Skreia

Bilitt - Hel tomannsbolig - sentral beliggenhet - kort avstad til bussforbindelse - oppgraderinger må påregnes

Bilittvegen 9 , 2848 Skreia

VISNINGER

29. november mandag kl. 16:00-17:00

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM

NABOLAGSPROFIL

85%

eier sin egen bolig

50%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

63%

har bolig på over 120 kvm

32%

er barnefamilier

31%

er gift

Type / Eierform Tomannsbolig / Selveier
Primærrom 212 m²
Bruksareal 224 m²
Tomt 1 281 m² / Fellestomt
Soverom 3
Byggeår 1927
Gårdsnummer 71
Bruksnummer 55
Energimerking G
FINN.no 239655231
Sist endret 25.11.2021 08:52
Prisantydning 1 450 000
Totalpris 1 500 272

Beregnet totalkostnad

1 450 000,- (Prisantydning) Omkostninger 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 36 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 450 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 50 272,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 500 272,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Bilittvegen 9 er en eldre bygning antatt fra 1927. Bygningen rommer i dag tre leiligheter, men boligen er registret som en tomannsbolig og har to godkjente leiligheter. Rommene er store og mange. Leilighetene trenger gjennomgående vedlikehold, men enkelte rom er dog av nyere dato.
Bygningen trenger vedlikehold også utvendig. Dette er bolig som på sikt kan bli en flott tomannsbolig.

Innhold

1 etg: Leilighet 1: Gang, stue,  kjøkken, wc, bad og soverom. Leilighet  2: Bad, stue, gang, kjøkken og soverom. Entre.
2 etg: Bad, loftstue, gang, kjøkken, soverom, alkove, kott og bod

Standard

Vedlikehold/Påkostninger:
År: 2010 Skiftet kjøkkeninnredning i halvdel av tomannsbolig. Egeninnsats.
År: 2010 Skiftet taktekking, takrenner og nedløp. Egeninnsats.
År: 2010 Behandlet boligen utvendig. Egeninnsats.
År: 2010 Drenering.
Bad loftsetasje:
Inneholder dusj med forheng, servant og gulvmontert wc. Badet har belegg på vegger. Foreligger Ingen dokumentasjon for utført arbeid på badet. Det er synlige sprekker i belegg på vegg, det er derfor stor fare for at vann kan trenge inn i konstruksjonen ved bruk av dusj. Rommet er ikke egnet som våtrom. Renovering må påberegnes. Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav.
TG: 3
Bad 1 etg. mot vest:
Flislagt bad med varme i gulv. Tilluft i dør. Inneholder dusjnisje. Wc er plassert på eget rom.
Det er påvist tegn til fuktskader i overflater. Overflater må utbedres eller skiftes.
TG: 2
Bad 1 etg. mot øst:
Badet består av belegg på gulv og vegger. Våtrommet er oppgradert i 2011. Ingen dokumentasjon for utført
arbeid. Inneholder servant med underskap og dusjvegger. Varme i gulv.
TG: 1
Kjøkken loftsetasje:
Kjøkkeninnredning med laminerte skrog, og laminert benkeplate. Det gjøres oppmerksom på at det er en gammel
innredning.
TG: 1
Kjøkken 1 etg:
Kjøkkeninnredning med laminerte skrog, og laminert benkeplate med kjøkkenkum. Plass til frittstående komfyr og kjøleskap.
TG: 2
Kjøkken 1 etg:
Kjøkkeninnredning med glatte fronter og laminert benkeplate. Plass til frittstående komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. Kjøkkenventilator er montert over komfyr. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
TG: 2
Innvendige overflater:
Gulv: Hovedsakelig preget av gulvbelegg og heltregulv på loftsetasje.
Vegg: Hovedsakelig preget av malte glatte flater.
Tak: Hovedsakelig preget av himlingsplater.
Teknisk:
Hovedstoppekran er plassert i kjellerrom. Varmtvannsbereder på ca. 120 L fra 2014, på bad i loftetasje.
Varmtvannsbereder på ca. 120 L, eldre type plassert i kjeller. Varmtvannsbereder på ca. 180L, nyere type plassert i kjeller.

