Lunde

Tveitan - Gammelt småbruk med idyllisk beliggenhet - Vrangfossvegen 580

Vrangfossvegen 580 , 3825 Lunde

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Aud Elin Lio
Aud Elin Lio Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

87%

eier sin egen bolig

42%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

81%

har bolig på over 120 kvm

3%

av boligene er nyere enn 20 år

25%

er barnefamilier

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 128 m²
Bruksareal 180 m²
Tomt 380 000 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 3
Soverom 4
Byggeår 1875
Gårdsnummer 92
Bruksnummer 12
Energimerking G
FINN.no 320176634
Sist endret 27.09.2023 13:36
Prisantydning 3 000 000,-
Totalpris 3 091 392,-

Beregnet totalkostnad

3 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 75 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000,-)) 15 050,- (Boligkjøperpakke (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 91 392,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 091 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Våningshus med tilhørende låve/driftsbygning på Tveitan gård i Nome kommune. Adkomst fra Vrangfossvegen med gruset gårdsvei frem til tunet. Skrånet tomt, opparbeidet hage med diverse beplantning, naturlig vegitasjon, frukttrær og bærbusker. Overbygget inngansparti med støpt trapp. Oppvarming ved elektrisitet og vedfyring. Naturlig ventilasjon.

Byggeår er usikkert, men det antas å være fra siste kvartal 1800-tallet.

Innhold

Huset inneholder følgene:
1. etasje med entre, to stuer og kjøkken.
2. etasje med to ganger, to soverom, sovealkove, alkove og bad.
I tillegg er det grovkjeller i underetasjen.

Beliggenhet

Eiendommen beliggende på Tveitan, ca 7 km fra Ulefoss sentrum, 19 km fra Bø og 25 km fra Skien.

Forsikring

Tryg Forsikring Polisenummer: 3068740

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 3:
- Rom under terreng (kjeller, underetasje, sokkeletasje) - Grovkjeller: Spesielle observasjoner Konstruksjoner (tilfarergulv, himling og vegger).
- Ildsteder / skorsteiner innvendig. (Omfatter ikke funksjonalitet og innvendig pipeløp) Skorsteiner inne i boligen,  Ildsteder inne i boligen
- Tekniske anlegg, VVS anlegg: Varmtvannsbereder
- Elektrisk anlegg Forenklet vurdering av det elektriske anlegget
- Brann Røykvarslere
- Yttervegger, Annet
- Yttertak, Gesimsløsninger
- Låve/driftsbygning: Annet

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:
- Våtrom - Bad 2. etasje Ventilasjon, Vannrør, Overflater gulv, Membran, tettesjikt og overgang til sluk. Fallforhold (gulv)
Avløpsrør (ink. sluk)
- Kjøkken Vannrør, Overflater gulv, Innredning, Avløpsrør
- Øvrige rom - 1. etasje Overflater himling, Overflater gulv, Innerdører
- Rom under terreng (kjeller, underetasje, sokkeletasje) -Grovkjeller, Ventilasjon (gjelder kun for P-ROM) Overflater gulv, Annet
- Loft - innredet - 2. etasje Ventilasjon (gjelder kun for P-ROM), Statikk, Overflater gulv, Konstruksjonsoppbygging
- Innvendige trapper - Trapp opp til 2. etasje Innvendige trapper
- Etasjeskiller - 1. etasje Skjevhetsmåling
- Etasjeskiller - 2. etasje Skjevhetsmåling
- Tekniske anlegg, VVS anlegg (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom) Vannrør (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom) Avløpsrør.
- Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon Konstruksjon, Fasader ink. kledning
- Dører og vinduer Vinduer
- Yttertak - Hovedtak Tekking (undertak, lekter og yttertekking), Takgjennomføringer, Konstruksjon
- Utvendige trapper - Trapp ved inngangsparti og kjellernedgang. Helhetsvurdering
- Grunnmur, fundamenter Grunnmur
- Drenering Utvendig terreng, inkl fuktsikring av grunnmur, Fuktmerker / -symptomer i kjeller/underetg. Ink. eventuell
krypekjeller og plate på mark, Annet
- Stikkledninger og tanker Vann- og avløpsledninger (ink. stikkledninger), Septiktank
- Frittstående byggverk - Låve/Driftsbygning Frittstående byggverk

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har blant annet gitt følgende kommentarer i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
- Våtrom ble laget på 1990-tallet.
- Har stått vann i kjeller ved langvarig regnvær.
- Har vært mus i vegg og maur ved inngangspartiet.
- Flere gamle ovner i huset.
- Lagt nytt tak, nye vinduer på 90-tallet.
- Nytt elektrisk anlegg ca 1994.
- Fiskerett i kanalen, elg og rådyrjakt (jaktlag).

Boligens areal

Primærrom: 128 kvm, Bruksareal: 180 kvm, Grunnflate: 64 kvm

Grovkjeller:
Bruksareal: 52 m².

1. etasje:
Bruksareal: 64 m².
Primærrom: 64 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entre, to stuer og kjøkken

2. etasje:
Bruksareal: 64 m².
Primærrom: 64 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: To ganger, to soverom, sovealkove, alkove og bad.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Areal: 380 000 kvm, Eierform: Eiet tomt

Byggemåte

Boligen er oppført med grunnmur av betong/murverk fra byggeår. Delvis støpt plate mot grunn. Etaskjeskiller av treverk. Veggkonstruksjoner i treverk. Utvendige fasader med stående trekledning. Takkonstruksjon av treverk tekket med takstein. Vinduer i 2-lags glass fra 1993, 1994 og 1995. Dobbel inngangsdør i 2-lags glass fra ukjent årstall. Profilert kjellerdør fra ukjent årstall (dør er forholdsvis ny)

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Oppvarming

Med vedovn og strøm.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 7 173 pr. år Eiendomsskatt, feiing, renovasjon og slamtømming.

Eiendomsskatt

Det er i Nome kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør X promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 206 500 pr. 11.09.21 13:52

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Kommuneplan Nome kommune 2020-2030.
LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende.
Spredt boligbebyggelse,Nåværende.

Konsesjon / Odel

Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. Selger bærer konsesjonsrisiko knyttet til pris, dersom konsesjon nektes pga andre forhold har kjøper konsesjonsrisikoen. Kjøper kan da risikere å bli pålagt å selge eiendommen til en som kan få konsesjon. I slike tilfeller skal likevel selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

Odel: Ingen odelsberettigede.

Vei/vann/avløp

Privat vann og avløp.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 99 50 54 81 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Vrangfossvegen 580, 3825, Lunde, Gnr. 92 bnr. 12 i Nome kommune

Oppdragsnummer

48-23-0115

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren & Partners Bø sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.