Skreia

Skreia - Trivelig fritidseiendom øverst i Rossgutua - eiet tomt - utsikt

Gamle Rossgutua 4 , 2848 Skreia

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Type Hytte / Selveier
Primærrom 39 m²
Bruksareal 39 m²
Bruttoareal 42 m²
Tomt 643 m² / Eiet tomt
Soverom 2
Byggeår 1974
Gårdsnummer 93
Bruksnummer 62
Energimerking F
FINN.no 184442815
Sist endret 27.07.2020 22:47
Prisantydning 550 000
Totalpris 577 742
Ligningsverdi 133 054,-

Beregnet totalkostnad

550 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 13 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 27 742,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 577 742,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendomsskatt

Det er i Østre Toten kommune vedtatt eiendomsskatt for skatteåret 2020. Eiendommens skattegrunnlag er kr. 306 600,- Eiendomsskatt for år 2020 utgjør kr. 1011,- Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Beskrivelse

Gamle Rossgutua 4 er ei velholdt og koselig hytte fra 1974. Den er ikke stor, men praktisk gjennomført slik at det er 5 sengeplasser her. Hytta har innlagt strøm, men ikke vann. Her er det en stue, et koselig kjøkken med spiseplass og to soverom. Med på kjøpet får du et uthus med både bod og utedo. Utvendig finner du også en stor terrasse som tar inn sol og utsikt på en fremragende måte.

Innhold

Hytta inneholder følgende:
1 etg: Entré, kjøkken, gang, stue og 2 soverom

Standard

Vedlikehold/påkostninger:(Opplyst av kilde)
År: 1979 Drenering. Utført av firma.
År: 1997 Nytt gulv stue/kjøkken/gang. Faglært egeninnstas.
År: 1997 Byttet bunnsvill. Faglært egeninnsats.
År: 1998 Ny taktekking. Faglært egeninnsats.
År: 1998 Nye takrenner, nedløp og beslag. Faglært egeninnsats.
År: Ca. 2000 Ny terrasse. Faglært egeninnsats.
År: 2007 Behandlet utvendig kledning. Egeninnstas.
År: 2016 Ettersyn el-anlegg. Utført av firma.
Innvendige overflater:
Gulv: Laminat og tregulv.
Vegger: Panel og tapet.
Tak: Panel og malte plater
Kjøkken:
Kjøkkeninnredning i heltre. Benkeplate i heltre. Naturlig avtrekk. Utslagsvask. Plass til
frittstående: Komfyr. Kjøleskap.
Tilstandsgrader:
Følgende bygningsdeler har fått tilstandsgrad 2:
Tilstandsgrad gitt i hovedsak som følge av alder på: Drenering. Veggkonstruksjon og utvendige fasader. Vinduer og dører.
Takkonstruksjon. Piper og ildsteder. Etasjeskillere. Kjøkken. VVS (ventilasjon, varme og sanitær). Uthus.
Grunn og fundamenter: Fuktmåling ble foretatt, jeg målte skadelig fukt i trevirke.
Grunnmur: Ved enkle fuktsøk med fuktindikator registrerte jeg unormale verdier.
Teknisk:
El-anlegg med skrusikringer. I hovedsak åpent ledningsnett. Sikringsskap plassert i entrè.
Stoppekran og vannpumpe plassert i kryperom. Synlige avløpsrør i plast og støpejern. Synlige vannrør i kobber.

Beliggenhet

Gamle Rossgutua ligger øverst i Rossgutua på Skreia der bygd møter skog og åser. Det gir en flott kombinasjon av flott utsikt og kort vei til det meste enten det er Totenåsen med skog og mark eller Skreia sentrum. Skreia er det naturlige utgangspunktet for fine turer på Totenåsen eller late stunder ved Mjøsa. Stedet ligger en røy time nord for Oslo og ca. 30 minutter fra Gjøvik.