Beliggenhet

Bilittvegen 9 ligger på Bilitt i Østre Toten, langs gamleveien mellom Skreia og Kapp. Her oppe i den sørvestvendte hellinga er det solrikt. Den legendariske Bilitt-kiosken ligger rett nedi veien, det samme gjør bussholdeplassen også. Herfra er det noen minutter kjøring ned til Skreia, ca. 5 minutter til kommunesenteret Lena og ca 20 minutter til Gjøvik. Til Oslo er det en drøy times kjøretur. Området er åpent og byr på mange flotte turmuligheter i totenlandskapet. Skoler og barnehager finnes nede på Skreia, det samme gjelder butikker for de daglige innkjøp.

Løpende kostnader

Løpende kostnader vil bl.a. bestå av følgende.
Forsikring, off. avgifter og eiendomsskatt og vedlikeholdskostnader.
Utover det som er nevnt over påløper kostnader til bla. strøm, fyring/brensel, nett, innbo forsikring m.m.

Boligens areal

Primærrom: 212 kvm, Bruksareal: 224 kvm
1. etasje:
Bruksareal: 117 m².
Primærrom: 117 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, stue, kjøkken, wc, bad og soverom
2. etasje:
Bruksareal: 107 m².
Primærrom: 95 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Bad, loftstue, gang, kjøkken, soverom og alkove 
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.
Deler av loftsetasjen er ikke medtatt som målbare arealer pga. lav takhøyde. På grunn av lav høyde i kjeller er ikke arealet medtat.
Loftsetasjen tilfredstiller ikke dagens krav til dagslysflate. Loftsetasjen er innredet, men er ikke godkjent som egen enhet.

Arealbekreftelse

Alle arealer er hentet fra tilstandsrapporten og matrikkelkart fra kommunen.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 1 281 kvm, Eierform: Fellestomt
Eiendommen består av to tomter. Gnr. 71 Bnr. 55 på 478 kvm og Gnr. 71 Bnr. 38 på 803 kvm. 
Garasjen på andre siden av vegen ligger på gnr. 71 bnr. 38
Tomtestørrelse/-areal er hentet fra digitalt kartverk. Det gjøres oppmerksom på at denne type kart kan være noe upresise og at man dermed kan få avvik ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet arealsvikt, jfr. avhendingslovas § 3-3, kan derfor ikke påberopes.

Garasje / Parkering

Biloppstilling foran boligen. Alternativt på den andre tomten på andre siden av vegen.

