Kolbu

Kolbu - Enebolig i landlige omgivelser - solrikt, barnevennlig og rolig - 3 sov - garasje - oppgraderinger må påregnes

Brenngutua 73 , 2847 Kolbu

VISNINGER

16. august tirsdag kl. 17:00-17:30

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM

NABOLAGSPROFIL

78%

eier sin egen bolig

48%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

70%

har bolig på over 120 kvm

27%

er barnefamilier

31%

er gift

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 111 m²
Bruksareal 193 m²
Tomt 847 m² / Eiet tomt
Soverom 3
Byggeår 1973
Gårdsnummer 253
Bruksnummer 32
Energimerking E
FINN.no 267908199
Sist endret 10.08.2022 09:16
Prisantydning 1 550 000,-
Totalpris 1 602 772,-

Beregnet totalkostnad

1 550 000,- (Prisantydning) Omkostninger 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 38 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 550 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 52 772,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 602 772,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Brenngutua 73 er en landlig beliggende familiebolig. Her er det stort sett jorder og dyp horisont å se. Boligen er oppført i1973 og inneholder stue, tre soverom, kjøkken med spiseplass, bad, kjellerstue og boder i fleng. Utvendig finner du en flat og pent opparbeidet hage som er akkurat passe stor. For øvrig finnes et garasjebygg med plass til to biler samt et lite hobby/mekkerom.

Innhold

1 etg: Stue, kjøkken, gang, bad, trapperom, 3 soverom, entré og innglasset veranda.
Kjeller: Kjellerstue og 3 boder.

Standard

Tilbygg / modernisering
1988 Ny taktekking, renner og beslag. Utført av firma.
2010 Renovert bad. Utført av firma.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning med laminerte skrog og profilerte fronter. Benkeplate er laminert med fliser og belysning over. Kjøkkenvifte med avtrekk ut.
Dobbel kjøkkenkum. Plass til frittstående oppvaskmaskin og kjøle/fryseskap. Plass til integrert komfyr og steketopp.
Kjøkken har fått TG 3 i tilstandsrapporten.

Bad:
Badet består av belegg på gulv og baderomsplater på vegg. Inneholder servant, speilskap, dusj og gulvmontert wc. Mekanisk avtrekk. Tilluft i dør.
Badet har fått TG 2 og 1 i tilstandsrapporten.

Innvendige overflater:
Gulv er i hovedsak preget av parkett, laminat, betong, teppe og belegg.
Vegger er i hovedsak preget av panel, strie, panelplater og mur.
Himlinger er i hovedsak preget av panel og himlingsplater.

Teknisk:
Synlige vannrør i metall og plast. Synlige avløpsrør i plast.
Ventilasjon består av naturlig ventilasjon via ventiler på yttervegg/vinduer.
Varmtvannstanken er på ca. 200 liter. Hovedstoppekran og vannmåler er plassert i kjeller.
El-anlegg med skru- og automatsikringer. I hovedsak åpent ledningsnett. Sikringsskap er plassert i trapperom.

Beliggenhet

Midt i det vakre kulturlandskapet i Kolbu ligger Brenngutua 73. Plassen ligger usjenert, men veldig solrikt til. Beliggenheten nærmest roper "barnevennlig"! Her kan du slippe ut ungene uten nevneverdig frykt for trafikk. Skole og barnehage finner du på Borglund ca. 4 km unna og montessoriskole på Lund ca. 3,5 km unna. De daglige innkjøpene gjør du unna i Kolbu sentrum ca. 5 km unna, mens det øvrige er å få kjøpt i kommunesenteret Lena ca. 10 km unna. Landskapet her ute er et fint turområde. Både langs de mange småveiene og i skogene rundt. En liten kjøretur unna vil du også finne Totenåsen med flotte fritidsmuligheter sommer og vinter.

