Hunndalen

HUNNDALEN - Næringsseksjon uten leieforhold - 1.etasje og kjelleretasje - med parkeringsmuligheter!

Slåttvegen 2 , 2827 Hunndalen

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Sara Hichour
Sara Hichour Partner / Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Næringsbygg / Eierseksjon
Bruksareal 354 m²
Bruttoareal 382 m²
Tomt 835 m² / Fellestomt
Etasje 1
Byggeår 1957
Gårdsnummer 69
Bruksnummer 236
Energimerking G
FINN.no 207934638
Sist endret 28.04.2021 13:00
Prisantydning 1 700 000
Totalpris 1 743 842
Ligningsverdi 2 293 357,-

Beregnet totalkostnad

1 700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 700 000,-)) -------------------------------------------------------- 43 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 743 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Velkommen til Slåttvegen 2 i Hunndalen!
Dette er en næringsseksjon som består av lokaler tidligere benyttet som bakeri og kjellerlokaler. Resten av bygningen består av bolig. I 1. etasje finner du diverse oppholdsrom, garderoberom, toalettrom. Dusjrom og trappegang. Kjelleretasjen er uinnredet og består i hovedsak av kjellerlokaler. Tomten er opparbeidet med parkeringsarealer, gruset og asfaltert gårdsplass. Det er felles tomt for hele sameiet. Eiendommen har god eksponering og ligger langs Odnesvegen/Slåttvegen sentralt i Hunndalen med gode transport- og adkomstmuligheter. Dette er et sentralt og veletablert boligfelt i Hunndalen og det er va. 500m til Hunndalen sentrum med dagligvare, bensinstasjoner, skoler og barnehage. Kort vei til bussholdeplass, og det er gangvei stort sett hele veien til Gjøvik sentrum. Ca. 3 km til Gjøvik.
Velkommen til en hyggelig visning!

Innhold

Næringsseksjonen er fordelt over 1. etasje og kjelleretasjen og inneholder:
1. Etasje: Tidligere bakeri bestående av produksjonslokaler, toalettrom, dusjrom og garderoberom/div rom.
Kjeller: Kjeller har adkomst via intern trapp og inneholder div. kjellerrom/lagerrom.

Standard

Bygningen ble opprinnelig oppført i 1957 og seksjonen består av lokaler tidligere benyttet som bakeri og grovkjeller med enkel standard.
Lokalene i 1.etasje som tidligere ble benyttet som bakeri har enkel standard med stedvis behov for vedlikehold og oppgradering. Bygningen virker hovedsakelig å være i bra stand, men det kan være behov for vedlikehold og fornyelser på eldre bygningsdeler som vinduer, drenering, tekniske anlegg m.m.
Dusjrom: Dusjrom med dusjnisje. Dusjrom er ikke i bruk, tidligere brukt som personaldusj.
Merknad: Har utlevd sin levetid og må påberegnes oppgradert.
Innvendige overflater på gulv består i hovedsak av:
1. Etasje: Betong, fliser og overflate behandlet betong.
Kjeller: Betong,  ubehandlet betong og grovstøpt betong.
Innvendige overflater på vegger består i hovedsak av:
1. Etasje: Pusset/malte overflater.
Kjeller: Betong og overflatebehandlet betong.
Innvendige overflater i himling består i hovedsak av:
1. etasje: Betong og malt betong.
Kjeller: Betong.
Merknad gulv: Flislagt bad som har utlevd normal levetid. Overflatebehandling flasser enkelte steder.
Merknad vegger: Saltutslag og synlig vann på gulv i kjeller. Aflassing av maling.
Vedlikehold/påkostninger (opplyst av kilde):
Vanninntak opplyses fornyet av tidligere eier.
Innvendige vegger fremstår som malt i senere tid.
For ytterligere informasjon se vedlagte takst datert 13.10.2020 som dette er hentet fra.

Beliggenhet

Eiendommen har god eksponering og ligger langs Odnesvegen/Slåttvegen sentralt i Hunndalen med gode transport- og adkomstmuligheter. Dette er et sentralt og veletablert bolligfelt i Hunndalen og det er ca. 500m til Hunndalen sentrum med dagligvare, bensinstasjoner, skoler og barnehage. Kort vei til bussholdeplass, og det er gangvei stort sett hele veien til NTNU og Gjøvik sentrum. Ca. 3 km til Gjøvik.

Fellesgjeld / lånevilkår

I en tolkningsuttalelse har toll og avgiftsdirektoratet lagt til grunn at salgsverdi pluss andel fellesgjeld er seksjonens fulle verdi. Det skal følgelig beregnes, og betales, dokumentavgift også for seksjonens andel av fellesgjeld i sameiet.

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23

Ferdigattest / brukstillatelse

Kommunen opplyser om at det finnes ingen ferdigattest/midligertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.
Eiendommen ble bebygd før kravet om ferdigattest.

Boligens areal

Bruksareal: 354 kvm, Bruttoareal: 382 kvm
Kjeller:
Bruksareal: 127 m².
1. etasje:
Bruksareal: 227 m².
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Oppvarming

Oppvarming består i hovedsak av elektrisk oppvarming og vifte ovn.
Merknad: Det er eldre oljekjel i kjelleren og det bør kontrolleres om det er utvendig oljetank. Gjøvik kommune krever at eldre oljetanker saneres av godkjent firma og melding til kommune.

Løpende kostnader

Det må påberegnes løpende kostnader til forsikringer, strøm, vedlikehold, kommunaleavgifter, eiendomsskatt og eventuelle kostnader i forbindelse med bruk av eiendommen.
Ovenstående er basert på nåværende eiers/husstands senere års forbruk/utgifter. Dette vil variere avhengig av eiendomens bruk, ønsket innetempratur, egne fordelsavtaler etc.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 2 293 357 pr. 18.01.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. 18.01.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område som omfattes av kommuneplanens arealdel med navn: 2020 - 2032, vedtaksdato: 29.10.2020 og formål: Kombinert bebyggelse og anleggformål, Nåværende Kontor/bolig, Offentlig eller privat tjenesteyting. Bestemmelses område, Støysone: gul og rød, sone iht T-1442. Infrastruktursone: Krav vedrørende infrastruktur. Faresone: Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabel) Flom.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Heftelser

Tinglyst legalpant tilsvarende 1 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Ved salg av næringseiendom er det ikke mulighet for å tegne boligkjøperforsikring.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til sara@partnerseiendomsmegling.no eller SMS: 40 63 20 44 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte takst. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
NB: Det er ikke utført en tilstandsrapport som beskriver byggets tekniske tilstand. Dette medfører at det kan være skader/mangler ved eiendommen som ikke fremkommer i taksten.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.
Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eller brukt eiendommen som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Eier

Islamisk kultursenter i gjøvik

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.