Gjøvik

Gjøvik - Prosjektert funkisbolig med bla. 4 (5) sov, 2 bad og vaskerom. Carport - romslig tomt - sentral beliggenhet.

C. J. Hambroes veg 3A , 2816 Gjøvik

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Kristian Løkken
Kristian Løkken Eiendomsmegler MNEF / Partner
Mette Aa. Sivesind
Mette Aa. Sivesind Eiendomsmegler MNEF / Oppgjørsansvarlig

NABOLAGSPROFIL

77%

eier sin egen bolig

25%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

44%

har bolig på over 120 kvm

23%

av boligene er nyere enn 20 år

20%

er barnefamilier

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Bruksareal 213 m²
Tomt 1 093 m² / Eiet tomt
Soverom 4
Gårdsnummer 62
Bruksnummer 28
Sist endret 28.04.2021 10:38
Prisantydning 7 500 000
Totalpris 7 688 872

Beregnet totalkostnad

7 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 187 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 500 000,-)) -------------------------------------------------------- 188 872,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 7 688 872,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt på nedsiden av Jernbanen mellom Kirkeby og Viken. Kort vei til dagligvarebutikker og Kasper Gården. Tomten ligger i et rolig boligområde. Mjøsa med strandpromenade og badeplasser ligger innen kort gangavstand. Gangavstand også inn til sentrum.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Partners Eiendomsmegling v/fellesvisninger.

Areal

Bruksareal: 213,40 kvm
1. etasje:
Bruksareal: 93,1 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom: hall, inkl. trapp, bad, vaskerom, 3 soverom og tv-stue (evt. et fjerde soverom)
2. etasje:
Bruksareal: 93,1 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom: gang, bad, soverom og stue/kjøkken i åpen løsning.
Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.
Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 07.01.2019. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor boligens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Flat eiet tomt på ca. 1093 kvm.

Parkering

Boligen bygges med carport/garasje som bygges i tilknytetning av huset. Carporten/garasjen har en biloppstillingsplass og har et areal på ca. 21 m².

Boder

Det bygges en sportsbod i bakkant av carport/garasjen. Denne opplyses å ha et areal på 5,9 m².
I tillegg er det en innvendig bod i 2.etg. på 4,8 m².

Ventilasjon

Boligen bygges med balansert ventilasjonsanlegg.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen. For nærmere informasjon, ta kontakt med megler.
Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil bli ferdigstilt med gruset innkjøring til carport og inngangdsdør. I tillegg vil utbygger påføre jord og så ny plen der kjøper ønsker.

Pengeheftelser

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/Vann/Avløp

Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann og avløp.
Adkomst til eiendommen fra privat veg.
Merknad: kommunalt driftet.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Formuesverdi på boligen fastsettes i henhold til gjeldende regler.
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).
Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler kr. 50 000 av kjøpesummen ved godkjennelse fra kommunen og resterende før overtakelse.
Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.
Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.
Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges boligen iht. bustadoppføringslova.
Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Oppvarming

Gulvvarme på bad, vaskerom og gang.
Peisovn på stue.
Balansert ventilasjonsanlegg.

Beskrivelse

 Hus av typen Hitra. Boligen går over 2 etasjer og bygges på plate på mark. Utvendig kledning av typen stående dobbelfalset ny m/spor på hoveddelen, mens carporten vil få liggende dobbelfalset ny m/spor. Rundt vinduene er det frontexdetaljer. Vinduer TS og GH uten sprosser. Nødvendige vinduer med sikkerhetsglass ihht. forskrifter. Ytterdør av typen Swedoor Ganges el. tilsvarende. Boddør av typen Wedoor Bering slett el. tilsvarende. I 2.etasje vil det bli satt inn dobbelfløyet skyvtett balkongdør, mens i 1.etasje vil det bli satt inn 2 stk enfløyet balkongdør. Innerdører fra Jeld Wen Purity eller tilsvarende. Pulttak med papptekking. Fall til takrenner og utvendig nedløp. Trapp av typen "Fauna". U-trapp med hvitmalte vanger og furutrinn med eik toning. Åpen balkong i 2.etg. med glassrekkverk (icopal el. tilsvarende)
Kjøkkenet vil få svart innredning fra JKE Nordic One i finert eik. Benkeplate i mørk grå laminat. Hvitevarer fra AEG. Platetopp med ventilator og kullfilter. Innredning inkl. hvitevarer har en verdi på 260 000,- Boligen vil få 2 bad med vegghengt toalett, samt separat vaskerom. På badet vil det bli lagt fliser fra Italgraniti metaline 60x120 cm i valgfri farge. Samme gjelder for gulv i gang. Det legges gulvvarme på bad, vaskerom og gang. Øvrige gulv vil få høytrykks laminat fra berry alloc grand majestic i valgfri farge: https://www.berryalloc.com/no/nb/High-Pressure-Floors/grandmajestic Vegger og tak blir kledd med gips som kan males i 2 valgfrie farger. Listefritt. Inkludert i prisen følger 20 spottere, samt standard taklamper. I stuen monteres peisovn av modellen Schiedel 3G med glassfront og sideglass. Boligen bygges med balansert ventilasjon og sentralstøvsuger. Aggregat plasseres på teknisk rom i 2.etg. Sentralstøvsuger monteres i sportsbod. Det medfølger 6 stk 100cm skap til soverom. I tillegg medfølger komfyrvakt, ringeanlegg og seriekoplet røykvarsler med strømtilførsel og batteribackup.
Huset søkes plassert der kunden ønsker på tomta. Det regnes 10 mnd. byggetid fra byggetillatelse er gitt. Utbygger sender søknad om byggetillatelse til kommunen når kjøpsbekreftelsen er signert.
Dersom det er ønskelig med en annen type hus, kan utbygger tilby hustypen Aurora til kr. 9 400 000: https://www.systemhus.no/husmodell-aurora 
Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

Adresse og matrikkel

C. J. Hambroes veg 3A, 2816, Gjøvik, Gnr. 62 bnr. 28 i Gjøvik kommune

Eier

Cela Living AS v. Dag Alexander Olsen

Oppdragsnummer

6-21-0093

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.