Raufoss

Småbruk nær Elton med gårdstun, dyrket mark og skog. Solrikt og noe mjøsutsikt!

Markestadvegen 44 , 2834 Raufoss

BE OM SALGSSUM
Runi Bjerke
Runi Bjerke Salgsleder / Partner / Eiendomsmegler
Nina Hellenæs
Nina Hellenæs Partner / Medhjelper / Oppgjørsmedarbeider

NABOLAGSPROFIL

78%

eier sin egen bolig

43%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

71%

har bolig på over 120 kvm

28%

er barnefamilier

32%

er gift

Type / Eierform Landbrukseiendom / Selveier
Primærrom 91 m²
Bruksareal 91 m²
Tomt 21 036 m² / Eiet tomt
Soverom 1
Byggeår 1880
Gårdsnummer 4
Bruksnummer 3
Energimerking G
FINN.no 233624515
Sist endret 14.10.2021 13:08
Prisantydning 1 750 000
Totalpris 1 791 522

Beregnet totalkostnad

1 750 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 27 500,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 41 522,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 791 522,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Markestadvegen 44 er et småbruk fra ca 1880. Stedet er bygd som et tun med hovedbygning og uthus i en hestesko. Det skaper en flott ramme rundt stedet, og gir et koselig inntrykk.
Hovedbygningen er i stor grad autentisk fra byggeåret, men er noe oppgradert på 80-tallet. Du trenger derfor å legge ned en betydelig innsats for å få dette til å bli en bolig eller et landsted, kanskje bør eventuelt vurdere å rive og bygge nytt. Som belønning vil du få et fantastisk sted med masse sjel og historie.

Innhold

Boligen inneholder i 1. etasje gang, bad, soverom, kjøkken og stuer.
Loft med innredet og uinnredet loftsrom.
Kjeller med kryperom og uinnredet kjeller.
Uthus med bod
Uthus/bod med et innredet rom.
Uthus med skåle/bod

Standard

Bygningsmassen har omfattende behov for vedlikehold og oppgraderinger. Det nyeste uthuset anbefales revet da dette ikke er bygget iht. forskrifter og normer. Boligen har, for å tilfredsstille dagens krav til bostandard, behov for betydelige oppgraderinger og reparasjoner. Det er registrert skader og avvik uten at dette er nevnt ytterligere.
Boligen har kjøkken med eldre innredning med laminerte skrog, profilerte fronter og laminert benkeplate med kjøkkenkum.
Badet har fliser på gulv og vegg, trepanel i himling. Her er innredning med profilerte fronter, laminert plate med servant. Speil med belysning og dusjnisje med forheng. Toalett.
Innvendige gulv er i hovedsak preget av heltregulv, innvendige vegger med trepanel og himlinger med panel og plater.

Beliggenhet

Småbruket Lauvlia, Markestadvegen, 44 ligger midt mellom Gjøvik og Raufoss, ikke langt fra Landheimkrysset. Plassen ligger helt for seg selv og er fullstendig usjenert, nærmeste nabo er det ikke mulig å se. Ski- og turløyper rett utenfor døra.
Beliggenheten gir deg ca 10 min kjøring til både Raufoss og Gjøvik.

Løpende kostnader

Det må påregnes kostnader til strøm, kommunale avgifter, forsikring, tv/internett, vedlikehold mv.

Forsikring

Eika

Boligens areal

Primærrom: 91 kvm, Bruksareal: 91 kvm
Bolig:
U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 0 m².
1. etasje:
Bruksareal: 91 m².
Primærrom: 91 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, bad, soverom, kjøkken og stuer
Loft:
Bruksareal: 0 m².
Uthus:
Bruksareal: 44 m².
Uthus:
Bruksareal: 54 m².
Uthus:
Bruksareal: 25 m².
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 21 036 kvm, Eierform: Eiet tomt
Eiet tomt på 21 daa som er skrånende og opparbeidet med plen og beplantning.
Ca 11,6 daa av tomten er klassifisert som dyrket mark og 7,2 daa som produktiv skog.
Det er driveplikt på dyrket mark.

Garasje / Parkering

Parkering på gårdsplass.

