Raufoss

BUD MOTTATT - RAUFOSS - Tomt i rolig og barnevennlig boligområdet - Eiet - 595 kvm - Regulert til enebolig og garasje!

Hauglidvegen 8 , 2834 Raufoss

BE OM SALGSSUM

NABOLAGSPROFIL

87%

eier sin egen bolig

32%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

62%

har bolig på over 120 kvm

19%

av boligene er nyere enn 20 år

34%

er barnefamilier

Type / Eierform Boligtomt / Selveier
Tomt 595 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 10
Bruksnummer 304
FINN.no 202906524
Sist endret 22.01.2021 11:25
Prisantydning 498 000
Totalpris 520 907

Beregnet totalkostnad

498 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 9 500,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 22 907,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 520 907,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

- EIET TOMT PÅ 595 KVM
- ROLIG
- TURMULIGHETER
- BARNEVENNLIG
Hauglidvegen 8 ligger i et veletablert og barnevennlig boligområdet, kun et par kilometer fra Raufoss sentrum. Tomten er på ca. 595 kvm og er svakt skrånet. Tomten er regulert til oppføring av enebolig og garasje. Tilknyttning vann og avløp ligger klart i tomta.
På Raufoss finnes eget kjøpesenter, restauranter og butikker, samt flere matbutikker og bensinstasjoner. Raufoss byr også på masse flott natur med milelange tur og skiløyper, egen hoppbakke og flere små vann for de som er glad i fiske. En ekstra stolthet i bygda er Raufoss badeland som er viden kjent og et supert sted for hele familien.
Fra tomta er det kort vei til både barnehage, skole og videregående skole. Gjøvik sentrum ligger ca.1 mil nord for Raufoss og det tar i underkant av 2 timer med tog til Oslo.
Velkommen til en hyggelig visning!

Beliggenhet

Hauglidvegen 8 ligger i et veletablert og barnevennlig boligområdet, kun et par kilometer fra Raufoss sentrum. Tomten er på ca. 595 kvm og er svakt skrånet.
På Raufoss finnes eget kjøpesenter, restauranter og butikker, samt flere matbutikker og bensinstasjoner. Raufoss byr også på masse flott natur med milelange tur og skiløyper, egen hoppbakke og flere små vann for de som er glad i fiske. En ekstra stolthet i bygda er Raufoss badeland som er viden kjent og et supert sted for hele familien.
Fra tomten er det kort vei til både barnehage, skole og videregående skole. Gjøvik sentrum ligger ca.1 mil nord for Raufoss og det tar i underkant av 2 timer med tog til Oslo.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Regulering

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen er avsatt til Boligbebyggelse - Nåværende, med vedtaksdato: 27.11.2014.
Eiendommen ligger i et regulert område med plannavn: Nye Riksveg 4, vedtaksdato: 26.03.1998, og formål: Boliger.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger med i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til sara@partnerseiendomsmegling.no eller SMS: 40 63 20 44 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Eier

Nordbolig Gjøvik AS

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.