Skreia

Fritidseiendom med anneks og bod - mulighet til å bygge deg hytte i naturskjønne omgivelser på Totenåsen

Nedre Sisselrotkampen 14 , 2848 Skreia

BE OM SALGSSUM
Gry Monica Brovold
Gry Monica Brovold Partner / Eiendomsmegler MNEF
Nina Hellenæs
Nina Hellenæs Partner / Medhjelper
Type / Eierform Fritidseiendom / Selveier
Bruksareal 34 m²
Bruttoareal 36 m²
Soverom 1
Byggeår 2012
Gårdsnummer 309
Bruksnummer 1
FINN.no 196236923
Sist endret 27.11.2020 10:52
Prisantydning 390 000
Totalpris 402 592
Ligningsverdi 121 000,-

Beregnet totalkostnad

390 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 11 250,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 12 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 402 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendomsskatt

Det er i Østre Toten kommune vedtatt eiendomsskatt for skatteåret 2020. Eiendomsskattetaksten utgjør kr 100 000 og eiendomsskatten er kr 330.

Beskrivelse

Nedre Sisselrotkampen er en  hyttetomt der anneks og bod allerede er på plass. Dette er et flott utgangspunkt hvis du går med hyttedrømmer, her er det nesten bare å sette spaden i jorda! Det ene annekset fungerer i dag som hytte med kjøkkenkrok, stue og en sovealkove. Bod er under oppføring, men ikke innredet.
Løp og kjøp!

Innhold

Anneks inneholder stue med kjøkkenkrok, sovealkove. Dør til utvendig bod.
Uinnredet bod.
Utedo.

Standard

Annekset har enkel standard med belegg på gulv, malt panel på vegger og umalt panel i himling.
I stuen er en enkel kjøkkenkrok med gasskomfyr, kum og plass for gasskjøleskap.
Sovealkove har plassbygd køyeseng med tre sengeplasser.

Beliggenhet

Nedre Sisselsrotkampen er et hyttefelt i vesthellinga av Totenåsen. Her er utsikten bra og turstier, skiløyper og fiskevann ligger i nærheten. Det tar ikke mer enn en drøy time fra Oslo å komme seg hit. Liker du alpint, finner du Hurdal skisenter ca 20 minutter unna. Nærmeste innkjøpssted er kommunesenteret Lena.

Tomt

Eierform: Punktfestetomt, Festeavgift: 3702, Festeavgiften løper til den sies opp og reguleres ihht konsumprisindeksen. I tillegg til festeavgift kommer medlemskontingent i hytteforeningen kr 700 og serviceavgift med kr 400 pr. år. Bortfester vil ikke benytte sin forkjøpsrett.
Punktfestet tomt uten fastsatt areal.
Det må påregnes at bortfester vil tinglyse nye vilkår til eksisterende festeavtale.
Se kopi av festekontrakt vedlagt i salgsoppgaven.

Garasje / Parkering

Parkering på gårdsplass

Forsikring

If Skadeforsikring Polisenummer: 0832350

Boligtype, eierform og byggeår

Fritidseiendom (Selveier), byggeår: 2012

Byggeår

2012

Byggemåte

Både anneks og bod er oppført på påler med vegger i bindingsverk med utvendig stående panel. Tak med shingel. Anneks er isolert med 10 cm (sommerisolert).
Overbygget inngansparti på uferdig bod. Vinduer med sprosser og utgangsdører i tre med vindu.
Anneks har vedovn med stålpipe og solcellepanel.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det er i følge Østre Toten kommune søkt om ferdigattest for anneks og bod. Søknaden er under behandling, men det mangler i følge kommunen dokumentasjon før ferdigattest kan utstedes. 
Ifølge selger skal det søkes om ferdigattest når det er avklart om det skal bygges fritidsbolig på eiendommen.
Tidligere byggetillatelse for hytte er utdatert, og det må søkes på nytt på vanlig måte via Østre Toten kommune.

Boligens areal

Bruksareal: 34 kvm, Bruttoareal: 36 kvm
Anneks:
Bruksareal: ca 18 m².
Bod:
Bruksareal: ca 18 m².
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Oppvarming

Oppvarming med ved i anneks.

Energiforbruk

Solcellepanel til belysning montert på anneks.
Energiforbruket vil variere etter bruk.

Kommunale avgifter

Kr. 330 pr. år Kommunale avgifter inkluderer kun eiendomsskatt

Løpende kostnader

Kommunale avgifter (eiendomsskatt) kr 330
Festeavgift kr 3 702
Serviceavgift kr 400
Medlemskontingent i hytteforeningen kr 750
Avgift for snømåking 2019/2020 ca kr 1 600
I tillegg vil påløpe utgifter til forsikring, vedlikehold mv

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 121 000 pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Regulering

Gjeldende arealplan er Kommuneplan vedtatt 19.06.2019 med formål Fritidsbeyggelse - nåværende. Reguleringsplan skal forstsatt gjelde.
Reguleringsplan for Sisselrotkampen, vedtat 30.06.2005 med formål fritidsbebyggelse.
Kontakt megler eller kommuen for mer informasjon.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

2009/452084-2/200  Festekontrakt - vilkår   23.06.2009 
gjelder fra dato: 27.05.2009
TOMTEVERDI: NOK 60.000
ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 3.000
Pant for forfalt festeavgift
Kan ikke overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2009/452084-3/200  Best. om vann/kloakkledn.  23.06.2009 
rettighetshaver:Knr:3442 Gnr:309 Bnr:1  
Gjelder feste

Vei/vann/avløp

Privat vei til tomtegrensen.
Ikke innlagt vann og avløp. Vann medbringes eller hentes fra vannpost på hyttefeltet.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til grymonica@partnerseiendomsmegling.no eller SMS: 95 84 58 15 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er opplyst fra selger. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.