Oslo

Fredensborg-Vulkan | Meget attraktiv garasjeplass mulighet elbil-lader. Oppvarmet garasjeanlegg

Fredensborgveien 43 , 0177 Oslo

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Mats Ergo
Mats Ergo Partner / Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

46%

eier sin egen bolig

16%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

56%

har bolig mellom 60-120 kvm

74%

av boligene er eldre enn 20 år

18%

er gift

Type / Eierform Parkeringsplass / Eierseksjon
Primærrom 12 m²
Oppholdsrom 1
Soverom 1
Byggeår 2009
Gårdsnummer 208
Bruksnummer 399
FINN.no 214798686
Sist endret 07.05.2021 14:42
Prisantydning 650 000
Totalpris 667 619

Beregnet totalkostnad

650 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 16 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000,-)) -------------------------------------------------------- 17 619,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 667 619,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Felleskostnader

301 pr. mnd.

Fellesgjeld / lånevilkår

I en tolkningsuttalelse har toll og avgiftsdirektoratet lagt til grunn at salgsverdi pluss andel fellesgjeld er seksjonens fulle verdi. Det skal følgelig beregnes, og betales, dokumentavgift også for seksjonens andel av fellesgjeld i sameiet.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Ja / Nei

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Boligens areal

Primærrom: 12 kvm
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Tomt

Eierform: Eiet tomt

Arealbekreftelse

Arealbekreftelse fra Oslo kommune ligger vedlagt salgsoppgaven.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 01.12.2009 for oppføring av eiendommen. Dokumentet følger vedlagt.

Energiforbruk

Stipiulert energiforbruk er ca. x.000 kwh.
Med et estimat på kr. 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr. x.000,- pr. år.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Energimerking

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Regulering

Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger etter bestemmelsene i S-4247 av 21.06.2006. Området for øvrig er regulert til boliger, vei, gatetun, friområde/park, spesialområde byøkologisk kulturkvartal, bensinstasjon, byggeområde industri, byggeområde for bolig/offentlig bygning/allmennyttig formål (kultur, idrett, undervisning, forretning, bevertning), spesialområde - bevaring (kultur, idrett, undervisning, forretning, bevertning), byggeområde for allmennyttig formål (kultur, sirkushall, flerbrukshall) m.m. Det rives, rehabiliteres og bygges i området. Reguleringsbestemmelser i tilknytning til endret reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone i Oslo kommune med tilhørende endringer i S-2937 av 01.10.1987. (Planen er helt eller delvis opphevet som følge av bystyrets vedtak 23.09.2015, sak 262 (kommuneplan 2015 - Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn)). For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Bevaringsverdig

Nei.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Servitutter / tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen:
1938/304718-1/105  Erklæring/avtale 03.10.1938 
Bestemmelse om kloakkledning. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen. Overført fra: 0301-208/399. Gjelder denne registerenheten med flere
1938/304719-1/105  Erklæring/avtale 03.10.1938 
vedr. taknedløp m.v. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen. Overført fra: 0301-208/399. Gjelder denne registerenheten med flere
1951/302325-1/105  Bestemmelse om bebyggelse 28.08.1951 
Med flere bestemmelser. Overført fra: 0301-208/399. Gjelder denne registerenheten med flere
1962/515009-1/105  Erklæring/avtale 05.10.1962 
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. kontorer. Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet. Overført fra: 0301-208/399. Gjelder denne registerenheten med flere
1963/501216-1/105  Erklæring/avtale 23.01.1963 
Vedtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen. Overført fra: 0301-208/399. Gjelder denne registerenheten med flere
1963/501400-1/105  Erklæring/avtale 28.01.1963 
Midlertidig dispensasjon fra bygningsloven. Bestemmelser om tak-/veggreklame. Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet. Overført fra: 0301-208/399. Gjelder denne registerenheten med flere
1965/515301-1/105  Erklæring/avtale 15.09.1965 
vedr. en nedgravd tank m.v. Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet. Overført fra: 0301-208/399. Gjelder denne registerenheten med flere
1970/507969-1/105  Best om garasje/parkering 12.05.1970 
Midlertidig dispensasjon fra bygningsloven. Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet. Overført fra: 0301-208/399. Gjelder denne registerenheten med flere
2008/823176-1/200  Erklæring/avtale 10.10.2008 
Bestemmelse om adkomstrett. Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo kommune v/Plan- og bygningsetaten. Overført fra: 0301-208/399. Gjelder denne registerenheten med flere
2009/413585-1/200  Erklæring/avtale 10.06.2009 
Bestemmelse om rett til å skille ut tomt. Med flere bestemmelser. Kan ikke slettes uten samtykke. fra Maridalsveien Boligutvikling AS. Gjelder denne registerenheten med flere
2009/271510-1/200  Seksjonering 20.04.2009 
opprettet seksjoner: snr: 86
formål: Næring
sameiebrøk: 219/4245
2013/245017-3/200  Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel 25.03.2013 
endring av formål/brøk: snr: 86
formål: Næring
sameiebrøk: 219/4270
2013/1112914-2/200  Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel 20.12.2013 
endring av formål/brøk: snr: 86
formål: Næring
sameiebrøk: 219/4296
2014/717263-2/200  Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel 27.08.2014 
endring av formål/brøk: snr: 86
formål: Næring
sameiebrøk: 219/4322
For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.
2020/3518522-1/200  Bestemmelse om adkomstrett 21.12.2020 21:00 
Kan ikke slettes uten samtykke fra:OSLO KOMMUNE Org.nr: 958935420. rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:208 Bnr:399 Snr:1-93. Endring kan ikke skje uten samtykke fra Oslo kommune
2020/3518522-2/200  Erklæring/avtale 21.12.2020 21:00 
Kan ikke slettes uten samtykke fra:OSLO KOMMUNE Org.nr: 958935420. rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:208 Bnr:399 Snr:1-93. Endring kan ikke skje uten samtykke fra Oslo kommun. Rett til bruk av nødvendig grunn for reparasjon og vedlikehold

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:
Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til mats@schalapartners.no eller SMS: 91 56 60 81 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.
Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Eierseksjonsloven

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 gang folketrygdens grunnbeløp.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Fredensborgveien 43, 0177, Oslo, Gnr. 208 bnr. 399 snr. 86 orgnr. 994210440 i Oslo kommune

Eier

Isabell Skagen

Oppdragsnummer

55-21-0064

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Schala & Partners avd Bjørvika/Gamle Oslo sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.