Oslo

P-PLASS I SENTRUM/GRØNLAND NÆR BJØRVIKA: De nye Grønlandskvartalene I Innkjøring fra Rubina Ranas gate/ Platous gate

Rubina Ranas gate 5 , 0191 Oslo

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Henrik Jensen
Henrik Jensen Partner / Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

55%

eier sin egen bolig

1%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

56%

har bolig mellom 60-120 kvm

73%

av boligene er nyere enn 20 år

17%

er barnefamilier

Type / Eierform Parkeringsplass / Selveier
Bruksareal 15 m²
Tomt 15 254 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 1
Soverom 1
Byggeår 2006
Gårdsnummer 530
Bruksnummer 1
FINN.no 199775231
Sist endret 19.01.2021 10:09
Prisantydning 490 000
Totalpris 503 619

Beregnet totalkostnad

490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000,-)) -------------------------------------------------------- 13 619,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 503 619,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Oppdragsnummer

55-20-0232

Adresse og matrikkel

Rubina Ranas gate 5, 0191, Oslo, Gnr. 530 bnr. 1 i Oslo kommune

Eier

Jon Arnesen

Tillegg

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis.
Det gjøres oppmerksom på at Schala & Partners avd Bjørvika/Gamle Oslo sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Eiendomsskatt

Det er i Oslo kommune vedtatt eiendomsskatt for skatteåret 2017. Eiendomsskatten utgjør X promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig. For å finne beregningsgrunnlaget vennligst se Oslo kommunes hjemmeside: http://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/eiendomsskatt/

BRA/PROM

15 / m²

Eierform

Selveier

Boligtype

Parkeringsplass

Byggeår

2006

Garasje / Parkering

Ja

Tomt

Areal: 15 254 kvm, Eierform: Eiet tomt

Beskrivelse

Parkeringsplassen P072 har god plass på begge sider slik at man kan ta seg uforhindret inn og ut av bilen. Ca. 15-20 meter til utkjøring i Rubina Ranas gate/ Mandalls gate. Ellers lettvint og innendørs adkomst til alle øvrige innganger i Grønlandskvartalene.
Garasjeplassen har enklest adkomst via Rubina Ranas gate, ellers finnes også innkjøring ved Platous gate 31, begge med fjernstyrt portåpner.

Innhold

Sameiet har fellesavtale om vaktmestertjenester med samtlige bygg tilknyttet De nye Grønlandskvartalene.
Vaktmesterens navn er Kemali Sahim fra Vaktmester Andersen AS.
Tlf nr 45 48 89 79 / E-post: kemali@vaktmesterandersen.no
Sameiet har inngått avtale med Proff Security om vektertjeneste.
Det er 318 garasjeplasser, og en garasjeplass utgjør således 1/318.
Juridiske eiere kan eie opptil 3 garasjeplasser.
Garasjen rengjøres normalt en gang i året, gjerne på våren og varsles i forkant.
Dersom garasjeplassen ikke selges til en seksjonseier/andelseier i De Nye Grønlandskvartalene skal garasjen utlyses på forkjøpsrett jf. vedtektene §6. Vedteker og årsberetning til De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie er vedlagt i salgsoppgaven.
Det er mulig å bestille ladeboks ved henvendelse til styret. Kostnad er ca kr 20.000,-.

Beliggenhet

Denne parkeringsplassen ligger i Grønlandskvartalene ved Teaterplassen, Rubina Ranas gate / Mandalls gate / Platous gate.
Nærmeste innkjøring er fra Rubina Ranas gate / Mandalls gate.

Felleskostnader

389 pr. mnd. Rengjøring, vakthold, vaktmestertjenester, drift, vedlikehold og styrehonorar.

Boligens areal

Bruksareal: Oppmerket areal er ca 2x5 meter

Adgang til utleie

Utleie er tillatt ihht vedtektektene.

Løpende kostnader

Felleskostnadene forfaller 2 ganger i året, den 15. januar og 15. juli. Neste faktura vil være kr 2.334,-

Regulering

For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Ved salg må kjøper fylle ut erklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom, skjema LDIR-360 B. Skjemaet må krysses av på pkt 1, 2, 10 og 5 om bebygd eiendom under 100 dekar og uten dyrket jord.
Kommunens stempel må foreligge ved innsendelse til tinglysing.
Megler vil bistå med utfylling etter kjøp.

Servitutter / tinglyste rettigheter og forpliktelser

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Boligselgerforsikring

Kan ikke tegnes ved salg av garasjeplass.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Kan ikke tegnes ved kjøp av garasjeplass.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til hj@schalapartners.no eller SMS: 99 69 24 27 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Dersom garasjeplassen avtales solgt til personer som ikke er eier av bolig i medlemmenes eierseksjonssameier/borettslag, har eiere av bolig i medlemmenes eierseksjonssameier/borettslag rett til å kjøpe garasjeplassen før andre. Selgeren er forpliktet til å meddele salget, herunder alle vilkår for salget så som kjøpesum, overtagelse mv. til styret hos det enkelte medlem. Styret hos det enkelte medlem orienterer sine egne eierseksjonseiere/borettshavere om at salg av garasjeplass er avtalt og med frist til å gjøre forkjøpsrett gjeldende innen 3 uker fra melding
om salg er sendt til styret.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.
Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Tinglyst legalpant tilsvarende 2 G.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.