DÆHLIBYGDA / LOENGSBYGDA

Påbegynt enebolig - uinnredet med potensiale for å innrede som man ønsker - rolig og usjenert - stor tomt

Loengsvegen 61 , 2870 Dokka

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Caroline Svensrud
Caroline Svensrud Eiendomsmegler MNEF / Partner

NABOLAGSPROFIL

88%

eier sin egen bolig

83%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

70%

har bolig på over 120 kvm

27%

er barnefamilier

31%

er gift

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Bruksareal 235 m²
Bruttoareal 244 m²
Tomt 3 496 m² / Eiet tomt
Byggeår 1995
Gårdsnummer 43
Bruksnummer 41
FINN.no 154701218
Sist endret 03.02.2021 16:42
Prisantydning 500 000
Totalpris 513 842
Ligningsverdi 17 077,-

Beregnet totalkostnad

500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 500 000,-)) -------------------------------------------------------- 13 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 513 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendomsskatt

Det er i Nordre land kommune vedtatt eiendomsskatt for skatteåret 2019. Eiendomskatten er kr. 125,- pr år. Det må forventes en økning i eiendomsskatten når boligen blir innredet og bebodd.

Beskrivelse

Loengsvegen 61 - Her finner du en bolig som er uinnredet og går over 1,5 etasje, med underetasje. Boligen er ferdigstilt utvendig, og ligger fint til i Dæhlibygda. Eiendommen har fine solforhold. Her har du muligheten til å få det slik du ønsker.
I nærområdet er det fine turmuligheter, både sommer og vinter. På Leikarvoll er det oppkjørte skiløyper og en liten slalombakke. Ca 8 km unna ligger Landsbyen Dokka, med skoler i alle alderstrinn. I tillegg er det en rekke fasiliteter som butikker, restauranter, rådhus og vinmonopol.

Innhold

Boligen er unninnredet og går over 1,5 etasje med underetasje under deler av bygget.

Standard

Råbygget er oppført fra 1995 etter datidens byggeskikk og krav. Byggingen ble gjennomført over flere år  og materialer har blitt noe grånet av vær og vind. Yttervegger er oppført i bindingsverk, utvendig stående kledning. Yttervegger må fores ut innvendig for å få plass til dagens krav til isolasjon.
Mønet takkonstruksjon med yttertak i storte taksteinsplater. Takrenner, gesimser,vindskier og dekkbord med beslag.
Terrassedører med isolerglass fra 2013. H-vinduer, toppsving med isolerglass fra 2013.
Innvendig:
Uinnredet i alle etasjer , inndelt med 2 langsgående bærevegger i 1.etasje og underetasje slik at det fremstår som 3 rom. 
Ingen tekniske installasjoner i boligen.
Boligen selges som den står og det vil ikke bli utført ytterligere arbeider på boligen av selger.
Ihht. til opplyst fra Nordre land kommune må den som kjøper bygget  sende inn en søknad om tillatelse til tiltak jf. pbl. § 20-3 med nødvendig dokumentasjon for å få gjennomført innvendige arbeider.

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint til i Dæhlibygda, med kort vei til Leikarvoll hvor det er oppkjørte skiløyper og liten slalombakke med heis på vinterstid, og fotballbane på sommeren.
Ellers fine turområder i området rundt, og flere fine turmuligheter og fiskevann i åsen ovenfor eiendommen. Her er det også oppkjørte skiløyper på vinterstid.
Barnehage ligger i Dæhlibygda, mens skoler i alle alderstrinn er på Dokka.
Til Landsbyen Dokka er det ca 8 km, og her finner du de fleste servicefasiliteter.

Tomt

Areal: 3 496 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten er flat på nedsiden og oversiden, ellers skrånet.

Garasje / Parkering

Parkering ute på eiendommen.

Boligtype, eierform og byggeår

Enebolig (Selveier), byggeår: 1995

Byggeår

1995

Byggemåte

Bygningen er fundamentert på utvendig pusset leca mur. Yttervegger oppført i bindingsverk, utvendig stående kledning. For å få plass til dagens krav til isolasjon må yttervegger fores ut innvendig. Mønet takkonstruksjon, med sorte taksteinplater.
Se ellers vedlagt tilstandsrapport utarbeidet av takstmann Ole-Jonny Kalstad.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen. Ferdigattesten gjelder kun utvendige arbeider. Ny eier blir selv ansvarlig for å søke om tillatelse til tiltak som skal gjennomføres samt søke om ferdigattest.

Boligens areal

Bruksareal: 235 kvm, Bruttoareal: 244 kvm
Bygningen er fundamentert på utvendig pusset leca mur. Boligen er ikke innredet, men ferdigstilt utvendig. Den går over 1 1/2 etasje med underetasje under deler av boligen.
Underetasje:
Bruksareal: 70 m².
1.etg:
Bruksareal: 125 m².
Loft:
Bruksareal: 40 m².
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Energimerking

Boligen er ikke innredet og det er ingen oppvarmingskilder i boligen.
Det foreligger dermed ingen energimerking.

Energiforbruk

Det må legges strøm inn i boligen.
Energiforbruket ved innredning av boligen vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 125 pr. år Eiendomsskatt kr 125,-

Løpende kostnader

Kommunale avgifter, strøm, løpende vedlikehold og forsikring er eksempler på løpende kostnader som vil komme på når boligen er ferdigstilt og tas i bruk.
Det deles på utgifter til vei ved behov for vedlikehold etc.
Evt brøyting til egen eiendom.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 17 077 pr. 31.12.17 Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. 31.12.17 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Det vil bli skiltet med Gjestvang & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Regulering

Eiendommen ligger der kommuneplanens arealdel er gjeldende og er avsatt til LNFR formål. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

2008/774020-1/200 - JORDSKIFTE 24.09.2008
2015/879271-1/200 - BESTEMMELSE OM VANNRETT 24.09.2015
2010/530933-1/200 - BESTEMMELSE OM VEG 15.07.2010
2010/530950-1/200 - BESTEMMELSE OM VANNRETT 15.07.2010

Vei/vann/avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei.
Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann, og har ikke avløp.
Det er egen brønn som ligger på naboeiendom og det er ført vanninntak frem til boligen.
I følge NLK sine opplysninger så skal det ikke være innlagt vann på eiendommen, og da heller ikke noen
avløpsløsning. Dersom det ønskes innlagt vann så må det søkes om utslippstillatelse, og etableres et
avløpsrenseanlegg.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:
Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke anledning til å tegne boligselgerforsikring ihht til vilkår. Dette fordi det er en bolig under oppføring.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til caroline@partnerseiendomsmegling.no eller SMS: 95 28 70 57 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.