Lena

Lena- hytte med landlig beliggenhet ca 5 km fra Lena sentrum| Stor naturtomt i tillegg til egen fradelt tomt!

Smebyvegen 213 , 2850 Lena

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Ida Sommerfelt Hjelmtvedt
Ida Sommerfelt Hjelmtvedt Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

88%

eier sin egen bolig

62%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

65%

har bolig på over 120 kvm

28%

er barnefamilier

38%

er gift

Type / Eierform Hytte / Selveier
Primærrom 61 m²
Bruksareal 61 m²
Tomt 4 275 m² / Eiet tomt
Soverom 2
Byggeår 1963
Gårdsnummer 238
Bruksnummer 49
FINN.no 272958364
Sist endret 28.09.2022 22:33
Prisantydning 1 000 000,-
Totalpris 1 036 272,-

Beregnet totalkostnad

1 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 25 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 000 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 36 272,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 036 272,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Smebyvegen 213 er ei god gammeldags hytte fra 1963. Her er det enkel standard, men heldigvis både vann og strøm. Hytta inneholder to soverom, stor stue, romslig kjøkken, bad og wc.

Hytta ligger på en knaus med fin utsikt mot vest. Tomta består av to teiger, det er en egen fradelt tomt. Foruten hytta får du med to uthus pluss en frittliggende garasje.

Innhold

Bolig med primærareal på 61 m² over 1 plan.
Uthus og lekehus/anneks.
Garasje med 1 biloppstillingsplass.
Hytta inneholder vindfang, gang, stue, kjøkken, bad og 2 soverom.

Standard

Innvendige overflater:
Innvendige overflater på gulv er hovedsakelig preget av: Heltregulv.
Innvendige overflater på vegger er hovedsakelig preget av: Panel.
Innvendige overflater på himlinger er hovedsakelig preget av: Panel.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning med laminerte skrog og glatte fronter. Laminatplater og belysning over benkeplate. Plass til frittstående komfyr og kjøleskap.
Kjøkken har fått tilstandsgrad 2.
Ved bruk av fuktindikator på utsatte steder registrerte jeg ingen unormale verdier.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Det er svelling i underskap og store åpninger rundt rør i skap.
Tiltak
• Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Avtrekk
Naturlig avtrekk.
Vurdering av avvik:
• Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
Tiltak
• Mekanisk avtrekk bør etableres. Kostnadsestimat : Under 10 000

Bad:
Badet har belegg på gulvet og panel på vegger. Badet inneholder servant, dusjkabinett og mulddo.
Bad har tilstandsgrad 2 og 3.
Vurdering av avvik:
• Det er uegnede materialer i våtsoner
Tiltak
• Membran/tettesjikt må legges.
Vurdering av avvik:
• Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall). Gulvbelegg som ikke er godkjent for våtrom. Belegg går ikke opp ved vegger, det er avsluttet med fotlist mot panel på vegg.
Tiltak
• Overflater må utbedres eller skiftes.
Ventilasjon
Det er naturlig ventilering.
Vurdering av avvik:
• Rommet har kun naturlig ventilasjon.
Tiltak
• Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket. Kostnadsestimat : Under 10 000
Fukt i tilliggende konstruksjoner
Vurdering av avvik:
• Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
Tiltak
• Andre tiltak:
Våtrommet står foran rehabilitering og utskifting av membran på vegg
og gulv.
 Sluk, membran og tettesjikt
Vurdering av avvik:
• Det er ikke tilfredsstillende membran/tettesjikt på våtrommet.
Tiltak
• Våtrommet står foran full oppgradering.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Beliggenhet

Smebyvegen 213 ligger ca 5 km fra Lena, som er kommunesenter i Østre Toten. Der finner du alle nødvendige handels- og servicetilbud samt vinmonopol.

Her ute er du også nært skog og mark. Det er flotte turmuligheter. Skiløyper finnes i nærheten, og er forbundet med det enorme løypenettet oppe på Totenåsen. Herfra er det ikke mer enn ca 1,5 timers kjøring til Oslo, ca 1 time til Gardermoen. Gjøvik ligger ca 20 km videre nordover langs Mjøsa

Løpende kostnader

Kommunale avgifter, forsikring, strøm, vedlikehold, snøbrøyting etc.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Tilstandsgrad 3
Utvendig > Dører
Dører har råteskader. Kostnadsestimat : Under 10 000

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det er ikke tilfredsstillende membran/tettesjikt på våtrommet. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
 Røykvarsler
Brannslukningsapparat

Tilstandsgrad 2
Utvendig > Taktekking
Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking. Taktekking har oppnådd mer enn halvparten av forventet brukstid.

