Skreia

Totenvika - Enebolig med flott utsikt mot Mjøsa - 3 sov - garasje - romslig tomt - solrikt og barnevennlig

Smiuvegen 37 , 2848 Skreia

VISNINGER

17. august onsdag kl. 17:00-18:00

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 109 m²
Bruksareal 163 m²
Tomt 1 683 m² / Eiet tomt
Soverom 3
Byggeår 1953
Gårdsnummer 26
Bruksnummer 16
Energimerking G
FINN.no 267907686
Sist endret 05.08.2022 13:51
Prisantydning 2 200 000,-
Totalpris 2 269 022,-

Beregnet totalkostnad

2 200 000,- (Prisantydning) Omkostninger 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 55 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 69 022,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 269 022,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Smiuvegen 37 er en enebolig opprinnelig fra 1953. siden den gang er boligen utvidet og oppgradert til hva den er i dag. Dette har blitt et moderne hjem. Boligen inneholder tre soverom, stue, spisestue, kjøkken med spiseplass, bad og loftstue. I tillegg er det masse bodplass. Utvendig er det terrasse mot Mjøsa og mot sør. Utsikten er flott. Sammen med uthus danner boligen et koselig tun men plener og gårdsplass.

Innhold

Kjeller: 2 boder
1 etg: Kjøkken, spisestue, stue, soverom, entré, bad, 2 boder og trapperom
2 etg: Gang og 2 soverom

Standard

Tilbygg / modernisering
1994 Nytt bad. Ukjent.
1994 Tilbygg. Ukjent.
2004 Boligen ble totalrenovert. Ny pipe. Utført som egeninnsats.
2004 Ny kjøkkeninnredning. Utført som egeninnsats.
2014 Tilbygg. Utført som egeninnsats.
2018 Ny taktekking. Utført som egeninnsats.
2021 Nytt gulv i stue. Utført som egeninnsats

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning med laminerte skrog og profilerte fronter. Benkeplate er laminert med laminat og belysning over.
Kjøkkenvifte med avtrekk ut. Dobbel kjøkkenkum. Plass til frittstående komfyr, oppvaskmaskin og kjøle/fryseskap.
Kjøkkenet har fått tilstandsgrad 1 i tilstandsrapporten.

Bad:
Badet består av belegg på gulv og panel på vegg. Panel i himling.
Inneholder servant med underskap, dusjkabinett, gulvmontert wc og opplegg for vaskemaskin.
Mekanisk avtrekk og varme i gulv.
Badet har fått tilstandsgrad 3 i tilstandsrapporten.

Innvendige overflater:
Gulv er i hovedsak preget av laminat.
Vegger er i hovedsak preget av panel, panelplater og malt Strie.
Himlinger er i hovedsak preget av panel og himlingsplater.

Teknisk:
Synlige vannrør i metall. Synlige avløpsrør i plast.
Boligen har naturlig ventilasjon. Varmtvannstanken er på ca. 200 liter.
Hovedstoppekran og vannmåler er plassert i kjeller.
I hovedsak åpent ledningsnett. El-anlegg med skru- og automatsikringer. Sikringsskap er plassert i kjøkkenskap.

Beliggenhet

Smiuvegen 37 ligger i Totenvika, rett sør for Skreia sentrum. Her er det godt å bo, med fantastisk utsikt mot Mjøsa og store friluftsmuligheter på alle kanter. Herfra er det ca. 3 km til Skreia sentrum, hvor du finner det meste du trenger i det daglige. Totenåsen finner du en liten kjøretur unna, og der er det turstier og skiløyper i milevis. Fra Smiuvegen er det ca 25 minutter til Gjøvik og en drøy time til Oslo.

Løpende kostnader

Løpende kostnader vil bl.a. bestå av følgende.
Forsikring, kostnader velforening, off. avgifter og eiendomsskatt og vedlikeholdskostnader.
Utover det som er nevnt over påløper kostnader til bla. strøm, fyring/brensel, nett, innbo forsikring m.m.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:

TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger og terrasser. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Det er ikke observert fuktskade, men rommet kan ha en kort gjenværende brukstid på grunn av alder/observerte avvik.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
Tekniske installasjoner > Andre installasjoner
Tomteforhold > Byggegrunn

TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Gjenstående arbeider.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er avvik: Eksakt tilstand kan ikke sjekkes uten bygningsmessige inngrep. Eldre trevegger kan erfaringsmessig ha skjulte skader, spesielt over grunnmuren og under vinduer. Laftede vegger som er innkledd har normalt råteskader i større eller mindre grad, veggen er
innkledd og ikke tilgjengelig for inspeksjon. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Endeved på utvendig kledning er ikke malt, dette
forkorter kledningens levetid. Lav høyde mellom grunnen og kledning, risiko for skader. Anbefalt høyde mellom terreng og kledning er 30cm. Kledning bærer noe preg av slitasje. Lufting av kledningen er ikke iht. dagens anbefalte løsning, men heller ikke dårligere enn normal løsning ved husets byggeår.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Skrå, isolerte takflater defineres som
risikokonstruksjon på grunn av erfaringsmessig høy skadefrekvens. Ingen inspeksjonsmulighet av møneloft. Utett plast rundt taksperrer registrert. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på endring av takkonstruksjon med tanke på bæreevne.
Takkonstruksjonen har skjevheter/svai.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Manglende håndverksmessig utførelse på deler av arbeid.

Innvendig > Overflater
Det er avvik:

Tomteforhold > Byggegrunn
Gjenstående arbeid enkelte steder. Manglende håndverksmessig utførelse på deler av arbeid. Spor av mus registrert, ukjent omfang.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Erfaringsmessig kan eldre etasjeskiller ha skjulte skader, spesielt over grunnmur og det gjøres oppmerksom på risikoen. Skjevheter i etasjeskiller,
dette er normalt byggeåret tatt i betraktning.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak
mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
Ved enkle fuktsøk med fuktindikator registrerte jeg forhøyede verdier i gulv og vegg. Fuktopptrekk via fundament og gulv må påregnes på eldre
kjellere/underetasjer selv om fuktsikring utbedres. Påvist forhøyede fuktindikasjoner i overflater på betonggulv som er mer eller mindre vanlig på eldre
gulv uten fuktsperre og samtidig kan ha en sammenheng med sviktende drenering.

Innvendig > Krypkjeller
Det er stedvist påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Krypekjeller er en risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Krypekjeller ble besiktiget innvendig med stikktakninger. Klima i krypekjellere kan variere med årstidene og det anbefales å kontrollere krypekjelleren jevnlig for å følge med tilstanden på konstruksjonene. Utvendig terreng ligger høyere enn krypekjeller, dette gir økt risiko for fuktinnsig. Typiske kjelleredderkopper som trives i fuktig klima registrert

Innvendig > Innvendige trapper
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er irr på rør. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Grunnmursplast mangler avslutningslist over terreng,
dette må monteres slik at vann ikke renner ned på innside av grunnmursplast. Forhøyede fuktverdier mot grunnen er registrert, se "rom under terreng". Regnvann og smeltevann må ikke renne inn mot bygningen, vann fra taknedløp må ledes bort. Fuktsikring er normalt ikke dimensjonert for å ta unna takvann.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Sprekker/riss av en slik karakter i bygninger fra denne perioden er ikke uvanlig. Fundamentering er nedgravd
og ikke tilgjengelig for inspeksjon.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige avløpsledninger.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f. eks dårlig trekk, sprekker,
pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende? Satt opp ny Leca pipe i 2004

9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?
Tatt noen mus i felle ca. 6-7 stk. på 18 år, etter å oppdaget muslort

11. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
Terrasse dårlig.

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
Nytt tak 2018 av stålplater nytt undertak.nye nedbør takrenner ,pipe beslag

14. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)? El.telsyn mai 2022. Uten avvik.

16. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeider som normalt bør utføres av faglærte personer utover det
som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc.)?
Egen innsats ved restaurering og påbygg 2004 og 2014.

Boligens areal

Primærrom: 109 kvm, Bruksareal: 163 kvm

U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 27 m².
Primærrom: 0 m².

1. etasje:
Bruksareal: 108 m².
Primærrom: 81 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Kjøkken, spisestue, stue, soverom, entré og bad.

2. etasje:
Bruksareal: 28 m².
Primærrom: 28 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang og to soverom.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tegninger er innhentet fra kommunen. Tegninger er noe utydelige å lese av. Det foreligger ikke plantegninger med romdefinisjoner.
Vegg mot øst: Påtegnet vindu er erstattet med dør. Utforming på takkonstruksjonen stemmer ikke. Fasade mot sør: Påtegnet dør er fjernet. Vindu er montert, men ikke inntegnet.

Det er påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift.
Det er observert rom som ikke tilfredsstiller NS3600 sitt krav om dagslysflate. Lavere takhøyde enn 2,20 m er registrert
Det er påvist avvik i forhold til rømningsvei og dette må undersøkes ytterligere.