Byggemåte

Tomannsbolig oppført på murt gråsteinsmur. Grovkjeller. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Grunnmuren har setningsskader. Yttervegger i trekonstruksjoner. Yttervegger og utvendig kledning er som fra byggeåret. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Mønet skråtak i trekonstruksjoner tekket med metallplater. Det er påvist fuktskjolder ved gjennomføringer i takkonstruksjonen. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Takflaten gir synlige tegn på skjevheter sett fra bakkenivå. Kombinert kaldt loft og skråhimling. Ingen form for
ventilering av takflaten. Dette øker risikoen for skader.
Utvendige beslag, takrenner og nedløp i metall. Det er påvist skader i beslagløsninger. Takrenne har lekkasje enkelte steder. Forbordbeslag må skiftes ut eller repareres.
Trevinduer med 2-lags isolerglass. Alder på isolerglass er i hovedsak fra 1978. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Vinduer tar i karmen. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Ytterdør i treverk med to lags glass. Leilighetsdør til felles gang har ikke brann- og lydmotstand og kikkehull. Nyere dør til den ene enheten er satt inn.
Inngangsparti overbygd med tak. Konstruksjoner og overflater i treverk.
Rekkverk høyde på 82cm. Fundamentert med betongsøyler. Trapp i treverk med enkelt rekkverk
Uthus:
Forenklet byggverk og fundamentering. Bygningen har skjevheter. Lav høyde mellom kledning og terreng. Råteskader enkelte steder. Taktekking med metallplater.
For ytterligere informasjon se vedlagte tilstandsrapport.
Tilstandsgrader:
TG 3STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Utvendig > Nedløp og beslag
Takrenner/nedløp har store lekkasjer. Nedløpsrøret er avsluttet ved utvendig terreng og regnvann ledes ikke bort fra bygningen. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er påvist skader i beslagløsninger. Takrenne har lekkasje enkelte steder. Forbordbeslagmå skiftes ut eller repareres. Jeg anbefaler ytterligere undersøkelser.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Utvendig > Takkonstruksjon
Det er påvist fuktskjolder ved gjennomføringer i takkonstruksjonen. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Takflaten gir synlige tegn på skjevheter sett fra bakkenivå. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Eldre trevegger kan erfaringsmessig ha skjulte skader, spesielt over grunnmuren og under vinduer. Tilstand på utvendig kledning øker risikoen for evt. råteskader i yttervegg. Panel er ført direkte ned på
vannbrett uten dryppkant, dette øker også faren for råteskader i kledningen. Samtidig er det lite, eller ingen lufting bak utvendig kledning, noe som øker faren for råteskader. Eksakt tilstand kan ikke kontrolleres uten bygningsmessige inngrep. Tilstandsgrad gitt pga. synlige forhold og alder.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
Utvendig > Vinduer
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.Vinduer tar i karmen. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Vinduene ble visuelt undersøkt fra bakkenivå og innvendige rom og det ble foretatt en enkel
funksjonstest av tilfeldig valgte vinduer i boligen. Forventet levealder er oppnådd, eller nært forestående. Oppgraderinger/utskiftninger må
påregnes. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000
Utvendig > Dører
Det er påvist andre avvik: Dører i variert alder. Dør til den ene boenheten har skader utover normal slitasjegrad. Denne tilfredstiller ikke kravene til brann og lyd. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Innvendig > Etasjeskiller
Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Eksakt tilstand kan ikke kontrolleres uten bygningsmessige inngrep. Takstmann anbefaler ytterligere undersøkelser. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold og alder. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
Innvendig > Innvendige trapper
Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Det er ikke montert rekkverk. Trappen har høy slitasjegrad.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Våtrom >Generell > Bad
Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Det er synlige sprekker i belegg på vegg, det er derfor stor fare for at vann kan trenge inn i konstruksjonen ved bruk av dusj. Rommet er ikke egnet som våtrom, tross lav takhøyde og ingen ventilering.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000
Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Kostnadsestimat : Under 10 000
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Gå til side