Utvendig > Nedløp og beslag
Takrenner har punktvise lekkasjer.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er avvik: Hytter har tradisjonelt blitt bygget med grunnere fundamentering, skjevheter og bevegelser med årstider er ikke unormalt. Helningsavvik på - mm ble målt i en avstand på 2m i Skjevheter i etasjeskiller,dette er normalt byggeåret tatt i betraktning. Erfaringsmessig kan eldre etasjeskiller ha skjulte skader, spesielt over grunnmur, det ble ikke registrert tegn på dette, men det gjøres oppmerksom på risikoen. Bjelkelag over krypekjeller er en risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er avvik: Det er mindre enn 30 cm til brennbart materiale fra feieluke. Kostnadsestimat : Under 10 000

Innvendig > Krypkjeller
Det er manglende fuktsperre på bakken. Spor av mus registrert, ukjent omfang. Fuktmåling ble foretatt, jeg målte tørre verdier i trevirke. Kryperom
fremstod som tørr og luftig på befaringsdagen. Utvendig terreng ligger høyere enn krypekjeller, dette gir økt risiko for fuktinnsig. Krypekjeller/blindkjeller er en risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Det anbefales å legge plastfolie mot grunnen. Rydd grunnen i kryperommet for alt organisk avfall og avrett om nødvendig med f.eks. sand eller grus. Dekk den deretter med plastfolie som legges ut for å hindre avdunsting/fordamping fra grunnen. Der grunnen i kryperommet ligger under utvendig terreng, bør avrettingen sørge for at det blir fall fra ringmur eller mot en sentralt plassert renne (drensgrøft) hvor vann får avløp/ledet vekk fra bygning. Grunnen må være
jevn og fri for bygningsmaterialer/avfall. Legg folien med god overlapp i skjøtene og slik at det ikke kan samle seg vann på oversiden. Danner det seg likevel punkter hvor eventuelt inntrengende vann kan samle seg, må plastfolien perforeres slik at vannet kan dreneres ned. Avslutt folien ca. 0,1 m fra ringmuren slik at ev. kondensvann fra ringmuren eller overflatevann som trenger inn, kan dreneres ned. Se byggforskblad NBI 521.203.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er uegnede materialer i våtsoner

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall). Gulvbelegg som ikke er godkjent for våtrom. Belegg går ikke opp ved vegger, det er avsluttet med fotlist mot panel på vegg.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Rommet har kun naturlig ventilasjon. Kostnadsestimat : Under 10 000

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Det er svelling i underskap og store åpninger rundt rør i skap.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken. Kostnadsestimat : Under 10 000

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er avvik: Varmtvannsbereder har oppnådd forventet brukstid. Kostnadsestimat : Under 10 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
El-anlegg med skrusikringer. I hovedsak åpent ledningsnett. Kostnadsestimat : Under 10 000

Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Ingen inspeksjonsmulighet av loft. Takkonstruksjonen er lukket og inspeksjonsmuligheten er derfor begrenset. Tilstandsgrad er gitt ut i fra synlige forhold. og alder. Skråhimling har begrenset/ikke lufting, noe som kan gi kondens og fuktskader. Skade som følge av manglende lufting er ikke registrert, men kan være skjult. Skrå, isolerte takflater defineres som risikokonstruksjon på grunn av erfaringsmessig høy skadefrekvens.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader i boligen?
Ja, Soppskader i garderobe/soverom p.g.a at klær har hengt for tett innpå veggen og manglende lufting

Boligens areal

Primærrom: 61 kvm, Bruksareal: 61 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 61 m².
Primærrom: 61 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad og 2 soverom.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 4 275 kvm, Eierform: Eiet tomt
Naturtomt, hvorav egen fradelt tomt er på 1896m².

Garasje / Parkering

1 biloppstillingsplass i garasjen. Ellers parkering på gårdsplass.

Byggemåte

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
Tegninger innhentet fra kommunen omhandler tilbygg av kjøkken og baderom. Tilbygg av to soverom er ikke byggemeldt til kommunen.

Ferdigattest / brukstillatelse

Etter gjennomgang i Plan- og bygningsmyndighetenes saksmappe kan vi ikke se at det forefinnes bekreftelse på ferdigattest eller brukstillatelse på boligen/garasjen/påbygget.
• Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998, jf. pbl §21-10 femte. ledd.

Barnehage / skole i området

Barnehager
Vilberg barnehage (0-5 år) 4 min
23 barn, 2 avdelinger 2.6 km
Lena barnehage (0-5 år) 7 min
18 barn, 1 avdeling 5.7 km
Toten Montessoribarnehage (0-6 år) 8 min
18 barn 6.9 km

Skoler
Vilberg skole (1-7 kl.) 4 min
128 elever, 7 klasser 2.6 km
Lena ungdomsskole (8-10 kl.) 8 min
320 elever, 12 klasser 6 km
Lena-Valle vgs - avd. Valle 8 min
135 elever, 7 klasser 6.2 km
Lena-Valle vgs - avd. Lena 9 min
500 elever, 18 klasser 6.3 km

Adgang til utleie

For utleie av deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. plan- og bygningsloven om varig oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt overfor plan- og bygningsmyndighetene for selvstendig boenhet. Selger har ikke søkt om slike godkjennelser og bærer ingen risiko/ansvar for at slike godkjennelser gis.

Energimerking


Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 10 850 pr. år Kommunale avgifter inkluderer vann, avløp, renovasjon, branntilsyn og eiendomsskatt.

Eiendomsskatt

Det er i Østre toten kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør X promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 291 179 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 048 244 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til X. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til ida@partnerseiendomsmegling.no eller SMS: 91 83 00 41 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Smebyvegen 213, 2850, Lena, Gnr. 238 bnr. 49 i Østre toten kommune

Oppdragsnummer

60-22-0052

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling Lena sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.