Kolbu

Kolbu - Småbruk/landbrukseiendom med ca.45 daa dyrket mark - alt i en teig rund huset - flott plass for dyrehold

Kolbulinna 1239 , 2847 Kolbu

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM

NABOLAGSPROFIL

78%

eier sin egen bolig

48%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

70%

har bolig på over 120 kvm

27%

er barnefamilier

31%

er gift

Type / Eierform Landbrukseiendom / Selveier
Primærrom 140 m²
Bruksareal 140 m²
Tomt 53 901 m² / Eiet tomt
Soverom 4
Byggeår 1911
Gårdsnummer 287
Bruksnummer 10
Energimerking G
FINN.no 238510682
Sist endret 19.11.2021 16:03
Prisantydning 3 200 000
Totalpris 3 294 022

Beregnet totalkostnad

3 200 000,- (Prisantydning) Omkostninger 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 80 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 200 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 94 022,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 294 022,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Kolbulinna 1239 er et småbruk/landbrukseiendom av den klassiske sorten; bolighus, låve og et stabbur. I tillegg finnes drøye 53 daa totalt med for det meste fulldyrket jord men også litt skog og beiter. Det er ingen som sikkert vet hvor gammel boligen er, men låve og stabbur er fra 30-40-tallet. Boligen er pusset opp de seinere åra, og inneholder hele fire soverom, stue, spisestue, kjøkken og bad. I tillegg finnes det rikelig med lagringsplass både i huset, låven og stabburet. Hage og terrasse finnes også.

Innhold

Våningshus
Kjeller: Uinnredet kjeller/boder
1 etg: Bad, kjøkken, gang, spisestue og stue
2 etg: Gang og 4 soverom
Driftsbygning
Kjeller: Tidligere gjødselkjeller
1. etg: Lager/boder, hundehus og tidligere fjøs
Mellomlåve: Loloft
Kjørebru: Kjørebru
Stabbur:
1. etg: Stabbursrom
Loft: Stabbursrom

Standard

Oppgraderinger:
År 2016 Oppgradert innvendige overflater og fornyet bad.
Bad:
Moderne flislagt bad fra 2019 som inneholder servant med underskap, speil over med tilhørende belysning, dusjvegger i glass, vegghengt wc og opplegg for vaskemaskin.
Kjøkken:
Kjøkkeninnredning med laminerte skrog, profilerte fronter og laminert benkeplate med kjøkkenkum. Plass til frittstående kjøleskap, oppvaskmaskin og komfyr. Stor spisestue med god plass til spisegruppe.
Stue:
Romslig stue med store åpninger mot kjøkken og spisestue. Vedovn i stue.
Teknisk:
Sikringsskap med automatsikringer og skrusikringer. Det elektriske anlegget er i hovedsak åpent opplagt.
200 liter varmtvannsbereder. Røropplegg i kobber/metall og avløpsrør i plast.
Mekanisk avtrekk fra bad og kjøkken.

Beliggenhet

Kolbulinna 1239 ligger midt i det vakre kulturlandskapet utti Kolbu. Gården ligger usjenert og veldig solrikt til. Beliggenheten nærmest roper "barnevennlig"! Her kan du slippe ut ungene uten nevneverdig frykt for trafikk. I tillegg er det kort vei til både skoler og barnehager. De daglige innkjøpene gjør du unna på Lena eller nede i Kolbu sentrum. Stedet er godt egnet til dyrehold. Landskapet her ute er attraktivt som turområde. Både langs de mange småveiene og i skogene rundt. En liten kjøretur bringer deg inn på totenåsen med flotte fritidsmuligheter sommer som vinter. Herfra er det ikke mer enn en drøy time til Oslo og 20 minutter til Gjøvik.

Løpende kostnader

Løpende kostnader vil bl.a. bestå av følgende.
Forsikring, off. avgifter og eiendomsskatt og vedlikeholdskostnader.
Utover det som er nevnt over påløper kostnader til bla. strøm, fyring/brensel, nett, innbo forsikring m.m.

Boligens areal

Primærrom: 140 kvm, Bruksareal: 140 kvm
U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 0 m².
Primærrom: 0 m².
1. etasje:
Bruksareal: 85 m².
Primærrom: 85 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Kjøkken , gang , spisestue , stue og bad
2. etasje:
Bruksareal: 55 m².
Primærrom: 55 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  4 soverom og gang
Driftsbygning :
1 etg. 260 m² 
Stabbur:
1 etg. 22m² 
2 etg. 22 m²
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adkomst

Det vil bli skiltet med  & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 53 901 kvm, Eierform: Eiet tomt
All dyrket mark på ca. 44,9 daa er beliggende rundt tunet i en teig. Hellende mot øst. Jorda er i dag bortleid til grasproduksjon, kontrakt løper ut år 2025. Det er registrert 2 daa innmarksbeite nederst på eiendommen, og 6,2 daa skog ned mot elva som forlengelse av dyrket mark.
Tomtestørrelse/-areal er hentet fra digitalt kartverk. NIBIO Gårdskart. Det gjøres oppmerksom på at denne type kart kan være noe upresise og at man dermed kan få avvik ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet arealsvikt, jfr. avhendingslovas § 3-3, kan derfor ikke påberopes.

