Biristrand

Biristrand/Bratbergsætra. Store selveier fritidstomter med fine sol- & utsiktsforhold. Flotte turmuligheter hele året!

Kalverudvegen 22-62 , 2837 Biristrand

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Gry Monica Brovold
Gry Monica Brovold Partner / Eiendomsmegler MNEF
Trude H. Sand
Trude H. Sand Medhjelper / Partner
Type / Eierform Hyttetomt / Selveier
Tomt 1 320 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 164
Bruksnummer 34
FINN.no 247161529
Sist endret 29.09.2023 12:43
Prisantydning 120 000,-
Totalpris 120 000,-

Beskrivelse

Prisliste:

Trinn I:

Adresse:                    | Størrelse:     |   Pris/takst: 
Kalverudvegen 22    | 1695 m²       | kr.  150 000,-
Kalverudvegen 24    |  2261 m²      | kr.  150 000,- Solgt
Kalverudvegen 28    | 1574 m²       | kr.  120 000,- Solgt
Kalverudvegen 34    | 1525 m²       | kr.  120 000,- Solgt
Kalverudvegen 36    | 1623 m²       | kr.  120 000,- Solgt
Kalverudvegen 38    | 1760 m²       | kr.  120 000,- Solgt
Kalverudvegen 40    | 1574 m²       | kr.  120 000,- Solgt
Kalverudvegen 42    | 1348 m²       | kr.  120 000,-

Trinn II:

Adresse:                  | Størrelse:     |   Pris/takst:    
Kalverudvegen 30  | 1572 m²        | kr.   150 000,-
Kalverudvegen 32  | 1692 m²        | kr.   150 000,-
Kalverudvegen 44  | 1339 m²        | kr.   120 000,-
Kalverudvegen 46  | 1650 m²        | kr.   150 000,-
Kalverudvegen 48  | 1723 m²        | kr.   150 000,-
Kalverudvegen 50  | 1489 m²        | kr.   120 000,-
Kalverudvegen 52  | 1371 m²        | kr.   120 000,-
Kalverudvegen 54  | 1694 m²        | kr.   150 000,-
Kalverudvegen 56  | 1614 m²        | kr.   150 000,-
Kalverudvegen 58  | 1320 m²        | kr.   120 000,-
Kalverudvegen 60  | 2200 m²        | kr.   170 000,-
Kalverudvegen 62  | 1869 m²        | kr.   170 000,-

Tomtenes størrelse er oppgitt ihht. matrikkelkart. Eventuelle senere arealavvik på tomtestørrelse kan ikke påberopes.

_________________________________________________________________________________________

Her vil du trives!

Hyttefeltet er beliggende i naturskjønne omgivelser på Brattbergsetra ovenfor Biristrand. Brattbergsetra er ett område med eldre hytter og seterbebyggelse samt en del hytter som er oppført de siste 20 åra. Om sommeren er det mulig å kjøre Drugavegen via Dempa, til Storlon og videre til Dokka/Nordre Land eller ned til Biri Øverbygd og videre til Biri sentrum.

Tomtene ligger på oversiden av vegen og er flate/delvis skrånende. Herfra er det kort veg til flotte turterreng sommer som vinter, samt gode jaktmuligheter for småvilt. Tomtene ligger ca. 700 m over havet og det er ett steinkast til nærmeste skiløype, her er det også flotte muligheter for gå eller sykkelturer. Her er det også beitedyr på sommerstid. Ankerlidammen ligger også i nærområdet med bade og fiskemuligheter. Gode solforhold og fin utsikt mot Ringsaker, Lillehammer, Mjøsa.

Det er ca. 10 km til Vingrom med matbutikker og bensinstasjoner, ca. 30 min til Hafjell, til Biri sentrum med butikker og diverse service tilbud som er der er det ca. 26 km. Ellers ligger tomtene midt i mellom Mjøsbyene med ca. 20 min til Lillehammer, i underkant av en time til Hamar og ca. 45 min til Gjøvik. Til Oslo er det drøye to timer å kjøre.

Tomtene ligger i Gjøvik kommune som har flere aktiviteter å by på. Her har vi Innlandets største kjøpesenter CC Gjøvik, med mulighet for lading av el-bil. Gjøvik har også klatrepark på Øverby, Fastland friluftsbad, hovdebakken med alpint anlegg, Vitensenteret, Ski stadion på Vind med GOBB arena og flerbrukshall samt Gjøviks Olympiske Fjellhall med svømmehall, klatrevegg, og skøytebane. På sommeren er det mulighet å ta tur med Skibladner som går fra Gjøvik, dette er Norges eneste hjuldamper og eldste skip i jevnlig drift!

