Reinsvoll

Reinsvoll: Byggeklare enebolig- /tomannsboligtomter i rolig, etablert og barnevennlig område.

Torvvegen 2, 4 og 6. Prestesetervegen 4. , 2840 Reinsvoll

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Kristian Løkken
Kristian Løkken Eiendomsmegler MNEF / Partner
Mette Aas Sivesind
Mette Aas Sivesind Eiendomsmegler MNEF / Backoffice

NABOLAGSPROFIL

81%

eier sin egen bolig

76%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

49%

har bolig på over 120 kvm

25%

av boligene er nyere enn 20 år

31%

er barnefamilier

Type / Eierform Boligtomt / Selveier
Tomt 952 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 42
Bruksnummer 130
FINN.no 277851476
Sist endret 20.10.2022 13:52
Prisantydning 100 000,-
Totalpris 100 000,-

Beskrivelse

Prisliste:
Adresse:                                                  | Størrelse:     |  Pris:             
Torvvegen 2 - enebolig                          | 1033 m²        | kr.  100 000,-
Torvvegen 4 - enebolig                          | 971,4 m²       | kr.  100 000,-
Torvvegen 6 - enebolig                          | 971,9 m²       | kr.  100 000,-
Prestesetervegen 4 - tomannsbolig   | 952,5 m²       | kr.  100 000,-

Tomtenes størrelse er oppgitt ihht. opplysninger innhentet fra Vestre Toten kommune. Eventuelle senere arealavvik på tomtestørrelse kan ikke påberopes.

Det er Systemprosjekt Innlandet AS som er utbygger. Kjøp av tomt forutsetter bygging av hus fra Systemhus. Link for husvalg finner du her: https://www.systemhus.no/hus

_____________________________________________________

Tomtefeltet ligger i et rolig og etablert boligområde på Reinsvoll, ikke langt fra Reinsvoll sentrum. Området består hovedsakelig av eneboliger og tomannsboliger, samt noe leiligheter. Tomtene ligger i et barnevennlig område. Langs en gangveg gjennom skogen har du trygg veg både til barneskole, samt barnehage. I tillegg ligger den nye multisposrthallen like ved. Det samme gjør fotballstadioen. Reinsvoll har også egen daglivareforretning (Kiwi) som ligger kun 1-2 min kjøring unna. Her finnes også ladepunkt for el-biler. Holdeplass for buss B 46 og B 47 finnes innen gangavstand. Disse kan frakte deg rundt på Toten og Gjøvik. I tillegg finnes togstasjon for strekningen Gjøvik-Oslo her. Reinsvoll er også et eldorado for deg som er glad i naturen. Vinterstid finner du lysløype kun et steinkast fra boligen. I tillegg finnes milevis med turstier i skogen rundt. Setter du deg i bilen og kjører noen minutter er du på åsen som kan lokke med tur til Lauvhøgda, Trettrota, Mæhlumsætra mm.

Her vil du trives!

Løpende kostnader

Når boligen er ferdigstilt må det påregnes utgifter til bla. vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt til Vestre Toten kommune. Faktura for kom.avg. sendes direkte til hjemmelshaver. I tillegg må det påregnes kostander til forsikring, strøm, generelt vedlokehold, tv, internett osv.

Boligens areal

Bebyggelse ihht. gjeldende regleringsbestemmelser.

Tomtenes størrelser:
Enebolig - Torvvegen 2: 1033 m²       
Enebolig - Torvvegen 4: 971,4 m²      
Enebolig - Torvvegen 6: 971,9 m²      
Tomannsbolig - Prestesetervegen 4: 952,5 m²

Tomtenes størrelse er oppgitt ihht. opplysninger fra Vestre Toten kommune. Eventuelle senere arealavvik på tomtestørrelse kan ikke påberopes.

Kjøp av tomt forutsetter bygging av hus fra Systemhus. Link for husvalg finner du her: https://www.systemhus.no/hus

Adkomst

Fra rundkjøringen bensinstasjon på Reinsvoll følger du Bøverbruvegen i retning Bøverbru. Etter ca 800m svinger du inn til høyre på Svein Erik Strandlies Veg. Deretter tar du første veg inn til venstre. Etter ca 50 m finner du tomtefeltet på venstre side.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ved oppføring av ny bolig må det søkes Vestre Toten kommune for tillatelse til tiltak. Det må også søkes om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest hos Vestre Toten kommune når arbeider er sluttført.

Regulering

Eiendommen ligger under kommuneplanens arealdel med navn 2012-2023 med følgende formål:
Framtidig boligbebyggelse.
Vedtatt: 27.11.2014.

I tillegg ligger eiendommen under reguleringsplan med navn Presteseterfeltet med formål boliger.
Vedtatt: 13.09.1984.

For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Det vil ikke bli tilbudt boligkjøperforsikring ved salg av tomt hvor selger er en profesjonell part. Hvis kjøper ønsker husforsikring som også vil dekke bygg under oppføring kan de kontakte IF på: 21493250 eller boligkjoper@if.no for tilbud.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 48 09 38 29 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Eneboliger: Torvvegen 2-6, 2840 Reinsvoll
Tomannsbolig: Prestesetervegen 4, 2840 Reinsvoll
Gnr. 42 Bnr. 130 i Vestre Toten kommune
Gnr. 42 Bnr. 131 i Vestre Toten kommune
Gnr. 42 Bnr. 132 i Vestre Toten kommune
Gnr. 42 Bnr. 126 i Vestre Toten kommune

Oppdragsnummer

6-22-9007

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.