Garasje / Parkering

Parkering/biloppstilling på gårdsplassen.

Byggemåte

Enebolig:
Bygningen er oppført etter den skikk og de lover/normer som var vanlig på oppførelsestidspunktet. Dagens forskrifter og krav
er strengere og avvik fra disse vil kunne påvises. Det vil normalt kunne avdekkes avvik og slitasje utover normal bruksslitasje
på enkelte komponenter.
Støpt/murt grunnmur antatt oppsatt på komprimerte og drenerende masser. Drenering og utvendig tettesjikt fra byggeår.
Kjeller. Vegger over terreng oppført i bindingsverkskonstruksjoner, antatt isolert, luftet og kledd med malt trepanel. Opprinnelig del er
laftet. Mønet saltak konstruksjon bygget med taksperrer i trekonstruksjoner. Tak tekket med takstein, tilhørende takrenner, nedløp og beslag.
Vinduer og dører med isolerglass. Veranda med utgang fra stue, overbygget. Rekkverk i malt utførelse. Trapp til terreng.
Tilstandsgrader:
TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Utvendig > Takkonstruksjon
Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
Det er påvist fuktskjolder og tidligere råteskader, dette antas å være fra før tekking ble lagt om. Det anbefales likevel å følge med.
Lufting er ikke iht. dagens krav, bedre lufting kan være positivt. Det er isolert med flis og mineralull, bedring av isolasjon vil kunne være positivt ift. energitap.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Utvendig > Vinduer
Vinduene har råteskader. Det er registrert begynnende råteskader på enkelte vinduer.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Innvendig > Etasjeskiller
Målt høydeforskjell på over 20mm over en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i at
standardens krav til godkjente måleavvik. Skjevheter i etasjeskiller er helt normalt byggeåret tatt i betraktning.
Tørre verdier er registrert ved fuktsøk.
Innvendig > Krypkjeller
Det er begrenset ventilering/luftgjennomstrømning i krypkjeller. Krypekjeller/blindrom er ikke inspisert. Adkomst ikke mulig.
Det presiseres at blindkjeller/krypekjeller er en type konstruksjon med erfaringsmessig høy skadefrekvens.
Det er registrert skader/setninger i grunnmur.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Kombinasjonen av alder og materiale på utvendige på vann- og avløpssystemet tilsier at man må regne med utskiftinger.
TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Nedløp og beslag
Nedløpsrøret er avsluttet ved utvendig terreng og regnvann ledes ikke bort fra bygningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Kjøkken >Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist andre avvik: Det er manglende ferdigstillelse av kjøkken.
Kostnadsestimat : Under 10 000
Tomteforhold > Drenering
Taknedløpet er avsluttet over terreng, og øker fuktbelastningen inn mor grunnmur. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
TG 2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist andre avvik: Det er påbegynt utskiftning av kledning, dette er utført mot øst.
Utvendig > Balkonger, terasser og rom under balkonger og terasser
Det er påvist andre avvik: Det er registrert slitasje på verandaer, dette er helt normalt.
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist andre avvik: Tilstandsgrad gitt ut i fra alder.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.
Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.
Tomteforhold > Septiktank
Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse.
Driftsbygning:
Tradisjonell låve oppført på dels støpt og murt fundamentering. Gjødselkjeller under deler av bygningen. Vegger over bakken
er oppført i bindingskverkskonstruksjoner og er utvendig kledd med malt trepanel. Mønet saltak med trekonstruksjoner, tekket med metallplater og stein. Etasjeskiller og kjørebru i trekonstruksjoner. Låvebrufundament er murt/støpt.
Grunnmur har stedvis noe skjevheter som forplanter seg videre oppover.
Eldre driftsbygninger i landbruket vil alltid kunne ha avvik i form av skjevheter og råteskader. Det vil være nødvendig med
vedlikeholdt og reparasjoner/oppgraderinger. Bygningen er ukurant i forhold til dagens moderne landbruk og behov. Det vil
kreve betydelige tiltak dersom den skal tilpasses dagens moderne driftsformer, mest sannsynlig er det ikke lønnsomt.
Stabbur:
Stabbur oppsatt på enklere fundamentering. Vegger i bindings verk. Mønet saltak i trekonstruksjoner tekket med plater.
Tilhørende takrenner, nedløp og beslag. Dører i treverk. Bygningen er uisolert.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 12.06.78 for eiendommen. Dokumentet følger vedlagt.
Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998, jf. pbl §21-10 femte. ledd.