Målt takhøyde loftsetasje: Varierende, målt 2,05 m og skråhimling.
Målt takhøyde 1. etasje: Varierende, målt 2,21 m.
Målt takhøyde kjeller: Varierende, målt 1,90 m.
Se forutsetninger i tistandsrapporten angående arealregler.
Utvendig inntilliggende kjellertrapp er medtatt i arealoppstillingen.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 1 683 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomtestørrelse/-areal er hentet fra digitalt kartverk. Det gjøres oppmerksom på at denne type kart kan være noe upresise og at man dermed kan få avvik ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet arealsvikt, jfr. avhendingslovas § 3-3, kan derfor ikke påberopes.

Garasje / Parkering

Garasje med to biloppstillingsplasser. Ellers parkering på gårdsplass.

Byggemåte

Enebolig oppført på grunnmur i betong og gråstein. Murt ringmur med kryprom. Grunnmur pusset/slammet over terreng.
Yttervegger i trekonstruksjoner med stående utvendig trekledning. Innkledd tømmer på deler av bygningen.
Mønet skråtak i tre. Kombinert kaldt loft og skråhimling.Taktekking av metallplater. Utvendige beslag og takrenner/nedløp i metall. Vindski og toppbord i tre. Luftespalter ved raft. Lufteventiler i gavl. Trevinduer med 2-lags isolerglass. Alder på isolerglass er i hovedsak: 2004.
Ytterdører i tre med 2-lags isolerglass. Kodelås.
Veranda mot nord fundamentert med blokker direkte på grunn. Konstruksjoner og overflater i treverk. Markise. Belysning.
Terrasse mot sør. Fundamentering er ikke synlig. Konstruksjoner og overflater i treverk. Belysning. Delvis overbygd.

Garasje oppført på grunnmur i betong med støpt gulv på grunn og gruset/jordgulv. Yttervegg i bindingsverk med liggende utvendig trekledning. Mønet skråtak i trekonstruksjon tekket med betongtakstein. Undertaksbord.  Vindski i tre. Ytterdør i tre. Innlagt strøm.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest for tilbygg datert 27.06.22.

Barnehage / skole i området

Barnehager
Fredsvoll barnehage 4 min
1 avdeling 2.4 km
Oliviabakken barnehage (0-5 år) 7 min
38 barn, 2 avdelinger 4.3 km
Eventyråsen barnehage (0-6 år) 9 min
110 barn, 2 avdelinger 6.3 km

Skoler
Totenviken skole (1-7 kl.) 4 min
116 elever, 7 klasser 2.4 km
Skreia ungdomsskole (8-10 kl.) 6 min
272 elever, 10 klasser 3.9 km
Lena-Valle vgs - avd. Valle 15 min
135 elever, 7 klasser 11.9 km
Lena-Valle vgs - avd. Lena 15 min
500 elever, 18 klasser 11.8 km

Informasjonen er hentet fra Nabolagsprofilen som ligger vedlagt i prospektet.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent med at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele boligen kan leies ut som en boenhet.

Oppvarming

Oppvarming består av vedfyring og strøm. I hovedsak ved hjelp av ildsted, panelovner og varme i gulv.
Siste dato for feiing 25.02.21. Siste dato for tilsyn 06.02.19

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 14 189 Består av vann, avløp, renovasjon, brannsyn/feiing og eiendomsskatt. Det er montert vannmåler og gebyr blir belastet etter målt forbruk.

Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste

Eiendomsskatt

Det er i Østre Toten kommune vedtatt eiendomsskatt for skatteåret 2022. Eiendommens skattegrunnlag er kr. 868 700,- Eiendomsskatt for år 2022 utgjør kr. 2866,- Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 310 389 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 117 401 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen er avsatt til Boligbebyggelse - Nåværende og Gul sone iht. T-1442 (støysone) Vedtatt 19.06.19
For ytterligere informasjon ang. regulering Knfr. megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er ingen tinglyste rettigheter eller forpliktelser på denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett
Det er montert vannmåler og gebyr belastes etter målt forbruk.
Avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett via privat stikkledning.
Pålegg om endring av tilknyttingsforhold er ikke vurdert.
Veg: Felles privat veg. Kostnader til brøyting og vedlikehold må påregnes. Det må påregnes kostnader for både Smiuvegen og Helgestadlinna.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til jantore@partnerseiendomsmegling.no eller SMS: 47 47 10 04 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Smiuvegen 37, 2848, Skreia, Gnr. 26 bnr. 16 i Østre toten kommune

Oppdragsnummer

60-21-0030

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling Lena sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.