ved negativ utvikling.

- Frittstående byggverk:
Uthus: Uthuset har stedvis liten til ingen avstand til terrenget. Økt risiko for fuktskader. Skjulte skader kan ikke utelukkes. Uthuset bør plasseres i tilstrekkelig avstand til terrenget og ytterligere undersøkelser anbefales for å avdekke eventuelle skjulte skader som følge av dette. Takvann bør ledes bort fra bygget.

Frittstående byggverk:
Vedskjul: Stedvis registrert svertesopp på innvendig side. Rengjøring og forebygging av svertesopp anbefales.

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 3:

- Yttertak:
Konstruksjon: Overbygg over terrasse er understøttet av flere søyler. En søyle i nærheten av terrassedør er stedvis råteskadet i nedre del. Råteskade må utbedres eller søyle må skiftes. Sjablongmessig prisanslag gjelder for utskifting av søyle. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000

- Frittstående byggverk:
Uthus:  Det er registrert synlig omfattende råteskadet i enden av mønedrager. Råteskade må utbedres. Sjablongmessig prisanslag gjelder for utbedring av råteskade. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
1. Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
Svar: Nei. Kommentar: Dette er en enkel hytte uten innlagt vann eller strøm.

3. Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende?
Svar: Nei. Kommentar: Det er ikke innlagt vann eller avløp.

7. Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
Svar: Ja. Kommentar: Hytta har stått i ca. 45 år. Det er visse skjevheter i gulv og tak, arbeid med støttestruktur under hytta bør vurderes.

8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader i boligen?
Svar: Ja. Kommentar: Har kun funnet en lite bord opp under gesimsen på nordveggen.

9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?
Svar: Ja. Kommentar: Det har vært mus på kaldtloftet - men ikke

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
Svar: Ja, kun av ufaglærte / egeninnsats. Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Dersom det er justering av terrasse pga knirk, så er plattingsdekket justert

13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Svar: Ja, kun av ufaglært / egeninnsats. Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Det er kun solcellepanel/aggregat som strømkilde. Inverter med 220v og distribusjon er lagt inn privat, men av min fetter som er el. installatør. Vedovn ble byttet høsten 22.

25. Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
Svar: Ja. Kommentar: Det finnes en brønn som tidligere eier brukte som drikkevannskilde, men jeg bruker som vaskevann.

TILLEGGSKOMMENTAR: Hytta er bygget av tidligere eier for ca 45 år siden, med den gangs bruk av materialer og teknikk. Den er enkel standard. Bua
som er tilhørende er enkel og uisolert.

Boligens areal

Primærrom: 54 kvm, Bruksareal: 56 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 56 m².
Primærrom: 54 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entré, toalettrom, tre soverom og stue/kjøkken.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Fra Osedalen i Froland. Følg Rv. 42 Frolandsveien i retning Frolands Verk. Følg veien videre og ta av mot Øynaheia. Følg Øynaheiveien videre i ca 5 km og ta av til høyre mott hyttefeltet. Følg veien videre ca 350 meter og ta til høyre og følg veien opp bakken. Velkommen til Øynaheiveien 498.
Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 1 235 kvm, Eierform: Eiet tomt Romslig tomt som er opparbeidet med plen, terrasse og forøvrig naturtomt.

Garasje / Parkering

Parkering på egen grunn.

Byggemåte

Fritidsbolig på ett plan. Boligen er oppført med søylefundamenter i betongtakstein og teglstein. Yttervegger i trekonstruksjoner, kledd med stående
trekledning. Vinduer i 2-lags glass. Saltakkonstruksjon tekket med profilerte stålplater. Bjelkelag i tre. Utgang fra stue/kjøkken til terrasse ved
gavlvegg som strekker seg til inngangsparti. Oppvarming med vedfyring. Ventilering via vindusventiler. Solcellepanel for opplading av batteri.
Frittstående uthus og vedskjul.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige. Det foreligger bygningstegninger på hytta. Det opplyses om at det er avvik fra bygningstegningene og dagens fasade.

Oppvarming

Peisovn i stue.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 4 407 pr. år Kommunale avgifter: Kr. 315,- per år. EIendomsskatt: Kr. 1.338,- per år. Renovasjon: Kr. 2.754,- per år (fritidsabonnement)

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 244 830 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF område i kommuneplanen. (Landbruks- natur- og friluftsområde)

Offentlige planer

Ingen kjente

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen:

1979/7903-4/36  Bestemmelse om bebyggelse  
20.09.1979 
Med flere bestemmelser
Overført fra: 0919-32/57/8
 
2003/7221-2/36  Bestemmelse iflg. skjøte  
18.09.2003 
 Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser


Rettigheter på andre eiendommer:

Rettigheter på 4214-32/57, 4214-32/89, 4214-32/90, 4214-32/91, 4214-32/92, 4214-32/93

Rettigheter i eiendomsrett
1979/7903-3/36  Best. om adkomstrett  
20.09.1979 
Overført fra: 0919-32/57/8
rettighetshaver:Knr:0919 Gnr:32 Bnr:57 Fnr:8  
rettighetshaver:Knr:4214 Gnr:32 Bnr:80  
Overført fra: 0919-32/57/8
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Privat vei fra avkjørsel til hyttefeltet og frem til hytta. Privat kloakk. Gråvann/spillvann fra servant og toalett til det fri. Fast avfall fra toalett tømmes manuelt med beholder. Gråvann ledes ut i det fri. Det er kun tillatt med utslipp til det fri når det fraktes vann manuelt inn i boligen med kanner som rommer mindre enn 25l. Dette må følges, i følge jf.forurensningsloven paragraf 8 tredje ledd.
Privat vann med tilsigsbrønn. Nåværende selger har kun brukt vannet til vaskevann.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen: Etter avtale. 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Sammen med Tryg har vi skreddersydd boligkjøperpakke slik at du kan være trygg på at du har alle forsikringene du trenger - enten du har kjøpt hus, leilighet eller hytte. Denne gunstige pakken fra Tryg inkluderer også juridisk hjelp hvis du oppdager feil og mangler ved boligen utover det som er opplyst om. Boligkjøperpakken inneholder innboforsikring, renteforsikring - for situasjoner der kjøper ikke får solgt nåværende bolig - samt en flytteforsikring for alle de tre boligtypene. For hus og hytte omfatter den i tillegg bygningsforsikring hvor kostnader for å reparere eller gjenoppbygge huset ditt er inkludert. Les mer om forsikringen i produktark for Boligkjøperpakke som ligger vedlagt i salgsoppgaven. Boligkjøperpakken må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøte. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken siden kostnaden det første året legges til oppgjøret for kjøpesummen for boligen. Megler/meglerforetak mottar honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Øynaheiveien 498, 4828, Mjåvatn, Gnr. 32 bnr. 80 i Froland kommune

Oppdragsnummer

40-23-0226

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.