Grunnmuren har sprekkdannelser.Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Det er registrert skråriss som er symptom på
setninger. Grunnmuren har setningsskader. Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
TG2
AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Utvendige trapper
Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til
rekkverk i trapper. Rekkverkets høyde tilfredsstiller ikke dagens krav, men tilfredsstiller de gjeldene krav på oppføringstidspunktet.
Kostnadsestimat : Under 10 000
Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kostnadsestimat : Under 10 000
Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under feieluken. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke. Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Nederste del av trappevanger er råtnet opp. Dette er tydelige tegn på at fukt har forekommet i kjellerrom. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
Innvendig > Innvendige dører Gå til side
Enkelte av innvendige dører har endel slitasjegrad. Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Våtrom >Overflater Gulv > Bad
Det er påvist synlige fuktskader på overflater. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre
enn 25 mm. Eldre boliger med eldre våtrom er ofte bygget uten særlig tanke på tetthet og fuktsikring, slik det er krav om i dag. Synlige merker i fuger som kan likne sopp, kan også være avkalkning. Tegn på fuktskader. Overflater bør skures rene for å avdekke synlige feil. Eldre våtrom med moderat bruksintensitet kan ved endret bruksintensitet ha en kort gjenværende levetid, selv om våtrommet visuelt sett ser greit ut. Usikkert om membran er lagt da det verken er synlig i sluk eller ved terskel. På generelt grunnlag er nyere våtrom konstruert for å tåle høyere bruksintensitet, sammenlignet med eldre våtrom. Ved enkle fuktsøk og bruk av fuktindikator registrerte jeg verdier utoverhva som forventes som normalt på utsatte steder.
Jeg anbefaler ytterligere undersøkelser. Listverk og utforinger på dør står fuktig til i våtsonen, maling har flasset. Oppkant ved terskel med membran er ikke synlig. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
Våtrom >Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er oppbrukt. Det ernå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Ukjent om membran er lagt da det ikke er synlig i sluk grunnet at kanten ned i sluk er mettet med flislim. Det kan generelt ikke gis garanti for flislagte flater, da membran ikke kan kontrolleres. Dusjing direktepå vegg/gulv gir økt belastning på konstruksjon og kan redusere levetiden på våtrommet. Kostnadsestimt : 10 000 - 50 000
Kjøkken >Avtrekk > Kjøkken
Det er manglende mekanisk avtrekk fra kjøkken. Kostnadsestimat : Under 10 000
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank ihht gjeldende forskrift. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Berederne i kjeller et tilkoblet strøm med stikkontakt.
Dette er ikke anbefalt etter NEK 400. Kostnadsestimat : Under 10 000
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Kostnadsestimat : Under 10 000
Tomteforhold > Byggegrunn Gå til side
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Taknedløpet er avsluttet over terreng, og øker fuktbelastningen inn mor grunnmur.
Terrenget faller inn mot grunnmur. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
TG 2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
Utvendig > Balkonger, terasser og rom under balkonger og terasser
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Konstruksjoner/overflater har vedlikeholdsbehov. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.
Innvendig > Overflater
Overflater har endel slitasjegrad utover det en kan forvente.
Våtrom >Overflater vegger og himling > Bad
Det er påvist tegn til fuktskader i overflater.
Våtrom >Ventilasjon > Bad
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Rommet vurderes som fuktig ved bruk, Listverk har flasset på grunn av høy fuktighet, avtrekk kan ikke
transportere nok luft.
Kjøkken >Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist andre avvik: Håndtak til dør i kjøkkenskap mangler et sted.
Spesialrom >Overflater og konstruksjon > Wc
Det er påvist skader på innredning.
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Enkelte vannledninger er skiftet ut til plast/rør i rør system.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.
For ytterligere informasjon se vedlagte tilstandsrapport.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen.
Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998, jf. pbl §21-10 femte. ledd.

