Gjøvik

Toppleilighet midt i sentrum - 3 soverom - god utsikt.

Skolegata 10C , 2821 Gjøvik

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Silje F. Aandalen
Silje F. Aandalen Eiendomsmegler MNEF / Partner
Runa Skumlien
Runa Skumlien Eiendomsmegler MNEF / Partner / Backoffice

NABOLAGSPROFIL

69%

eier sin egen bolig

57%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

86%

har bolig mellom 60-120 kvm

18%

er gift

29%

har høyskoleutdanning

Type / Eierform Leilighet / Borettslag
Primærrom 88 m²
Bruksareal 94 m²
Soverom 3
Etasje 4
Byggeår 1962
Gårdsnummer 67
Bruksnummer 1018
FINN.no 277420105
Sist endret 02.11.2022 08:22
Prisantydning 2 300 000,-
Totalpris 2 457 662,-
Fellesutgifter 5 484,-

Beregnet totalkostnad

2 300 000,- (Prisantydning) 149 650,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 2 449 650,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 202,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 8 012,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 457 662,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Her kommer du til å trives! Leiligheten ligger på toppen av blokka med en flott utsikt over Mjøsa og byen. Boligen inneholder gang, wc, bad, 3 soverom, stue og kjøkken. Stuen er romslig og du har plass til spisebord. Dør ut til innglasset balkong hvor du blant annet kan nyte utsikten.

Innhold

Leiligheten ligger i 4.etasje og inneholder 3 soverom, stue, kjøkken, bad, wc, gang. Bod og innglasset balkong.

Standard

Gang

Kjøkkeninnredning i heltre med glatte fronter. Del av benk med heldekkende beslag, ellers laminert benkeplate. Dobbel kjøkkenkum. Det er naturlig
avtrekk fra kjøkken. Plass til frittstående: Komfyr. Kjøle/fryseskap.

Stue og spisestue med dør ut til innglasset balkong.

3 soverom

Badet har gulvbelegg, malt mur/betong på vegg. Malt betong i himling. Servant med underskap. Speil. Dusj. Naturlig avtrekk. Ventil på vegg. Badekar.

Toalettrommet har gulvmontert wc. Belegg på gulv. Tapet på vegg. Malt betong i himling.

Boligen har naturlig ventilasjon. El-anlegg med automatsikringer. Åpent og skjult ledningsnett.
Gulv er i hovedsak preget av: Tregulv. Laminat. Vegger er i hovedsak preget av: Tapet. Himlinger er i hovedsak preget av: Betong.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et etablert område i Gjøvik sentrum. Området består av leiligheter, enkelte eneboliger og kommunale- og næringsbygg. Gjøvik barnehage og Gjøvik barne- og ungdomsskole ligger i umiddelbar nærhet. Ca. 600 meter til Gjøvik Videregående skole. Kort avstand til fagskole og høgskole. Ca. 800 meter til kjøpesenteret CC Mart`n. Kort avstand til holdeplass for kollektiv transport. Togforbindelse i sentrum. Friarealer og turmuligheter langs med Mjøsa og på Fastland.

Felleskostnader

5 484 pr. mnd. Inkl. renter og avdrag andel fellesgjeld (kr. 1328,-) kom.avg., husforsikring, forretningsførsle, varme, kabel-tv, internett (4156,-)

Løpende kostnader

Felleskostnader, Opplyst av forretningsfører. Kr. 65 808
Vedlikeholdskostnader, estimert.(Omfatter utskiftinger av bygningsdeler (f.eks. våtrom, tak osv.) og oppgaver som omfatter f.eks. maling og utbedringer i hele byggets levetid fordelt over flere år) Kr. 35 000
Utover det som er nevnt over påløper kostnader til bla. strøm, fyring/brensel, nett, innbo forsikring, drift m.m. Sum årlige kostnader er kun ett estimat og vil variere.
Kr. Sum Årlige kostnader (Avrundet) Kr. 101 000

Andel fellesgjeld

149 650

Avdrag fellesgjeld

Kr. 1088

Borettslag

Borettslag: Skoleg 10 borettslag a/l, Orgnr: 948922371

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Ansvar for felleskostnader i borettslag:
Andelseierne er ansvarlig for å dekke borettslagets kostnader.  Dette gjøres ved betaling av månedlige felleskostnader.  Hvis borettslaget lider tap som følge av at en andelseier ikke betaler sine felleskostnader, kan et eventuelt tap medføre at de andre andelseierne må betale høyere felleskostnader.  Borettslaget har tegnet sikring, i henhold til borettslagsloven, mot denne type tap:

