Bybrua

Småbruk - totalt ca 84 daa - renoveringsobjekt. Solrik, usjenert beliggenhet i landlige omgivelser i Bybrua.

Sevalvegen 82 , 2822 Bybrua

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Gry Monica Brovold
Gry Monica Brovold Partner / Eiendomsmegler MNEF
Nina Hellenæs
Nina Hellenæs Partner / Medhjelper / Oppgjørsmedarbeider

NABOLAGSPROFIL

86%

eier sin egen bolig

67%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

70%

har bolig på over 120 kvm

32%

er barnefamilier

33%

er gift

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 93 m²
Bruksareal 213 m²
Tomt 84 700 m² / Eiet tomt
Soverom 3
Byggeår 1916
Gårdsnummer 31
Bruksnummer 14
Energimerking G
FINN.no 202412514
Sist endret 05.05.2021 15:03
Prisantydning 1 500 000
Totalpris 1 551 492
Ligningsverdi 70 965,-

Beregnet totalkostnad

1 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 51 492,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 551 492,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Sevalvegen 82 er et småbruk med eldre byningsmasse - byggeår ukjent. Her kan du gjøre en av to; enten søke om å rive hele greia, eller starte på en omfattende renovering. Låven er i grei stand mens boligen absolutt har sett bedre tider og kan anses som kondemnabel. Den inneholder likevel tre soverom, kjøkken, stue, bad og wc. Tunet er koselig og dette stedet kan passe godt for deg som for eksempel driver med hest eller hunder. Eiendommen omfatter ca 20 daa dyrket mark, ca 2,7 daa tun/annet areal og drøye 60 daa drivverdig skog.

Innhold

Boligen inneholder i 1. etasje vindfang/trappegan, soverom, kjøkken og stue.
I 2. etasje finner du gang, mellomgang, bad, wc og to soveorm.
Låven inneholder gang, fjøsdel, utedo, innredet rom, lagerrom og låverom.

Standard

Eneboligen er over en og en halv etasje med ukjent byggeår. Den er påbygd i 1941 og delvis restaurert i 1986. Boligen er i svært dårlig stand etter vanninntrening i begge etasjer fra yttertak, og må anses som kondemnabel. Vann og strøm er frakoblet.
I takstmannens tilstandsrapport har alle bygningsdeler på boligen fått tilstandsgrad 3, bortsett fra innvendig trapp, som har fått tilstandsgrad 2. Kondemnabel bygning.
Låven har fått tilstandsgrad 2, men har også råteskader på panel, takkonstruksjon, vindskifer og dekkbord, samt kjørebru med nedbøyinng i takkonstruksjon og rustne renner og mønepanner.
Det anbefales å gå nøye gjennom takstmannens tilstandsrapport, som er vedlagt i salgsoppgaven og er en del av denne før bud inngis.

Beliggenhet

Sevalvgen 82 ligger ved Mustadroa i Gjøvik kommune. Her er det fredelig og eiendommen ligger helt usjenert i kulturlandskapet. Om du liker gårdsliv og friluft, så får du alt til gagns her! Selv om det er landlig her er det ikke lange kjøreturen ned til Gjøvik sentrum, ca 10 minutter med bil.

Forsikring

Gje4nsidige Polisenummer: 14122020

Byggemåte

Eldre boligdel fundamentert på delvis pusset gråsteinsmur og tilbygd inngangsparti på steiner. Kjellerrom ikke målbart areal under eldre boligdel.
Støpt og jordgulv i kjeller. Jordgulv under inngangsparti. Byggegrop består av jord/grus. Antatt ingen drenering. Jordgulv i kjeller og trolig jordgulv under påbygg. Etasjeskiller i trebjelkelag i 1 og 2. etasje.
Boligen er oppført i stolpverk med stående panel med lister over. Påbygd inngangsparti. Mønet takkonstruksjon med vinkel til påbygg. Taktekking med eldre patentstein. Takstige. Delvis gesimser, vindskier og dekkbord. Delvis stålrenner med nedløp. Vannbrettbeslag på nyere vinduer. Fotbeslag på pipe. Teglpipe fra stuegulv til over yttertak. Fotbeslag. Feiedør i stue.
H-vinduer med isolerglass i eldre boligdel. Vinduer fra byggetiden i påbygg. Ytterdør er fjernet. Dør til hage. Innvendig malte speil innerdører.
Svingtrapp med rekkverk til 2. etasje. Stige til kjeller.
Ingen opplysning om vann og avløpsrør. Vann og avløpsrør var frakoblet på takstmannens befaring.  Varmtvannsbereder.
Sikringsskap i 2. etasje med skrusikringer. El.opplegg er frakoblet.
Røykvarslere og brannslukningsapparat ikke montert.
Plassbygde klesskap.
Kott for lagringsplass.
Låve fundamentert på steinmur. Oppført i stolpverk med stående panel. Mønet takkonstruksjon. Taktekking med bølgeblikkplater. Overbygd inngang Vindskier og dekkbord.. Renner og mønepanner. Nedløp. Kjørebru utvendig og delvis kjørebru inne på låve. Dører.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger i følge kommunen ingen ferdigattest eller brukstillatelse på eiendommen.
Eiendommen er bebygd før kravet om ferdigattest.

