Gjøvik

Gjøvik - Prosjektert funkisbolig med bla. 4 (5) sov, 2 bad og vaskerom. Carport - barnevennlig - attraktiv beliggenhet!

Bakkegata 26 , 2821 Gjøvik

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Kristian Løkken
Kristian Løkken Eiendomsmegler MNEF / Partner

NABOLAGSPROFIL

71%

eier sin egen bolig

21%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

50%

har bolig på over 120 kvm

25%

er barnefamilier

30%

er gift

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Bruksareal 213 m²
Tomt 692 m² / Eiet tomt
Soverom 4
Gårdsnummer 67
Bruksnummer 599
Sist endret 18.08.2021 12:02
Prisantydning 7 800 000,-
Totalpris 7 851 372,-

Beregnet totalkostnad

7 800 000,- (Prisantydning) Omkostninger 50 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 2 000 000,-)) 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 51 372,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 7 851 372,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beliggenhet

Bassengvegen 26 ligger i øvre del av Gjøviks sentrum. Herfra er det gangavstand til alt Gjøvik har å by på; gågata med sine sjarmerende nisjebutikker, koselige cafeer og restauranter. I tillegg finnes innlandets største kjøpesenter CC Gjøvik. NTNU ligger kun en kort sykkeltur unna. Gjøvik er i tillegg en by med kort veg til skog og mark. Rett i nærheten ligger Fastland friluftsbad og Hovde alpinbakke. I tillegg finnes koselige turmuligheter langs Mjøspromenaden. Gjøvik ligger ca. to timer fra Oslo enten du tar bilen eller toget. Det er ca. 11 km til industristedet Raufoss.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Partners Eiendomsmegling v/fellesvisninger.

Areal

Bruksareal: 213,40 kvm
1. etasje:
Bruksareal: 93,1 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom: hall, inkl. trapp, bad, vaskerom, 3 soverom og tv-stue (evt. et fjerde soverom)

2. etasje:
Bruksareal: 93,1 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom: gang, bad, soverom og stue/kjøkken i åpen løsning.

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 07.01.2019. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor boligens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Eiet tomt på ca. 692 kvm.

Pr. dags dato eies tomten av Jan Morten Korslund og Anne Lillehagen. Når kjøper er på plass, vil tomten fradeles og huset plasseres der kjøper ønsker.

Parkering

Boligen bygges med carport/garasje som bygges i tilknytetning av huset. Carporten/garasjen har en biloppstillingsplass og har et areal på ca. 21 m².

Boder

Det bygges en sportsbod i bakkant av carport/garasjen. Denne opplyses å ha et areal på 5,9 m².
I tillegg er det en innvendig bod i 2.etg. på 4,8 m².

Ventilasjon

Boligen bygges med balansert ventilasjonsanlegg.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen. For nærmere informasjon, ta kontakt med megler.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil bli ferdigstilt med gruset innkjøring til carport og inngangdsdør. I tillegg vil utbygger påføre jord og så ny plen der kjøper ønsker.

Vei/Vann/Avløp

Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann og avløp.
Adkomst til eiendommen fra privat veg.
Merknad: kommunalt driftet.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Formuesverdi på boligen fastsettes i henhold til gjeldende regler.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Oppgjør

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges boligen iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Kredittvurdering/Hvitvaskingsloven

Meglerforetaket er underlagt lov av 01.06.2018 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) med tilhørende forskrifter. Det følger av hvitvaskingsloven at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge partene i handelen. Dette innebærer at både selger og kjøper forplikter seg til å fremlegge gyldig legitimasjon slik at identitet kan bekreftes før handelen gjennomføres. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Oppvarming

Gulvvarme på bad, vaskerom og gang.
Peisovn på stue.
Balansert ventilasjonsanlegg.

Beskrivelse

Hus av typen Hitra. Boligen går over 2 etasjer og bygges på plate på mark. Utvendig kledning av typen stående dobbelfalset ny m/spor på hoveddelen, mens carporten vil få liggende dobbelfalset ny m/spor. Rundt vinduene er det frontexdetaljer. Vinduer TS og GH uten sprosser. Nødvendige vinduer med sikkerhetsglass ihht. forskrifter. Ytterdør av typen Swedoor Ganges el. tilsvarende. Boddør av typen Wedoor Bering slett el. tilsvarende. I 2.etasje vil det bli satt inn dobbelfløyet skyvtett balkongdør, mens i 1.etasje vil det bli satt inn 2 stk enfløyet balkongdør. Innerdører fra Jeld Wen Purity eller tilsvarende. Pulttak med papptekking. Fall til takrenner og utvendig nedløp. Trapp av typen "Fauna". U-trapp med hvitmalte vanger og furutrinn med eik toning. Åpen balkong i 2.etg. med glassrekkverk (icopal el. tilsvarende)

Kjøkkenet vil få svart innredning fra JKE Nordic One i finert eik. Benkeplate i mørk grå laminat. Hvitevarer fra AEG. Platetopp med ventilator og kullfilter. Innredning inkl. hvitevarer har en verdi på 260 000,- Boligen vil få 2 bad med vegghengt toalett, samt separat vaskerom. På badet vil det bli lagt fliser fra Italgraniti metaline 60x120 cm i valgfri farge. Samme gjelder for gulv i gang. Det legges gulvvarme på bad, vaskerom og gang. Øvrige gulv vil få høytrykks laminat fra berry alloc grand majestic i valgfri farge: https://www.berryalloc.com/no/nb/High-Pressure-Floors/grandmajestic Vegger og tak blir kledd med gips som kan males i 2 valgfrie farger. Listefritt. Inkludert i prisen følger 20 spottere, samt standard taklamper. I stuen monteres peisovn av modellen Schiedel 3G med glassfront og sideglass. Boligen bygges med balansert ventilasjon og sentralstøvsuger. Aggregat plasseres på teknisk rom i 2.etg. Sentralstøvsuger monteres i sportsbod. Det medfølger 6 stk 100cm skap til soverom. I tillegg medfølger komfyrvakt, ringeanlegg og seriekoplet røykvarsler med strømtilførsel og batteribackup.

Huset søkes plassert der kunden ønsker på tomta. Det regnes ca. 10 mnd. byggetid fra byggetillatelse er gitt. Utbygger sender søknad om byggetillatelse til kommunen når kjøpsbekreftelsen er signert.

Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

Adresse og matrikkel

Bakkegata 26, 2821, Gjøvik, Gnr. 67 bnr. 599 i Gjøvik kommune

Oppdragsnummer

6-21-0417

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.