Løpende kostnader

Løpende kostnader vil bl.a. bestå av følgende.
Forsikring, kostnader velforening, off. avgifter og eiendomsskatt og vedlikeholdskostnader.
Utover det som er nevnt over påløper kostnader til bla. strøm, fyring/brensel, nett, innbo forsikring m.m.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:

TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Utvendig > Dører
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger og terrasser
Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Det er ikke montert rekkverk. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Behov for vedlikehold.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i
trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Påvist fuktskjolder. Fuktopptrekk via fundament og gulv må påregnes på eldre kjellere/underetasjer selv om fuktsikring utbedres. Konstruksjon har ikke vært åpnet etter fuktinntrengning, dette anbefales.
Oppforet gulv under terreng er å betrakte som en risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som erfaring viser at har høy skadefrekvens. Fuktmåling
ble foretatt, jeg målte skadelig fukt. Soppdannelser registrert, ukjent type.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg. Ved bruk av fuktindikator registrerte jeg ingen unormale verdier. Komfyrvakt anbefales montert.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad

Tekniske installasjoner > Andre installasjoner

Tomteforhold > Byggegrunn

TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Vindskier bærer preg av slitasje. Malings/folieflass registrert. Takstige er ikke godkjent.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Puss har flasset av flere steder. Eksakt tilstand kan ikke sjekkes uten bygningsmessige inngrep. Eldre trevegger kan erfaringsmessig ha skjulte skader, spesielt over grunnmuren og under vinduer. Lufting av kledningen er ikke iht. dagens anbefalte løsning, men heller ikke dårligere enn normal løsning ved husets byggeår. Kledning bærer preg av slitasje. Endeved på utvendig kledning er ikke malt, dette forkorter kledningens levetid. Tilstand på utvendig kledning øker risikoen for evt. råteskader i yttervegg.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Tilgjengelige deler av takkonstruksjon er delvis inspisert fra luke/loftstige/gangbart gulv og lyst med lommelykt. Dårlig lufting og luftlekkasjer kan erfaringsmessig gi kondensskader og isdannelser på den kalde årstida. Isolasjon dekker delvis lufting mot raft. Fuktmerke og soppdannelse mot raft, fuktmåling i den forbindelse er ikke utført på grunn av manglende adkomst. Det er usikkert om fuktmerker skyldes eldre eller nyere vanngjennomtrengning. Spor av mus registrert, ukjent omfang.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Lav høyde mellom terreng og kjellervinduer. Enkelte tettelister var harde/slitt.

Innvendig > Overflater
Det er påvist skader på overflater. Knirk i gulv enkelte steder. Manglende håndverksmessig utførelse på deler av arbeid. Behov for vedlikehold/oppgraderinger. Sees i sammenheng med rom under terreng.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Erfaringsmessig kan eldre etasjeskiller ha skjulte skader, spesielt over grunnmur og det gjøres
oppmerksom på risikoen. Knirk er observert. Riss og sprekker i gulv, dette må ses i sammenheng med "grunn og fundamenter".

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak
mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt.

Innvendig > Innvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn
dagens forskriftskrav. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet
er uegnet Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Arbeidet på våtrommet bærer preg av manglende håndverksmessig utførelse.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er irr på rør. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Røropplegg er ikke lagt vannskadesikkert.
Utilstrekkelig innfesting av rør registrert.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner
Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
El-anlegg med skru- og automatsikringer. I hovedsak åpent ledningsnett. Punkt nummer 1-7 er besvart av rekvirent og er ikke takstingeniørens vurdering. Det bemerkes at rekvirent ikke har førstehåndskunnskap om eiendommen. Jeg er ikke EL fagperson

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Regnvann og smeltevann må ikke renne inn mot bygningen, vann fra taknedløp må ledes bort. Fuktsikring er normalt ikke dimensjonert for å ta unna takvann. Forhøyede fuktverdier mot grunnen er registrert, se "rom under terreng". Fuktsikring under terreng er nedgravd og ikke tilgjengelig for inspeksjon, tilstandsgrad er satt ut fra opplysninger om alder og synlige forhold.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Det er registrert skråriss som er symptom på
setninger. Fundamentering er nedgravd og ikke tilgjengelig for inspeksjon. Malingsflass, avskalling og saltutslag på vegg, dette indikerer fuktvandring i vegger. Dette punktet må ses i sammenheng med "rom under terreng". Riss og sprekker i gulv.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

Tomteforhold > Septiktank
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

1. Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller
soppskader?
Ja. Kommentar. I kjellerrom. Ser det på vegger.

