Østre Toten - Kolbu , Bergsjølia 37

Type Hytte
Primærrom 62m²
Bruksareal 62m²
Bruttoareal 67m²
30/01/2020 14:40
Oppholdsrom
Soverom 2
Byggeår 2006
Gårdsnummer 308
Bruksnummer 1
Energimerking D
FINN.no 165939530
Sist endret
Prisantydning 1 450 000,-
Totalpris 1 500 242,-
Ligningsverdi 0,-

Beregnet totalkostnad

1 450 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 36 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 450 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakken* (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 50 242,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 500 242,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendomsskatt

Det er i Østre Toten kommune vedtatt eiendomsskatt for skatteåret 2019. Eiendommens skattegrunnlag er kr. 1 106 000,- Eiendomsskatt for år 2019 utgjør kr. 3649,- Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig

Beskrivelse

Bergsjølia 37 er ei koselig hytte som er ferdigstilt i 2007. Her er det med andre ord god hyttestandard. Utsikten er flott mot Bergsjøen, og nabohyttene er ikke altfor nære hytteveggen. Hytta har et stort allrom som inneholder stue, kjøkken og spisestue. Videre finnes to soverom og et bad. Alle hytter med respekt for seg selv har hems, og denne hytta er intet unntak.

Innhold

Hytta inneholder følgende:
1 etg: Kjøkken/stue/entre, wc og 2 soverom
Hems over deler av hytta.

Standard

Koselig hytte fra 2007 beliggende i Bergsjølia med fin utsikt over Bergsjøen.

Kjøkken:
Flott kjøkkeninnredning og benkeplate i heltre. Belysning over benkeplate og kjøkkenvifte med
avtrekk ut. Kjøkkenkum med avløp direkte til terreng. Plass til frittstående propranfyrt komfyr og kjøleskap.

Bad:
Enkelt hyttebad som inneholder snurredo og servant. Ventil på vegg. Avløp fra servant direkte til terreng.

Innvendige overflater:
Gulv: Tregulv og parkett
Vegger: Panel
Tak: Panel

Vedlikehold/påkostninger:
År: 2019 Montert snurredo og laget platting. Egeninnsats.

Tilstandsgrader:
FØLGENDE BYGNINGSDELER HAR FÅTT TILSTANDSGRAD 2:
Grunn og fundamenter: Skjevheter i enkelte pilarer. Noe heng og åpninger i stubbloft.
Takkonstruksjon: Bedre lufting av takkonstruksjon anbefales etablert.
Terrasse, balkonger, trapper ol: Manglende rekkverk.
Etasjeskillere: Helningsavvik på 20mm ble målt i en avstand på 2m ved pipe.

Teknisk:
Solcelleanlegg med i hovedsak skjult ledningsnett. Styringspanel og batterier på wc.

Beliggenhet

Bergsjølia ligger i et hytteområdet på vestsiden av Bergsjøen. Området har en enkel tilgjengelighet fra Kolbu, veien er bra og det er brøytet helt frem. Å ha hytte her innebærer veldig gode muligheter for turer i skogen, skimuligheter og fiske.

Tomt

Eierform: Punktfestetomt

Festeavgift: Pt. kr. 2 000,- Bortfester: Toten Almenning Lodd nr. 2. Regulering av festeavgiften skjer i henhold til konsumprisindeksen. Neste regulering er oppgitt til å være i 2023. Det er ikke innløsningsrett på festetomter i bygdealmenninger.
For ytterligere og utfyllende informasjon se vedlagte festekontrakt vedlagt i prospektet som vil bli benyttet i forbindelse med salget av eiendommen

Garasje / Parkering

Parkering ved siden av hytta

Boligtype, eierform og byggeår

Hytte (Selveier), byggeår: 2006

Antall soverom

2

Byggeår

2006

Byggemåte

Hytte oppført på punktfundamentering på pilarer med kryperom. Innkledd med trebord. Yttervegg i trekonstruksjoner med stående utvendig trekledning. Trevinduer med 1+1 lags glass. Ytterdør i tre med 1+1 lags glass og 2-lags isolerglass. Mønet skråtak i tre med taktekking av metallplater. Utvendige beslag og takrenner/nedløp i metall. Skråhimling. Luftespalter ved raft. Vindski i tre. Elementpipe. Etasjeskiller i
trekonstruksjoner. Veranda mot nord-vest fundamentert med betongsøyler. Konstruksjoner og overflater i treverk.

For ytterligere informasjon se vedlagte tilstandsrapport.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen.
Ferdigattest er søkt om men pt. ikke mottatt.
I følge opplysninger fra Østre Toten kommune, vil det ikke bli krevd ferdigattest for tiltak/bygg fra før 01.01.09

Boligens areal

Primærrom: 62 kvm, Bruksareal: 62 kvm, Bruttoareal: 67 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 62 m².
Primærrom: 62 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Kjøkken/stue/entre, wc og 2 soverom

2. etasje:
Hems. Ikke måleverdig areal.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent med at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele hytta kan leies ut.

Oppvarming

Hytta varmes opp ved hjelp av vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter D

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 3 649 Betår pt. av kun eiendomsskatt.

Løpende kostnader

Løpende kostnader vil bl.a. bestå av følgende.
Forsikring, kostnader vel/veg, off. avgifter og eiendomsskatt og vedlikeholdskostnader.
Utover det som er nevnt over påløper kostnader til bla. strøm, fyring/brensel, nett, innbo forsikring m.m.

Formuesverdi

I henhold til opplysninger fra skatteetaten mangler det formuesverdi på eiendommen.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Fra Dystlinna ved Homla sag følg skjølåslinna til Hakksveen ved bommen hvor avgift må betales. Deretter følg vegen rett frem på Lønsjøvegen til du kommer til krysset ved Lønsjøen (Storbrenna). Ta til venstre inn på Bergsjøvegen og følg denne rundt Lønnsjøen og videre til du får Bergsjøen på venstre side. Ta til høyre opp i Bergsjølia. Følg deretter skilting til hytta.

Regulering

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen er avsatt til Fritidsbebyggelse - Nåværende og Reguleringsplan skal fortsatt gjelde. Vedtatt 19.06.19.
Eiendommen omfattes av reguleringsplan Bergsjølia med formål fritidsbebyggelse og jord og skogbruk. Vedtatt 14.05.98
For ytterligere informasjon ang. regulering Knfr. megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Festekontrakten er tinglyst på eiendommen og vil bestå på denne.
Dagbok nr. 2010/983388-2/200  Festekontrakt - vilkår tinglyst 13.12.2010 
gjelder fra dato: 19.11.2010
TOMTEVERDI: NOK 15.000
ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 1.500
Pant for forfalt festeavgift
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Eiendommen har ikke innlagt vann eller avløp. Vann hentes fra felles vannpost på feltet. Drikkevann medbringes.
Avgiftsbelagt veg pr. tur i almenningen. Det betales i tillegg pt. kr. 2000,- i året for brøyting og vedlikehold av veg i hyttefeltet

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen: Hytta selges delvis møblert. Selger forbeholder seg retten til å med seg personlige eiendeler og eiendeler med affeksjonsverdi.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: jantore@partnerseiendomsmegling.no eller SMS: 47 47 10 04 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Overtagelse

Etter avtale.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt 2,5 % beregnet av salgssummen inkludert evt. fellesgjeld. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 6.250,-, tilrettelegging. kr. 9.000,-, markedspakke kr. 18.900,- For visninger er det avtalt kr. 3.000,- pr. visning. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.