Leverandør av sikring:
Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS

Varighet av avtalen / oppsigelsesvilkår:
Borettslag som har tegnet sikring kan si opp avtalen med 6 måneder oppsigelsestid.  Etter borettslagslovens bestemmelser skal vedtak om oppsigelse av sikringen gjøres av borettslagets generalforsamling.  Finansieringsforetaket kan til enhver tid si opp en avtale med sikrings taker dersom sikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs sikring. 
Dette er dekkende for de borettslag som er sikret gjennom Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS. Hvis borettslag er sikret gjennom andre ordninger må megler få opplyst derfra hvilke opplysninger som skal gis.

Fellesgjeld / lånevilkår

Lånenummer: 11499999, Husbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 15.09.2022: 2.06% pa.
Antall terminer til innfrielse: 20
Saldo per 15.09.2022: 7 869 290
Andel av saldo: 149 650
( siste termin 31.07.2032 )
Fastrente til 01.10.2024

Vi gjør oppmerksom på at den delen av felleskostnadene som dekker renter/avdrag kan bli endret helt frem til overtagelsesdato.

Rentekostnader fellesgjeld

Kr. 240

Forsikring

Gjensidige Forsikring ASA Polisenummer: 86175449

Regnskap

Regnskapet for 2020 viste et overskudd på 1 048 593,-. I budsjett for 2021 år er det lagt til grunn at selskapet skal gå med kr 876 682,- i overskudd.

Vedtekter / husordensregler

Vedtekter og husordensregler følger vedlagt.

Husdyrhold

Hundehold er tillatt, se vedlagt ordensregler.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
TG3:
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Knirk er observert. En del skjevheter i etasjeskiller.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Fortsatt bruk av våtrommet frarådes. Deler av våtsone har ikke membran
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
El-anlegg med automatsikringer. Åpent og skjult ledningsnett. Punkt nummer 1-7 er besvart av selger og er ikke takstingeniørens vurdering. Det gjøres oppmerksom på at selger ikke har førstehåndskunnskap om eiendommen. Jeg er ikke EL fagperson.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Slukkeutstyr er ikke funksjonstestet. Kostnadsestimat : Under 10 000

TG2: Avvik som kan kreve tiltak
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Det er usikkert om taktekking er byttet. Taktekking er ikke besiktiget.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er avvik: Se bilde. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Konstruksjonene har skjevheter. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Det er usikkert om fuktmerker skyldes eldre eller nyere vanngjennomtrengning. Merker var tørre på befaringen.

Utvendig > Vinduer
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger og terrasser
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Utvendig > Andre utvendige forhold
Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Knirk i gulv enkelte steder. Manglende håndverksmessig utførelse på deler av arbeid.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Kjøkkeninnredning bærer preg av slitasje. Komfyrvakt anbefales montert

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken. Rommet har kun naturlig avtrekk.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks.
spalte/ventil ved dør. Manglende håndverksmessig utførelse på deler av arbeid. Behov for vedlikehold

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Rust/tæring på metallrør. Eldre jernrør kan være utsatt for rust/groing og gi redusert gjennomstrømning/risiko for lekkasjer. Alder er normalt i seg selv en vurderingskriterier hva angår slitasjegrad. Røropplegg er ikke lagt  vannskadesikkert.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Vannbåren varme
Mer enn halvparten av forventet brukstid på anlegg for vannbåren varme er oppbrukt.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er avvik: Stedvis dårlig fall fra/flatt terreng mot bygning, dette er avvik fra dagens krav. Anbefalt fall på terreng er 1:50, 3 m fra grunnmur. (Det vil si jevnt fall på
minimum 60 mm, 3 m fra grunnmur).

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven

Boligens areal

Primærrom: 88 kvm, Bruksareal: 94 kvm

4. etasje:
Bruksareal: 94 m².
Primærrom: 88 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  3 soverom, stue, kjøkken, bad, wc, gang.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Arealbekreftelse

Arealer er oppmålt av takstmann ikke kontrollmålt av megler

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Eierform: Fellestomt

Tomten er fellesareal. Eiet tomt på 2917,7 m² som er flat/skrånende og opparbeidet med plen og beplantning. Asfaltert gårdsplass. Gode utsiktsforhold fra leiligheten.