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i
underetasje/kjeller?
Ja. Kommentar. Ser det synlig på vegger

7. Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller
lignende?
Ja. Kommentar. Ser det er sprekker i mur på yttersiden.

8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader i boligen?
Ja. Kommentar. Ser sånn ut innvendig i kjelleren i flere rom.

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats. Tak på huset ble skiftet i 1988. DP bygg bisto min far.
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Var tekstingen. Lektet og rettet opp på dette og lagt takplater.

14. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
Ja. Kommentar Vistnok ble el anlegget kontrollert i 2021. Av Jostad elektriske.

TILLEGGSKOMMENTAR
Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan i denne
sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til
å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Boligens areal

Primærrom: 111 kvm, Bruksareal: 193 kvm

U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 89 m².
Primærrom: 34 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Kjellerstue

1. etasje:
Bruksareal: 104 m².
Primærrom: 77 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entre, stue, kjøkken, gang, bad,trapperom og 3 soverom.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Målt takhøyde 1. etasje: Varierende, målt 2,36 m.
Målt takhøyde kjeller: Varierende, målt 2,20 m.
Innglasset veranda er medtatt i arealoppstillingen.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
Tilbygd veranda og takoverbygg er ikke inntegnet, dette er sannsynligvis ikke byggmeldt.
Det er observert rom som ikke tilfredsstiller NS3600 sitt krav om dagslysflate. Påvist avvik i forhold til rømningsvei og dette må undersøkes ytterligere.

Det foreligger ikke tegninger på garasje.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 847 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomtestørrelse/-areal er hentet fra digitalt kartverk. Det gjøres oppmerksom på at denne type kart kan være noe upresise og at man dermed kan få avvik ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet arealsvikt, jfr. avhendingslovas § 3-3, kan derfor ikke påberopes.

Ut ifra kartet kan det se ut som garasjen står delvis på naboeiendommen.

Garasje / Parkering

Garasje/uthus med to biloppstillingsplasser.

Byggemåte

Enebolig oppført på murt grunnmur med støpt gulv på grunn. Punktfundamentering på pilarer. Innvendige utforede vegger av tre på deler av grunnmur.
Konstruksjoner over grunnmur med yttervegger i trekonstruksjoner med stående og liggende utvendig trekledning. Grunnmur pusset/slammet over terreng. Mønet skråtak i tre med undertaksbord med taktekking av metallplater. Utvendige beslag og takrenner/nedløp i metall. Vindski og toppbord i tre. Kaldt loft. Luftespalter ved takraft og i gavl. Adkomst til loft via luke.
Trevinduer med 1+1 lags glass. Trevinduer med 2-lags isolerglass.
Alder på isolerglass er i hovedsak: 1988 og 2003. Ytterdører i tre med 2-lags isolerglass.
Veranda mot sør fundamentert på betong. Konstruksjoner og overflater i treverk. Overbygd. Belysning.
Veranda mot sør fundamentert på betong. Konstruksjoner og overflater i treverk.

Garasje oppført på grunnmur i betong med gulv støpt på grunn. Yttervegger i bindingsverk med stående utvendig trekledning. Mønet skråtak i trekonstruksjoner med taktekking med metallplater. Takrenner og utvendige beslag i metall. Vindski i tre. Ytterdør i tre. Leddport.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 09.10.74 for eiendommen.
Følgende mangler registrert: Permanent inngangstrapp, innsetting av kjellervinduer, delvis legging av kjellergulv og delevegger med dører i kjeller.  Dokumentet følger vedlagt.

Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998, jf. pbl §21-10 femte. ledd.