Boligens areal

Primærrom: 93 kvm, Bruksareal: 213 kvm
1. etasje:
Bruksareal: 53 m².
Primærrom: 53 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, soverom, kjøkken og stue
2. etasje:
Bruksareal: 40 m².
Primærrom: 40 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Gang, mellomgang, bad, wc og to soverom.
Låve:
Bruksareal: 120 m².
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Barnehage / skole i området

Bybrua FUS-barnehage (0-6 år) 8.7 km
Huskestua barnehage (0-5 år)  11.7 km
Misjonshuset barnehage (1-5 år) 11.7 km
Grande skole (1-7 kl.)  9 km
Blomhaug skole (1-7 kl.) 11.8 km
Vardal ungdomsskole (8-10 kl.) 11.7 km
Bjørnsveen ungdomsskole (8-10 kl) 15.8 km
Gjøvik videregående skole  14.9 km
Raufoss videregående skole  19.6 km

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 84 700 kvm, Eierform: Eiet tomt
Eiendommen består av to teiger med hvert sitt gårds-  og bruksnummer.
Tomten rundt bygningsmassen består av ca 20 daa dyrket mark/innmarksbeite og ca 2,7 daa bebygd areal/tun i skrånet terreng. Dyrket areal benyttes til korn og gras. I tillegg er det en skogsteig på ca 62 daa med produktiv skog (produktiv skog er skog på fastmark og myr med skogbonitet lav eller bedre), iflg. gårdskart.
Det foreligger ingen ny, nøyaktig oppmåling av tomteareal/grenser, eventuelle senere arealavvik kan ikke påberopes.

Garasje / Parkering

Parkering på gårdsplass/tunet.

Oppvarming

Oppvarming med ved.
Vedovn i stue. Strøm er frakoblet.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 345 pr. år Eiendommen er ubebodd, og det faktureres for tiden kun eiendomsskatt på eiendommen.. Det må påregnes økning av kommunale avgifter i forbindelse med at eiendommen etterhvert tas i bruk igjen.

Eiendomsskatt

Det er i Gjøvik kommune vedtatt eiendomsskatt for skatteåret 2020. Eiendomsskattetaksten utgjør kr 10 100 og eiendomsskatten er kr 345.

Løpende kostnader

Det må påregnes kostnader til kommunale avgifter, forsikring, strøm, tv-internett, renovasjon mv.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 70 965 pr. 31.12.18 Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. 31.12.18 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Gjeldende arealplan er kommuneplan vedtatt 29.10.2020 med formål LNFR, nåværende tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag.
Det er i følge Gjøvik kommune et lite område med flomfare nord på eiendommen samt et støyutsatt område sør mot Rv.33 Fagernesvegen (Gul sone iht T-1442).
Kontakt megler eller kommunen for mer informasjon.

Konsesjon / Odel

Det er ikke konsesjon men egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut.
Det er ikke odel på eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen:
Gnr 31 bnr 14:
Bestemmelse om vannledning   tgl. 02.12.1975  dbnr. 8900
Rettighetshaver: Gnr:29 Bnr:55.  Gjelder denne registerenheten med flere
Gnr 31 bnr 32:
Bestemmelse om veg tgl. 09.08.1973 dbnr. 5585
Rettighetshaver: Gnr:31 Bnr:19. Med flere bestemmelser
 
Bestemmelse om vannledning tgl. 25.06.2001  dbnr. 4702
Rettighetshaver: Gnr:31 Bnr:41.  Gjelder denne registerenheten med flere.
Gnr. 31 bnr. 41 har tillatelse til å anlegge spredegrøfter på denne eiendommen og rett til å benytte brønn og legge vannledning til sin eiendom fra denne eiendommen..
Kontakt megler for kopi av dokumentene.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/vann/avløp

Privat vei.
Privat vann - tilstand ukjent.
Det er registrert et infiltrasjonsanlegg med slamavskiller for denne eiendommen i kommunens arkiver. Det antas at anlegget er fra før 1970.
Det betyr at avløpsanlegget har en lavere rensegrad enn dagens rensekrav på nye anlegg. Dette er noe man kan forvente ut i fra anleggets alder.
Det er eiers ansvar at anlegget er riktig dimensjonert og at det fungerer tilfredstillende. Kjøper oppfordres til å kontrollere anlegget.
I forbindelse med kommunens vedtatte Hovedplaner for avløp og vannmiljø 2008-2020, vil alle eiendommer med eldre private avløpsanlegg (eldre enn 30 år) få pålegg om å utbedre anlegget til å tilfredstille dagens rensekrav eller tilknytte seg kommunalt v/a-nett hvis dette er etablert/blir etablert i nærområdet. Tidspunkt for dette er pt ikke avklart.
Anlegget er blendet da eiendommen er ubebodd, har ikke vært i bruk på 5 år. Tømmes normalt på rodekjøring en gang pr år, sist gang den 21.09.2015.
Etter opplysning fra Gjøvik kommune 05.10. 2020 avløpsanlegget på denne eiendommen er så gammelt at det vil bli stilt krav om nytt anlegg eventuelt før ny bolig kan oppføres.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke anleding til å tegnt boligselgerforsikring ihht. vilkår. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til grymonica@partnerseiendomsmegling.no eller SMS: 95 84 58 15 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Etter tilsyn fra Gjøvik Brannvesen, forebyggende avdeling, den 01.03.2012, er det registrert følgende avvik/anmerkninger:
Utvendig skade Stålrør i pipe fjernes og pipe mures på ny over tak.
Avstand til brennbart materiale fra skorstein. Brennbart materiale under skorsteinsutkraging i 2 etg fjernes.
Slukkeutstyr: 10 års service eller anskaffe nytt.
Skorstein er ikke kontrollert på loft. Påse at skorstein er pusset, og at flis ikke ligger inntil.
Pipe er sist feid 12.06.2014.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Eier

Thomas Framnes Holding AS v. Thomas Lomsdalen Framnes

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.