ETNEDAL/GAMLESTØLEN - 5 HYTTETOMTER - 1,1 - 1,2 MÅL TOMT - VEG, VANN OG KLOAKK VED TOMTEGRENSE - NÆR SKILØYPER OG LITEN ALPINBAKKE!

Tomteområde Fjellheimvegen , 2890 Etnedal

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PA VISNING BE OM SALGSSUM
Trine Grini
Trine Grini Eiendomsmegler MNEF / Partner
Type Hyttetomt / Selveier
Tomt 1 100 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 114
Bruksnummer 30
FINN.no 130217538
Sist endret 27.04.2020 17:26
Prisantydning 500 000
Totalpris 513 842

Beregnet totalkostnad

500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 500 000,-)) -------------------------------------------------------- 13 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 513 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

- ETNEDAL/GAMLESTØLEN
- 5 HYTTETOMTER (RÅTOMT) TIL SALGS / 1 SOLGT
- CA 880 MOH
- FLOTT TURTERRENG ALLE ÅRSTIDER
- HELÅRSVEG VED TOMTEGRENSA
- VANN OG KLOAKK VED TOMTEGRENSA
- FLOTT HYTTEOMRÅDE
- KORT VEG TIL SKILØYPER OG LITEN ALPINBAKE PÅ GAMLESTØLEN
Flotte hyttetomter selges i Fjellheimvegen i Etnedal, rett i nærheten av Gamlestølen!
Skogen vil bli hogget, så det vil bli lyst og åpent på alle tomtene, med utsikt utover området.
5 tomter selges: T15, T16, T17, T18 og T19, se vedlagt kart. (T20 skal selger beholde selv, og T21 er solgt)
Tomtestørrelsen er på 1,1 - 1,2 mål.
Prisen for tomten er for råtomt, kjøper må selv betale for omkostninger til kommunen vedrørende oppmålingskostnader, graving av veg, påkobling til vann og avløp etc.
Tomtene har ikke fått eget gårdsnummer og bruksnummer, Etnedal kommune måler ikke opp tomter i vinterhalvåret, så dette må enten skje før 1 november eller etter 15 mai.
Tomtene er godkjent som byggetomter til fritidsformål, men må søkes fradelt i henhold til pbl § 20-1 m, iflg Etnedal kommune.
Mulighet for tomtevisning med selger/megler, ta kontakt med megler for å gjøre avtale om dette!

Beliggenhet

Tomtene har fin beliggenhet i Fjellheimvegen i Etnedal kommune. Her er det flotte turmuligheter både sommer og vinter, og nærmeste skiløype ligger rett i nærheten. Her kommer du inn på stort løypenett hvor du kan gå milevis på ski om du ønsker det.
Det er flere turstier og fjelltopper i nærområdet, og tar du deg en kort kjøretur kan du blant annet parkere på Fjellsætra og gå opp til Spåtind toppen som ligger 1414 moh.
Det er kun noen minutters spasertur til Gamlestølen hvor det er blant annet er kafè, skitrekk og alpinmuligheter, barnas gård med mer. For den som ønsker større utfordringer i skibakken er det ca. 40 minutters kjøretur til Aurdal Alpinsenter.
Fra Oslo er det i overkant av 2,5 times kjøretur.

Regulering

Eiendommen  er regulert til LNRF og fritidsbebeyggelse. Reguleringsplan område Granlund ligger vedlagt i salgsoppgaven. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: trine@partnerseiendomsmegling.no eller SMS: 97 03 78 11 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt 3,50 % beregnet av salgssummen inkludert evt. fellesgjeld. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 7.490,-, tilrettelegging. kr. 9.950,-, internettannonsering kr. 10.995,-,- For visninger er det avtalt kr. 2.900,- pr. visning. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.