Garasje / Parkering

Borettslaget disponerer 12 garasjeplasser, disse fordeles etter aniennitetsprinsippet. Se forøvrig vedtektene punkt. 4.3. Borettslaget har 10 parkeringsoblater gjennom Gjøvik kommune. Ellers parkering i gatene.

Byggemåte

Andelsleilighet i Skolegata 10 Borettslag. Bygget har konstruksjoner av støpt betong. Flat takkonstruksjon som sannsynligvis er tekket med helsveiset papp/folie. Innervegger av trekonstruksjoner og støpt betong. Trapper mellom etasjene av støpt betong. Adkomst til leiligheten via overbygget felles inngangsparti i 1.
etasje. Fasader utvendig av malt murpuss og delvis platekledd med metallplater. Øvrige beslag er av metall. Yttervegg i betong. Metallvinduer med 2-lags isolerglass. Alder på isolerglass er i hovedsak: 2006. Ytterdør i tre med 2-lags isolerglass. Balkong mot sør: Innglasset. Belysning. tekket gulv. Konstruksjoner
i betong og metall.

Barnehage / skole i området

Gjøvik skole (1-7 kl.)
250 elever, 14 klasser 0.1 km
Steinerskolen i Gjøvik/Toten (1-10 kl.)
90 elever, 10 klasser 1.4 km
Gjøvikregionen International School (1-7 kl.)
Fredheim skole (1-7 kl.)
343 elever, 22 klasser 2.6 km
Vardal ungdomsskole (8-10 kl.)
318 elever, 12 klasser 2.8 km
Bjørnsveen ungdomsskole (8-10 kl.)
310 elever, 10 klasser 2.6 km
Gjøvik videregående skole
1050 elever 1.1 km

Gjøvik barnehage (1-5 år)
48 barn, 3 avdelinger 0.2 km
Trollhaugen barnehage (3-5 år)
25 barn, 1 avdeling 0.7 km
Tongjordet barnehage (2-5 år)
18 barn, 1 avdeling 0.9 km

Adgang til utleie

I henhold til Lov om borettslag § 5-5 kan man med godkjenning fra styret i borettslaget leie ut leiligheten til andre for opptil tre år dersom man har bodd i leiligheten i minst ett av de to siste årene.

Oppvarming

Felles varmeanlegg. I hovedsak ved hjelp av: Vannbåren varme med radiatorer.

Energimerking


Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kom.avg. er inkl. i felleskostandene

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 705 647 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 540 329 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er regulert til Nåværende bolig. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Eiendommen er tilknyttet det offentlige nettet.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 99 30 85 46 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Budgivere oppfordres til å skrive ønsket overtagelse i budskjema.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Forkjøpsrett

Leiligheter i borettslag tilknyttet Gjøvik og Omegn Boligbyggelag, skal lyses ut på forkjøpsrett for borettslagenes og boligbyggelagets medlemmer.
Annonse vedr. forkjøpsrett legges ut på vår hjemmeside, www.gobb.no hver onsdag.

Frist for å melde bruk av forkjøpsrett er onsdag i etterfølgende uke kl. 12.00. Melding om bruk av forkjøpsrett leveres boligbyggelaget på eget skjema. Finansieringsbevis må vedlegges. Kjøper, selger og meglere tilskrives når forkjøpsretten er avklart.

Medlemskap i Gjøvik og Omegn Boligbyggelag skal være tegnet før kontraktskriving. Husk at dersom det er flere eiere til boligen, må begge (alle) eiere ha hvert sitt medlemskap i boligbyggelaget. Medlemskapet er gyldig først når det er betalt.

Styret i borettslaget skal godkjenne nye andelseiere. Styret tilskrives umiddelbart etter at forkjøpsretten er avklart, og har da en frist på 20 dager på å eventuelt nekte godkjenning.

Ved bruk av forkjøpsrett påløper det et gebyr pt. stort kr 7644,-  for kjøper.

Adresse og matrikkel

Skolegata 10C, 2821, Gjøvik, Gnr. 67 bnr. 1018, andelsnr. 22 i Skoleg 10 borettslag a/l med orgnr. 948922371 i Gjøvik kommune

Oppdragsnummer

6-22-0313

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.