Tomt

Areal: 643 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomtestørrelse/-areal er hentet fra digitalt kartverk. Det gjøres oppmerksom på at denne type kart kan være noe upresise og at man dermed kan få avvik ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet arealsvikt, jfr. avhendingslovas § 3-3, kan derfor ikke påberopes.

Garasje / Parkering

Nei / Parkering forann hytta.

Boligtype, eierform og byggeår

Hytte (Selveier), byggeår: 1974

Antall soverom

2

Byggeår

1974

Byggemåte

Fritidsbolig oppført på grunnmur i betong med krypekjeller. Yttervegger i trekonstruksjoner med stående utvendig trekledning. Småsprekker nederst på kledning enkelte steder. Trevinduer med 1+1 lags glass. Ytterdør i tre. Mønet skråtak i trekonstruksjoner med  undertaksbord. Taktekking med metallplater. Takrenner og utvendige beslag i metall. Vindski i tre. Etasjeskiller med trebjelkelag. Overbygget terrasse mot vest: Tresøyler med betongfundament. Konstruksjoner, overflater, rekkverk og håndlist i treverk.
Uthus fundamentert direkte på grunn med blokker. Denne type fundamentering vil normalt bevege seg som følge av setninger i grunnen og tele.
Tregulv. Yttervegg i trekonstruksjoner med stående utvendig trekledning. Lav høyde mellom kledning og terreng. Pulttak i trekonstruksjoner tekket med metallplater. Takrenner og utvendige beslag i metall. Vindski i tre. Ytterdør i tre. Forenklet byggverk. Bygningen har skjevheter.
For ytterligere informasjon se vedlagte tilstandsrapport.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen.
I henhold til opplysninger fra Østre Toten kommune utstedes ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998, jf. pbl §21-10 femte ledd.

Boligens areal

Primærrom: 39 kvm, Bruksareal: 39 kvm, Bruttoareal: 42 kvm
1. etasje:
Bruksareal: 39 m².
Primærrom: 39 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entré, kjøkken, gang, stue og 2 soverom.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent med at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at fritidsboligen kan leies ut som en enhet.

Oppvarming

Oppvarming består av strøm og vedfyring.
I hovedsak ved hjelp av panelovner og ildsted.
Følgende merknad foreligger fra feiervesenet:
Merknad Enheten er lokalisert til Gamle Rossgutua og er i bruk hele året. Ikke tilrettelagt for feier.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 1 011 pr. år Kommunale avgifter består pt. kun av eiendomsskatt.

Løpende kostnader

Løpende kostnader vil bl.a. bestå av følgende.
Forsikring, kostnader veg, off. avgifter og eiendomsskatt og vedlikeholdskostnader.
Utover det som er nevnt over påløper kostnader til bla. strøm, fyring/brensel, nett, innbo forsikring m.m.

Formuesverdi

Formuesverdi kr. 133 054 pr. 20.12.18
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).
Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Regulering

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen er avsatt til LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv - Nåværende Vedtatt 19.06.19

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Følgende rettighet er tinglyst på eiendommen.
Rettigheter på eiendom 3442-93/36
Dagbok nr 1964/4023-1/19  Bestemmelse om vannrett  
Tinglyst 29.07.1964 
rettighetshaver:Knr:3442 Gnr:93 Bnr:62

Vei/vann/avløp

Vann Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig nett.
Avløp Eiendommen har ikke avløp.
Veg: Felles privat veg. Kostnader til brøyting og vedlikehold må påregnes
Pålegg Tilknytningsforhold ikke vurdert.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:
Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til jantore@partnerseiendomsmegling.no eller SMS: 47 47 10 04 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Avtalt meglervederlag

Innhenting opplysninger (Kr.4 900) Markedspakke (Kr.9 900) Visninger (Kr.3 000) Gebyr for utsatt betaling (Kr.2 500) Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 550 000,-) (Kr.40 000) Oppgjørshonorar (Kr.6 250) Pantattest selger (Kr.125) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilretteleggingshonorar (Kr.12 900) Totalt kr. (Kr.80 160)

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.