Barnehage / skole i området

Barnehager
Toten Montessoribarnehage (0-6 år) 5 min
18 barn 3.3 km
Bonderudbakken barnehage (1-6 år) 6 min
38 barn, 2 avdelinger 3.4 km
Kolbu barnehage (0-6 år) 7 min
80 barn 4.3 km

Skoler
Toten montessoriskole (1-7 kl.) 5 min
Kolbu skole (1-7 kl.) 6 min
120 elever, 7 klasser 3.7 km
Lena ungdomsskole (8-10 kl.) 14 min
320 elever, 12 klasser 10 km
Lena-Valle vgs - avd. Valle 13 min
135 elever, 7 klasser 10.2 km
Lena-Valle vgs - avd. Lena 14 min
500 elever, 18 klasser 10.2 km

Adgang til utleie

Det er ikke kjent med at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele boligen kan leies ut som en boenhet.

Oppvarming

Oppvarming består av vedfyring og strøm.
I hovedsak ved hjelp av ildsted, panelovner og varmepumpe.

Siste dato for feiing 14/11-2021
Siste dato for tilsyn 14/11-2021

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 8 952 Består av vann, avløp, brannsyn/feiing og eiendomsskatt. Slamtømming og renovasjon må også påregnes. Eiendommen har vånnmåler og gebyr blir belastet etter målt forbruk. Det tas forbehold om endringer i offentlige gebyrer.

Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

Eiendomsskatt

Det er i Østre Toten kommune vedtatt eiendomsskatt for skatteåret 2022. Eiendommens skattegrunnlag er kr. 1 148 000,- Eiendomsskatt for år 2022 utgjør kr. 3788,- Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 410 084 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 476 302 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen er avsatt til LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv - Nåværende. Vedtatt 19.06.19. For ytterligere informasjon eng. regulering Knfr. megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Følgende er tinglyst som en rettighet på følgende eiendom: 3442-253/1, 3442-253/4

Dagbok nr. 1973/5697-1/19  Best. om adkomstrett. Tinglyst 15.08.1973 
rettighetshaver:Knr:3442 Gnr:253 Bnr:32 
Bestemmelse om kloakkledning
Gjelder denne registerenheten med flere

Denne eiendommen har rett til å spre kloakk (spredegrøfter) og kjøre over naboeiendommen mot at man dekker sine kostnader forbundet med dette.
Se vedlagte dokument i salgsoppgaven.

Vei/vann/avløp

Veg: Felles privat adkomst. Kostnader til brøyting og vedlikehold må påregnes.
Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett
Det er montert vannmåler og gebyr belastes etter målt forbruk.
Avløp: Privat avløp med septiktank og etablert utslipp. Pålegg om endring av tilknyttingsforhold er ikke vurdert.

Privat avløpsanlegg må tilfredsstille kravene i forurensningsforskriften. Det er eiers eget ansvar at anlegget er riktig dimensjonert, at det fungerer tilfredsstillende, og overholder dagens rensekrav. Gyldig utslippstillatelse skal til enhver tid foreligge, og skal følge eiendommen ved salg.
Rensegrøfter for infiltrasjonsanlegg har en levetid på ca. 20 år. Er grøftene eldre, eller anlegget har andre feil/mangler, må det oppgraderes på eiers eget initiativ. Tiltaket er søknadspliktig og krever registrert foretak med tilstrekkelig kompetanse. I forbindelse med kommunens vedtatte handlingsplan 2018-2030: «Bevaring av vann og vassdrag i Østre Toten kommune - opprydding i utslipp fra private avløpsrenseanlegg», vil alle private avløpsanlegg som ikke oppfyller dagens rensekrav få pålegg om oppgradering. Krav om tilknytning til kommunalt avløpsnett kan bli pålagt dersom dette er etablert/blir etablert i nærområdet. Tidspunkt for dette er ikke avklart.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Dødsbo

Eiendommen selges som et dødsbo, og arvingene har begrenset med kunnskap om boligens tilstand, da de aldri har bebodd den.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til jantore@partnerseiendomsmegling.no eller SMS: 47 47 10 04 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Brenngutua 73, 2847, Kolbu, Gnr. 253 bnr. 32 i Østre toten kommune

Oppdragsnummer

60-22-0047

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling Lena sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.