Barnehage / skole i området

Barnehager
Oliviabakken barnehage (0-5 år) 5 min
38 barn, 2 avdelinger 3.3 km
Hoffsvangen barnehage 5 min
36 barn, 2 avdelinger 4.1 km
Undesløs barnehage (0-5 år) 7 min
88 barn, 4 avdelinger 5.8 km
Skoler
Hoffsvangen skole (1-7 kl.) 5 min
207 elever, 7 klasser 4.1 km
Kapp skole (1-7 kl.) 7 min
152 elever, 7 klasser 5.8 km
Stange skole (1-7 kl.) 7 min
149 elever, 7 klasser 5.8 km
Skreia ungdomsskole (8-10 kl.) 4 min
272 elever, 10 klasser 3.2 km
Lena ungdomsskole (8-10 kl.) 7 min
320 elever, 12 klasser 6.2 km
Lena-Valle vgs - avd. Valle 7 min
135 elever, 7 klasser 5.8 km
Lena-Valle vgs - avd. Lena 7 min
500 elever, 18 klasser 5.8 km
Informasjonen er hentet fra Nabolagsprofilen som ligger vedlagt i prospektet.

Adgang til utleie

Boligen er registrert som en tomannsbolig og består av to leiligheter i 1 etg.
Innredet leilighet i 2 etg. er ikke godkjent som egen enhet.

Oppvarming

Oppvarming består av vedfyring og strøm.
Ildfast plate mangler på gulvet under feieluken. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke.
Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet.
Sist branntilsyn utført 24.10.2019.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 16 929
Består av vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn. Det har ikke vært eiendomsskatt på eiendommen. Dette vil komme i tillegg for ny eier. Det er montert vannmåler og gebyr blir belastet etter målt forbruk.
Det er ingen kommunale eiendomsavgifter knyttet mot Gnr. 71 Bnr. 38 pr. d.d.

Eiendomsskatt

Det har ikke vært registrert eiendomsskatt på eiendommen til nå. Ny eier må påregne at det vil tilkomme eiendomsskatt på eiendommen.

Formuesverdi

I følge opplysninger fra skatteetaten så mangler eiendommen formuesverdi. Ny eier må påregne at det vil bli fastsatt etter overtagelse.
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).
Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Boligen på Gnr. 71 Bnr. 55 er registrert i SEFRAK-registerert. Det vil si bygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikke er fredet etter Kulturminneloven. I enkelte kommuner og fylker (f.eks. Finnmark) er grensen for registrering satt lenger inn på 1900-tallet. Utover det som er nevnt under 'formål' knytter det seg ingen spesielle restriksjoner til det at en bygning er SEFRAK-registrert. Mange av dem vil likevel kunne ha lokal eller regional verneverdi, og det vil som regel være lurt å kontakte regional kulturminne-myndighet også i de tilfellene der bygningen ikke er formelt meldepliktig.
På Gnr. 71 Bnr. 38 er det registrert produksjonslokale Bilitt Meieri med vernestatus uavklart.

Regulering

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen er avsatt til Boligbebyggelse - Nåværende, Hensyn landskap, Reguleringsplan skal fortsatt gjelde, Gul sone iht. T-1442, Rød sone iht. T-1442. Vedtatt 19.06.19
Eiendommen ligger i område som i reguleringsplan Fv.92 Bilitt - Kapp er avsatt til annen veigrunn. Vedtatt 19.06.19

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Følgende er tinglyst som en rettighet på Gnr. 71 Bnr. 81
Dagbok nr.1979/1904-1/19  Erklæring/avtale Tinglyst 07.03.1979 
rettighetshaver:Knr:3442 Gnr:71 Bnr:38  
Byggeforbud på nærmere angitt avstand
Denne eiendommen har fått lov til å oppføre tilbygg 3 meter fra felles grense.

Vei/vann/avløp

Gnr. 71 Bnr. 55 og 57
Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.
Det er montert vannmåler og gebyr belastes etter målt forbruk.
Avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.
Vei: Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.
Pålegg: Tilknytningsforhold ikke vurdert.
Gnr. 71 Bnr. 38
Vann: Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig nett. Eiendommen har ikke vannmåler
Avløp: Det ligger off. avløp inn på tomten.
Vei: Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.
Pålegg: Tilknytningsforhold ikke vurdert.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegne boligselgerforsikring i henhold til vilkår.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til jantore@partnerseiendomsmegling.no eller SMS: 47 47 10 04 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Boligen vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort før overtagelse.
Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg. Fra 01.01.2022 vil avhendingslova endres slik at det ikke lengre er adgang til å selge eiendom "as is" til forbruker.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.
Fra 01.01.2022 endres avhendingsloven slik at det ikke lengre er adgang til å selge "as is" til forbrukerkjøper. Dette innebærer at alle forhold som ikke fremgår av ny tilstandsrapport vil kunne utgjøre en mangel. Kjøper plikter å sette seg inn i salgsoppgave og tilstandsrapport.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Bilittvegen 9, 2848, Skreia, Gnr. 71 bnr. 55 i Østre toten kommune

Oppdragsnummer

60-21-0057

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling Lena sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.