Barnehage / skole i området

Barnehager
Toten Montessoribarnehage (0-6 år) 4 min
18 barn 2.7 km
Bonderudbakken barnehage (1-6 år) 9 min
38 barn, 2 avdelinger 7.4 km
Kolbu barnehage (0-6 år) 10 min
80 barn 8.3 km
Skoler
Toten montessoriskole (1-7 kl.) 4 min
Kolbu skole (1-7 kl.) 9 min
120 elever, 7 klasser 7.6 km
Lena ungdomsskole (8-10 kl.) 17 min
320 elever, 12 klasser 13.9 km
Skreia ungdomsskole (8-10 kl.) 23 min
272 elever, 10 klasser 20.2 km
Lena-Valle vgs - avd. Valle 17 min
135 elever, 7 klasser 14.2 km
Lena-Valle vgs - avd. Lena 18 min
500 elever, 18 klasser 14.1 km
Informasjonen er hentet fra Nabolagsprofilen som ligger vedlagt i prospektet.

Adgang til utleie

Det foreligger en forpaktningsavtale på den dyrkede jorda. Den er utleid frem til 2025
Det er ikke kjent med at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele boligen kan leies ut som en boenhet.

Oppvarming

Ved og strøm.
Registrert avvik ved tilsyn 08.11.19: Ildsted montert for nært brennbart materiale.
Ved tilsynet oppsto det usikkerhet rundt brannmur kjøkken. Her ser det ut som fliser er limt rett på treveggen som "brannmur".
Dette er ikke godkjent hvis det ikke er mur bak flisene. Gipsplate er ikke godkjent som brannmur.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 12 614 Består av vann, renovasjon, slamtømming, eiendomsskatt og feiing/tilsyn. Det er montert vannmåler og gebyr blir belastet etter målt forbruk. Det er montert vannmåler og gebyr blir belastet etter målt forbruk.

Eiendomsskatt

Det er i Østre Toten kommune vedtatt eiendomsskatt for skatteåret 2021. Eiendommens skattegrunnlag er kr. 576 100,- Eiendomsskatt for år 2021 utgjør kr. 1901,- Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig

Formuesverdi

Formuesverdi kr. 77 452 pr. 31.12.19
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).
Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen er avsatt til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende og Gul sone iht. T-1442.  Vedtatt 19.06.19

Konsesjon / Odel

Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker selv konsesjonsgebyr. Kjøper bes i budet sitt tilkjennegi om det tas forbehold om at det gis konsesjon til den tilbudte pris eller ikke. Dersom kjøper tar konsesjonsrisikoen, vil kjøper være bundet av sitt pristilbud selv om konsesjonsmyndighetene ikke aksepterer prisen. Kjøper kan da risikere å bli pålagt å selge eiendommen til en som kan få konsesjon. I slike tilfeller skal likevel selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.
Det er bo- og driveplikt på gården.
Det er odel på eiendommen. Kjente odelsberettigede har fraskrevet seg sin odel.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Følgende er tinglyst som en heftelse på eiendommen og vil bestå på denne:
1944/2222-1/19  Bestemmelse om bebyggelse. Tinglyst 06.12.1944 
Vegvesenets betingelser vedtatt

Vei/vann/avløp

Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett. Det er montert vannmåler og gebyr blir belastet etter målt forbruk. Det er registrert to vannmålere på eiendommen.
Avløp: Eiendommen er tilknyttet privat nett. Privat avløpsanlegg må tilfredsstille kravene i forurensningsforskriften fra 2004. Hvis ikke må det påberegnes kostander til utbedring.
Vei: Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.
Pålegg: Det foreligger ikke pålegg om endring av tilknytningsforhold.

Tilbehør

Hundegård tilknyttet låven medfølger ikke. Denne vil bli fjernet før overtagelse.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.
Forsikringen vil kun gjelde boligdelen.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til jantore@partnerseiendomsmegling.no eller SMS: 47 47 10 04 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale. Senest to måneder etter at endelig konsesjonsvedtak er truffet. Kjøper må fylle ut en konsesjonssøknad straks etter at han har fått kjøpt eiendommen.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg. Fra 01.01.2022 vil avhendingslova endres slik at det ikke lengre er adgang til å selge eiendom "as is" til forbruker.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.
Fra 01.01.2022 endres avhendingsloven slik at det ikke lengre er adgang til å selge "as is" til forbrukerkjøper. Dette innebærer at alle forhold som ikke fremgår av ny tilstandsrapport vil kunne utgjøre en mangel. Kjøper plikter å sette seg inn i salgsoppgave og tilstandsrapport.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Kolbulinna 1239, 2847, Kolbu, Gnr. 287 bnr. 10 i Østre toten kommune

Oppdragsnummer

60-21-0061

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling Lena sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.