Løpende kostnader

Ved ferdigstilt hytte må det påregnes utgifter til vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt til Gjøvik kommune. Utgifter til vei og brøyting vil tilkomme inn til hytta utover det som ligger i bomavgiften.

Boligens areal

Bebyggelse ihht. gjeldende regleringsbestemmelser, se vedlagte detaljreguleringsbestemmelser.

Tomtenes størrelse:
Trinn I:
Kalverudvegen 22: 1695 m²
Kalverudvegen 24: 2261 m² Solgt
Kalverudvegen 28: 1574 m² Solgt
Kalverudvegen 34: 1525 m² Solgt    
Kalverudvegen 36: 1623 m² Solgt
Kalverudvegen 38: 1760 m² Solgt
Kalverudvegen 40: 1574 m² Solgt
Kalverudvegen 42: 1348 m²

Trinn II:
Kalverudvegen 30: 1572 m²
Kalverudvegen 32: 1692 m²
Kalverudvegen 44: 1339 m²
Kalverudvegen 46: 1650 m²
Kalverudvegen 48: 1723 m²
Kalverudvegen 50: 1489 m²
Kalverudvegen 52: 1371 m²
Kalverudvegen 54: 1694 m²
Kalverudvegen 56: 1614 m²
Kalverudvegen 58: 1320 m²
Kalverudvegen 60: 2200 m²
Kalverudvegen 62: 1869 m²

Ihht matrikkelkart. Eventuelle senere arealavvik på tomtestørrelse kan ikke påberopes.

Adkomst

Bomveg. Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ved oppføring av ny fritidsbolig må det søkes Gjøvik kommune for tillatelse til tiltak. Det må også søkes om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest hos Gjøvik kommune når arbeider er sluttført.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Tomtene ligger i et område som omfattes av reguleringsplan med navn: Brattbergsetra - Ankerlia, Felt H1, godkjent 25.04.2013 med formål: Legge til rette for 22 nye tomter for fritidsbebyggelse og sikre grøntstruktur.

Reguleringsplanen med bestemmelser følger vedlagt i salgsopppgaven. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med Gjøvik kommune eller megler.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Det vil ikke bli tilbudt boligkjøperforsikring ved salg av tomt hvor selger er en profesjonell part. Hvis kjøper ønsker husforsikring som også vil dekke bygg under oppføring kan de kontakte IF på: 21493250 eller boligkjoper@if.no for tilbud.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 95 84 58 15 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Byggeplikt:
Kontrakten opphører hvis tomta ikke er bebygd eller oppføring av fritidshus er påbegynt innen 3 år fra kontrakten er inngått. Hvis kontrakten på dette grunnlag opphører vil kjøper få refundert kjøpesummen uten rentegodtgjørelse. Andre omkostninger og evt. tap som kjøper måtte ha hatt må dekkes av kjøperen og kan ikke kreves refundert.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.  

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Trinn I:
Kalverudvegen 22-42, 2837, Biristrand.
Gnr. 164 bnr. 34 i Gjøvik kommune.
Gnr. 164 bnr. 35 i Gjøvik kommune.
Gnr. 164 bnr. 36 i Gjøvik kommune.
Gnr. 164 bnr. 37 i Gjøvik kommune.
Gnr. 164 bnr. 38 i Gjøvik kommune.
Gnr. 164 bnr. 39 i Gjøvik kommune.
Gnr. 164 bnr. 40 i Gjøvik kommune.
Gnr. 164 bnr. 41 i Gjøvik kommune.

Trinn II:
Kalverudvegen 30-62, 2837, Biristrand.
Gnr. 164 bnr. 54 i Gjøvik kommune.
Gnr. 164 bnr. 53 i Gjøvik kommune.
Gnr. 164 bnr. 52 i Gjøvik kommune.
Gnr. 164 bnr. 51 i Gjøvik kommune.
Gnr. 164 bnr. 50 i Gjøvik kommune.
Gnr. 164 bnr. 49 i Gjøvik kommune.
Gnr. 164 bnr. 48 i Gjøvik kommune.
Gnr. 164 bnr. 47 i Gjøvik kommune.
Gnr. 164 bnr. 46 i Gjøvik kommune.
Gnr. 164 bnr. 45 i Gjøvik kommune.
Gnr. 164 bnr. 44 i Gjøvik kommune.
Gnr. 164 bnr. 43 i Gjøvik kommune.

Oppdragsnummer

6-21-9011

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.