Byggemåte

Enebolig oppsatt på støpt/murt grunnmur oppsatt på komprimerte og drenerende masser. Kjeller/krypekjeller under deler av
bygget. Grunnmursplast som utvendig fuktsikring, synlig enkelte steder. Det er ikke kjennskap til utbedringer av fuktsikring siden
byggeår.
Vegger over terreng oppført i laft og bindingsverkskonstruksjoner, delvis isolert, luftet og kledd med malt trepanel. Etasjeskiller i trekonstruksjoner.Mønet saltak konstruksjon bygget med taksperrer i trekonstruksjoner. Tak tekket med teglstein, tilhørende takrenner, nedløp og beslag. Elementpipe og teglstein.
Trevinduer med enkle glass og 2-lags isolerglass. Ytterdør i treverk med enkle glass. Balkongdør i treverk med 2 lags isolerglass. Innvendige dører i profilert treverk.
Trapper utført i treverk.
Balkong/terrasse med konstruksjoner, overflater, rekkverk og håndlisst i treverk. Denne har rast sammen.
Hovedsakelig åpent elektrisk anlegg. Sikringsskap med skru- og automatsikringer.
Ventilasjonen består av naturlig ventilasjon. Frisk tilluft blir tilført gjennom ventil i yttervegg, ventiler i vindu eller gjennom aktiv
lufting med vinduer. Brukt luft trekkes ut uten bruk av vifter.
Varmtvannsbereder på ca. 150 liter. Synlige avløpsrør i plast. Synlige vannrør i kobber/metall.
Røykvarsler og brannslukningsapparat.
Uthus er oppsatt på enkel fundamentering i tradisjonelt bindingsverk. Utvendig kledd med malt trepanel og plater. Mønet
saltak tekket med plater. Ikke ferdigstilt og ikke fagmessig utført.
Uthus/bod er et eldre tømmerhus som er flyttet til eiendommen og satt i stand. Bygget er i god stand, men har vedlikeholdsbehov. Bygget ganske autentisk slik det opprinnelig var.
Skåle/bod er oppsatt på enkel fundamentering i tradisjonelt bindingsverk. Utvendig kledd med malt trepanel. Plassbygde dører.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse for tilbygg datert 16.11.88.
Øvrige ferdigattester/brukstillatelser foreligger ikke.
Eiendommen er bebygd før kravet om ferdigattest.

Barnehage / skole i området

Vestrumenga miljøbarnehage 3.7 km
Østby Gårdsbanehage (1-6 år)  4.4 km
Polaris FUS barnehage (0-6 år) 5.6 km
Raufoss skole (1-7 kl.)  5.7 km
Korta skole (1-7 kl.)  6 km
Raufoss ungdomsskole (8-10 kl.)  6.3 km
Raufoss videregående skole 6.6 km
Gjøvik videregående skole 11.4 km

Oppvarming

Oppvaming ved hjelp av varmepumpe luft/luft, ildsted og panelovner.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 7 700,50 pr. år Eiendomsskatt er inkludert i kommunale avgifter

Eiendomsskatt

Det er i Vestre Toten kommune vedtatt eiendomsskatt for skatteåret 2021. Eiendomsskattetaksten utgjør kr 759 500 og eiendomsskatten er kr 3 038.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 271 261 pr. 31.12.19 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 976 538 pr. 31.12.19 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Boligen er registrert i SEFRAK-registerert. Det vil si bygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikke er fredet etter Kulturminneloven. I enkelte kommuner og fylker (f.eks. Finnmark) er grensen for registrering satt lenger inn på 1900-tallet. Utover det som er nevnt under 'formål' knytter det seg ingen spesielle restriksjoner til det at en bygning er SEFRAK-registrert. Mange av dem vil likevel kunne ha lokal eller regional verneverdi, og det vil som regel være lurt å kontakte regional kulturminne-myndighet også i de tilfellene der bygningen ikke er formelt meldepliktig.

Regulering

Eiendomen ligger i område som i Kommuneplan vedtatt 27.11. 2014 er avsatt til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende

Konsesjon / Odel

Det er ingen odel på eiendomen. Egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut..

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1977/8062-1/19  Erklæring/avtale   14.10.1977 
Bestemmelse om anlegg og drift av skiløype/skianlegg
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1989/619-1/19  Skjøte på bebyggelse   20.01.1989 
 HJEMMEL: ENGER ADOLF FØDT: 29/07-32

Vei/vann/avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei. Utgifter til vedlikehold og snøbrøyting må påregnes. Det er ikke fremlagt avtale om vegrett.
Privat vann fra brønn.
Eiendommen er registrert med privat avløpsanlegg med en 2-kamret slamavskiller på 3m^3 . Kommunen har ingen dokumentasjon på anlegget, men av byggesøknad 08.05.1984 framgår det at det for toalett ble fattet vedtak om lukket anlegg, og gråvannstank for annet vann. Videre ble det den 28.10.1985 påpekt at det igangsatte arbeidet med kloakkanlegget ikke var tilfredsstillende søkt om ihht kravene den gang. Kommunen har ikke dokumentasjon på at dette ble gjort av utbygger, og anlegget i dag må derfor påregnes å bli pålagt utbedring ihht dagens krav.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til runi@partnerseiendomsmegling.no eller SMS: 99 55 26 26 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Eiendommen overtas av kjøper som fremvist på visning, uten ytterligere vask eller rydding.
Etter tilsyn fra Gjøvik Brannvesen, forebyggende avdeling, den 04.04.2017 er det registrert følgende avvik/anmerkninger:
Idsted er sprekt.
Sotluke er for nær treverk.
Plate under sotluke mangler.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Markestadvegen 44, 2834, Raufoss, Gnr. 4 bnr. 3 i Vestre toten kommune

Oppdragsnummer

6-21-0557

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.