Høydalsmo

Høydalsmo - Enebolig med stor tomt med uthus og stabbur - nyoppusset innvendig

Høydalsmovegen 863 , 3891 Høydalsmo

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Berit Seltveit
Berit Seltveit Eiendomsmegler MNEF / Daglig leder / Fagansvarlig
Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 124 m²
Bruksareal 124 m²
Bruttoareal 140 m²
Tomt 2 087 m² / Eiet tomt
Byggeår 1956
Gårdsnummer 47
Bruksnummer 42
Energimerking G
FINN.no 201247995
Sist endret 23.08.2023 12:42
Prisantydning 1 350 000,-
Totalpris 1 397 914,-

Beregnet totalkostnad

1 350 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 33 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 350 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 47 914,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 397 914,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Finn.no: Visningstekst

Sammen skal vi sikre trygge visninger og ivareta smittevern. Derfor møter vi deg i døra med et smil og håndhilser ikke. Vi slipper inn en og en familie. Påmelding til visningen gjør du ved å klikke på "Meld meg på vising"-knappen på annonsen.

Innhold

1. etg.: Hall/trappegang, kjøkken, stue og vaskerom.
2. etg.: Gang/trapperom, bad og 3 soverom.

Uthus med lagringsplass
Stabbur

Beliggenhet

Boligen ligger rett ved E 134. Eiendommen ligger meget sentralt i Høydalsmo hvor man har egen bensinstasjon med post i butikk. Dagligvarebutikken Joker og busstopp ligger like ved eiendommen, der Haukeliekspressen, som kjører videre til Grenland og Haugesund, stopper.
Det er kort vei til Høydalsmo barne- og ungdomsskole og samfunnshus. Høydalsmo IL er et aktivt idrettslag og har arrangert NM i langrenn og hopp. De driver også med fotball, orientering, skiidrett og har egne trimgrupper.

Avstander fra Høydalsmo:
Ca. 16 km til Åmot sentrum.
Ca. 19 km til Dalen sentrum.
Ca. 30 km til Rauland sentrum/Krossen.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
- Sanering av boligen innvendig i 2021, utført av Nordbygdi Eiendomsdrift.
- Fukt i venstre hjørnet av kjeller, innsig ved teleløyse

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
- Taktekking TG3 - pga alder og lekkasje. Fuktskade i takkonstruksjonen.
- Nedløp og beslag TG3 - alder, ikke tilfredsstillende borledning av vann.
- Vinduer TG3 - noen punkterte ruter, fukt mm. Gjelder vinduene i 2. etg.
- Terrasse TG3 - for lavt rekkverk, fukt/råteskade
- Kjeller TG3 - fukt
- Tomteforhold TG3 - Funksjonssvikt på dreneringen, manglende rekkverk på forstøtningsmur
- Veggkonstruksjon TG2 - noe råteskader i kledningen.
- Bad TG2 - avvik i fall på gulv.
- Grunnmur TG2 - grunnmuren har sprekkdannelser

Bebyggelse

Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

Byggemåte

Grunnmur av betongblokker som er utvendig og innvendig pusset. drenering fra byggeår. Boligens består av porebetongblokker av typen Ytong. Utvendig er boligen kledd med tømmermannskledning fra 2000-tallet. Vinduer bør påregnes skiftet på sikt. Taket er tekket med galvaniserte sinusplater. Pipe i tegl beslått med pipehatt over tak.

For eventuelle anmerkninger og øvrig bygningsteknisk beskrivelse (også av andre bygninger), se vedlagte tilstandsrapport.

Oppvarming

Vedfyring. Ellers elektrisk.

Parkering

Oppstillingsplass på egen tomt.

Formuesverdi

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).  Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget.  Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser.

Offentlige/kommunale avgifter

Kr. 19 842 pr. år Vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen da dette ikke var et krav da det ble bygget. Det foreligger ikke byggetegninger.

Utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Konsesjon

Eiendommen er konsesjonsfri, men det er boplikt i kommunen og kjøper må signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Prisantydning inkludert omkostninger

1 350 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 33 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 350 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) 47 914,- (Omkostninger totalt) 1 397 914,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kjøpekontrakt

Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.

Overtakelse

Overtagelse etter nærmere avtale med selger.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 90 99 87 02 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Løsøre og tilbehør

Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Sparebanken DIN og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud.

Vederlag og rett til dekning av utlegg

Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 10 000,- og oppgjørshonorar kr. 4 000,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 40 000,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket tilretteleggingsgebyret og alle direkte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Salgsoppgave

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren & Partners Bø sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.